ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
Üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarında ölüm ile ilişkili faktörlerin incelenmesi
Investigation of death related factors in urinary catheter-associated urinary tract infections
Can Hüseyin Hekimoğlu, Selda Sahan
Sayfa 0

2.
Türk sağlık çalışanlarında metisiline dirençli Staphylococcus Aureus'un burun taşıyıcılığı oranının incelennesi, 1990-2019: meta-analiz
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Orhan Akpınar, Arzu Yi&775;ği&775;t, Mustafa Güzel, Dogan Akdogan
Sayfa 0

ARAŞTıRMA
3.
Pseudomonas aeruginosa PAO1’de QS ilişkili genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine Lactobacillus sp. metabolitlerinin anti-quorum sensing etkilerinin belirlenmesi
Assessment of the anti-quorum sensing effect of Lactobacillus sp. metabolites on expression levels of QS-related genes in Pseudomonas aeruginosa PAO1
Didem Kart, Suna Sibel Gürpınar, Mujde Eryılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.57873  Sayfa 0

4.
Sivas’ta Akarsu Çevresinden Toplanan Yumuşakçalarda Trematod Larval Dönemlerinin Araştırılması
Investigation of Trematode Larval Stages in Molluscs Collected From Surrounding the River in Sivas
Fatih Akyıldız, Serpil Değerli
Sayfa 0

5.
Atık sudan izole edilen Pseudomonas spp. suşları ile kurşun ve nikel ağır metallerinin giderimi
Removal of the lead and nickel heavy metals with Pseudomonas spp. strains which isolated from waste water
Berrin Keloğlu, Şahlan Öztürk, Süleyman Yalçın
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.78095  Sayfa 0

6.
Kanatlı kesim hattında kullanılan bazı alet ve ekipmanlarda sanitasyon işleminin kontrolü
Sanitation control of some equipments used in poultry slaughterhouse line
Nilgun Çetinkaya, Gökhan Kürşad İncili, ALİ Arslan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.93275  Sayfa 0

7.
Lipopolisakkarit (LPS)’in neden olduğu bağırsak toksisitesine karşı biyosentetik gümüş nanopartiküllerin etkisi
The effect of biosynthetic silver nanoparticles against intestinal toxicity caused by Lipopolysaccharide (LPS)
FATMA OZTÜRK KÜP, BURÇİN KOÇAK, ALİ TUĞRUL AKİN, İSRAFİL DOĞANYİĞİT, ASLI OKAN, EMIN KAYMAK, ZÜLEYHA DOĞANYİĞİT
Sayfa 0

8.
Kadınlarda Zayıflama Amacıyla Bitkisel Ürün Kullanım Sıklığının ve Bitkisel Ürün Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determining the Frequency Use of Herbal Products and Factors Affecting the Use Herbal Products for Weight Loss among Women
Ekin Akca, Canan Karaalp, Gülşah Kaner
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.24572  Sayfa 0

9.
Kırsal Alanda Yaşayan Halkın Evsel Su Deposu Kullanımları: Trabzon'dan Bir Çalışma
Domestic Water Tank Usage Of People In A Rural Area: A Study In Trabzon
Cevriye Ceyda Kolaylı, Murat Topbaş, Şehbal Yeşilbaş Üçüncü, Gamze Çan, Nazım Ercüment Beyhun, Sertaç Çankaya, Serdar Karakullukçu, Volkan Karabacak, Sinan Saymaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.76401  Sayfa 0

10.
Mersin İlinde 2010-2015 yılları arasında tanı konulan Kutanöz Laishmaniasis olgularının epidemiyolojik olarak değerlendirilmesi
Epidemiological evaluation of the patients diagnosed with Cutaneous Laishmaniasis during the period of 2010-2015 in Mersin province
Müzeyyen Cömert Aksu, Serdar Deniz, Altan Togay, Fuat Güneş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.93271  Sayfa 0

11.
Tip 2 diyabetli bireylerde hastalık bilgi düzeyi, sağlıklı yaşam biçimi ve yaşam kalitesi ilişkili mi?
Is there association between disease knowledge level, healthy lifestyle and quality of life of type 2 diabetic individuals?
Ceren Gezer, Deniz Ulusan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.65037  Sayfa 0

12.
Şanlıurfa yöresindeki Anofel larvalarının morfolojik tanımlanması ve üreme alanlarının fiziksel ve ekolojik özelliklerin araştırılması
Morphological identification of Anopheles larvae, and investigation of physical and ecological characteristics of reproduction areas in Sanliurfa region
Seher Topluoglu, Djursun Karasartova, Zafer Kadri Karaer, Aysegul Taylan Ozkan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.00087  Sayfa 0

13.
Akut Gastroenteritli Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı
Rotavirus And Adenovirus Frequency In Acute Gastroenterıc Dıseases
ÖZLEM AYTAÇ, FERAY FERDA ŞENOL, Pinar Oner, Naciye Erkmen, Rojda Aslan, Mürüvvet Doğukan, Zülal Aşçı Toraman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.41033  Sayfa 0

14.
Hemodiyalizde Kör Nokta: Aşılama
The Blind Spot On Hemodialysis: Vaccination
Emrah Günay, Şafak Kaya, Enver Yüksel
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.83435  Sayfa 0

15.
Akut Gastroenteritli Hastalarda Rotavirus ve Enterik Adenovirus Sıklığının Araştırılması
The Investigation of Rotavirus and Adenovirus Frequency Among Patients with Acute Gastroenteritis
HARUN GÜLBUDAK, NURBANU KURNAZ, Seda Tezcan Ülger, ELİF VURAL TAŞDEMİR, Gulcin Bozlu, Merve Türkegün, Nuran Delialioğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.13540  Sayfa 0

16.
Sedanter erkeklerde egzersize bağlı iskelet kası zorlanmasının enerji düzenleyici hormonlar olan irisin ve nesfatin-1 üzerine olan etkileri
Impact of exercise induced skeletal muscle strain on energy regulatory hormones of irisin and nesfatin-1 in sedentary males
Seda Uğraş, Oğuz Özçelik
Sayfalar 90 - 100

OLGU SUNUMU
17.
Nadir bir patojen Hafnia Alvei: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
A rare pathogen Hafnia Alvei: Case report and literature rewiew
Şerife Çetin, Ilhami Celik
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.53533  Sayfalar 100 - 110

DERLEME
18.
Küresel Bir Tehdit: Acinetobacter baumannii, Antimikrobiyal Dirençte Güncel Durum ve Alternatif Tedavi Yaklaşımları
A Global Threat: Acinetobacter baumannii Infections, Current Condition in Antimicrobial Resistance and Alternative Treatment Approaches
AYBALA TEMEL, BAYRI Eraç
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.04764  Sayfalar 200 - 210

19.
Besin kaynaklı hastalıklarda intestinal mikrobiyotanın önemi
Importance of intestinal microbiota in foodborne diseases
Lütfiye Parlak, Derya Dikmen
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.54926  Sayfalar 210 - 220

20.
Jinekolog gözüyle genital tüberküloza global bakış
A global overview of genital tuberculosis from gynecologist’s respect
Ümit Görkem, Sertaç Arslan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.66674  Sayfalar 200 - 210


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale