ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
Servikal örneklerde HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi
Evaluation of HPV-DNA Positivity Rate and Cytopathologic Results in Cervical Specimens
OZLEM AYDEMIR, huseyin agah terzi, Mehmet Koroglu, Gupse Turan, Mustafa Altındiş, Engin Karakeçe
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.68984  Sayfa 0

2.
Türkiye'deki bazı üniversite öğrencilerinin kişisel hijyen alışkanlıkları
Personal hygiene habits of some university students in Turkey
Demet Hançer Aydemir
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.04880  Sayfa 0

ARAŞTIRMA
3.
Pseudomonas aeruginosa PAO1’de QS ilişkili genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine Lactobacillus sp. metabolitlerinin anti-quorum sensing etkilerinin belirlenmesi
Assessment of the anti-quorum sensing effect of Lactobacillus sp. metabolites on expression levels of QS-related genes in Pseudomonas aeruginosa PAO1
Didem Kart, Suna Sibel Gürpınar, Mujde Eryılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.57873  Sayfa 0

4.
Kadınlarda Zayıflama Amacıyla Bitkisel Ürün Kullanım Sıklığının ve Bitkisel Ürün Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determining the Frequency Use of Herbal Products and Factors Affecting the Use Herbal Products for Weight Loss among Women
Ekin Akca, Canan Karaalp, Gülşah Kaner
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.24572  Sayfa 0

5.
Kırsal Alanda Yaşayan Halkın Evsel Su Deposu Kullanımları: Trabzon'dan Bir Çalışma
Domestic Water Tank Usage Of People In A Rural Area: A Study In Trabzon
Cevriye Ceyda Kolaylı, Murat Topbaş, Şehbal Yeşilbaş Üçüncü, Gamze Çan, Nazım Ercüment Beyhun, Sertaç Çankaya, Serdar Karakullukçu, Volkan Karabacak, Sinan Saymaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.76401  Sayfa 0

6.
Atık sudan izole edilen Pseudomonas spp. suşları ile kurşun ve nikel ağır metallerinin giderimi
Removal of the lead and nickel heavy metals with Pseudomonas spp. strains which isolated from waste water
Berrin Keloğlu, Şahlan Öztürk, Süleyman Yalçın
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.78095  Sayfa 0

7.
Akut Gastroenteritli Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı
Rotavirus And Adenovirus Frequency In Acute Gastroenterıc Dıseases
ÖZLEM AYTAÇ, FERAY FERDA ŞENOL, Pinar Oner, Naciye Erkmen, Rojda Aslan, Mürüvvet Doğukan, Zülal Aşçı Toraman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.41033  Sayfa 0

8.
Kanatlı kesim hattında kullanılan bazı alet ve ekipmanlarda sanitasyon işleminin kontrolü
Sanitation control of some equipments used in poultry slaughterhouse line
Nilgun Çetinkaya, Gökhan Kürşad İncili, ALİ Arslan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.93275  Sayfa 0

9.
Akut Gastroenteritli Hastalarda Rotavirus ve Enterik Adenovirus Sıklığının Araştırılması
The Investigation of Rotavirus and Adenovirus Frequency Among Patients with Acute Gastroenteritis
HARUN GÜLBUDAK, NURBANU KURNAZ, Seda Tezcan Ülger, ELİF VURAL TAŞDEMİR, Gulcin Bozlu, Merve Türkegün, Nuran Delialioğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.13540  Sayfa 0

10.
Kan kültürlerinden izole edilen bakterilerin antimikrobiyal duyarlılıklarının araştırılmasında CLSI ve EUCAST standartlarının karşılaştırılması
Antimicrobial susceptibility of bacteria ısolated from blood cultures comparison of CLSI and EUCAST standards in the ınvestigation
Yasemin Genç Bahçe, Irmak Baran, Altan Aksoy
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.32549  Sayfa 0

