ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Main Page Contact Turkish
 
Mumps Prevalance And The Factors Which Affected In 12•59 Months Children In Ankara Batikent Health Center #1 Region [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 1999; 56(1): 35-41

Mumps Prevalance And The Factors Which Affected In 12•59 Months Children In Ankara Batikent Health Center #1 Region

Rüştü Cenap Yıldırım1, Sefer Aycan2
1Sağlık Bakanlığı, Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığı, Ankara
2Gazi Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

The main purpose of this study is to determine the mumps seroprevalance in children between t2-59 months of age and the factors which affects this in Batıkent Health Center # 1 area.
The study was carried out on 26 t children who were registered out of 1304 children in this health center. In 24.9% of the children the mumps antibody were positive by active infection. Of these 78.5% had the infection asymptomatic or with nonspecific signs, and only 12.3% of them had typical mumps symptoms. The 21.0% of the male children and 29.3% of the female children had mumps infection. The risk of mumps infection is increased with age. In the age of between 12-23 months the percentage is 9.4% but in the age of between 48-59 month the percentage is 37.3%.
In the presence of such proofs; the mumps cases has to be reported in the notifiable diseases list and we think that this will enlight the epidemiological statistics works and upgrade the epidemiological research area in the future.

Keywords: Mumps, age, prevalance, vaccination


Ankara Batıkent 1 Nolu Sağllk Ocağı Bölgesi'nde 12-59 Aylık Çocuklara Kabakulak Prevalansı Ve Buna Etki Eden Faktörler

Rüştü Cenap Yıldırım1, Sefer Aycan2
1Sağlık Bakanlığı, Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığı, Ankara
2Gazi Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Bu çalışmada, 12-59 aylık çocuklarda serolojik olarak kabakulak prevalansını saptamak ve bunu etkileyen değişkenleri tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma, Batıkent 1 No'lu Sağlık Ocağı Bölgesi'nde gerçekleştirilmiştir.
Sağlık Ocağına kayıtlı 1304 çocuktan tabakalı rastgele örneklem yöntemine göre seçilen 261 çocuk incelenmiştir. Çocukların %24.9'unda serolojik olarak kabakulak antikor durumu, kabakulak infeksiyonu geçirilmesine bağlı olarak pozitif bulunmuştur. infeksiyon geçiren çocukların %78.5'inde infeksiyonu asemptomatik veya nonspesifik belirtiler göstererek geçirmiş ve % 12.3'ü tipik kabakulak klinik belirtileri göstermiştir. Kabakulak infeksiyonu geçiren çocukların %21.0' i erkek iken %29.3'ü kızdır. 12-23 aylık çocukların %9.4'ü kabakulak inteksiyonu geçirirken, bu oran 48-59 aylık çocuklarda %37.3 dür.
Bu bulgulara göre Türkiye genelinde kabakulak hastalığının bildirimi zorunlu hastalıklar listesine alınması, ülke genelinde infeksiyonun epidemiyolojisine dönük verilerin daha sağlıklı toplanmasına ve kontrol ile ilgili çalışmalara uzun vadede ışık tutacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kabakulak, yaş, prevalans, aşılama


Rüştü Cenap Yıldırım, Sefer Aycan. Mumps Prevalance And The Factors Which Affected In 12•59 Months Children In Ankara Batikent Health Center #1 Region. Turk Hij Den Biyol Derg. 1999; 56(1): 35-41

Corresponding Author: Rüştü Cenap Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1834 downloaded)The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi) is double blind peer review, indipendent, international, Turkish and English-language, online and open-access, designed for scientists.


This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI[1] definition of open access.

 

The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Turk Hij Den Biyol Derg) is taken part in DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, Research Gate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline and TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini.


 
LookUs & OnlineMakale