11.
Çukurova Üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinde nozokomiyal enfeksiyon bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi
Assessment of knowledge about nosocomial infection among Cukurova University vocational school of health services students
Pınar Etiz, Sedefgül Yüzbaşıoğlu Arıyürek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.69335  Sayfa 0

12.
Yemek Fabrikası Çalışanlarının Portör Muayenelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Porter Examination of Food Factory Workers
İzzettin Toktaş, Ali Ceylan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.95815  Sayfa 0

13.
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika Sınavı Amacına Ulaştı Mı?
Has the Infection Control Nursing Certificate Exam Reached Its Purpose?
Can Hüseyin Hekimoğlu, Selahattin Gelbal
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.37039  Sayfa 0

14.
Mesane gen regülasyonunda etkili süper-enhancer’ların belirlenmesi
Identification of the super-enhancers involved in bladder gene regulation
Serap Erkek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.81904  Sayfa 0

15.
Yoğun bakım ünitelerinde kan dolaşımı enfeksiyonu etkeni karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarının moleküler yöntemlerle karakterizasyonu
Molecular characterisation of Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii bloodstream infections in intensive care units
Aysegul Gozalan, özlem ünaldı, FİSUN KIRCA, nilay çöplü, Tuba Muderris, Ziya Cibali Acikgoz, Rıza Durmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.53323  Sayfa 0

16.
Şanlıurfa yöresindeki Anofel larvalarının morfolojik tanımlanması ve üreme alanlarının fiziksel ve ekolojik özelliklerin araştırılması
Morphological identification of Anopheles larvae, and investigation of physical and ecological characteristics of reproduction areas in Sanliurfa region
Seher Topluoglu, Djursun Karasartova, Zafer Kadri Karaer, Aysegul Taylan Ozkan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.00087  Sayfa 0

17.
İdrar yolu enfeksiyonlarında kültürden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları
The isolated bacteria from culture and antibiotic susceptibilities in urinary tract infections
Duygu Mert, Sabahat Çeken, Mustafa Ertek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.57984  Sayfa 0

18.
Kafeinin embriyonel böbrek gelişimine olan etkisine karşı melatoninin koruyucu rolü
The protective role of melatonin against the effect of caffeine on embryonic kidney
Seher Yılmaz, ayşe yeşim göçmen, Arda Kaan Uner, Enes AKYÜZ, Adem Tokpinar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.77675  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
19.
Nadir bir patojen Hafnia Alvei: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
A rare pathogen Hafnia Alvei: Case report and literature rewiew
Şerife Çetin, Ilhami Celik
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.53533  Sayfa 0

20.
Erişkin İki Hastada El-Ayak-Ağız Hastalığının Değerlendirilmesi
Evaluation of Hand-Foot-Mouth Disease in Two Adult Patients
Nuran Sarı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.79446  Sayfa 0

DERLEME
21.
Jinekolog gözüyle genital tüberküloza global bakış
A global overview of genital tuberculosis from gynecologist’s respect
Ümit Görkem, Sertaç Arslan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.66674  Sayfa 0

22.
Küresel Bir Tehdit: Acinetobacter baumannii, Antimikrobiyal Dirençte Güncel Durum ve Alternatif Tedavi Yaklaşımları
A Global Threat: Acinetobacter baumannii Infections, Current Condition in Antimicrobial Resistance and Alternative Treatment Approaches
AYBALA TEMEL, BAYRI Eraç
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.04764  Sayfa 0

23.
Besin kaynaklı hastalıklarda intestinal mikrobiyotanın önemi
Importance of intestinal microbiota in foodborne diseases
Lütfiye Parlak, Derya Dikmen
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.54926  Sayfa 0

24.
Hızla Yayılan Çoklu İlaca Dirençli Maya Mantarı: Candida auris
Rapidly Spreading Multi-Drug Resistant Yeast: Candida auris
Tuğba Ayhancı, Mustafa Altindis
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.26879  Sayfa 0


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale