ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
Akut Gastroenteritli Çocuklarda Human Bocavirus DNA Varlığının Araştırılması
Investigation of Human Bocavirus DNA in children with acute gastroenteritis
Serhat Sirekbasan, Kenan Midilli, Yasemin Akın, Pelin Demirci, Sevgi Ergin, Arif Kaygusuz


2.
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları
Microorganisms isolated from blood cultures of the patients in intensive care units and their antibiotic susceptibilities
M. Cem Şirin, Neval Ağuş, Nisel Yılmaz, Arzu Bayram, Sevgi Yılmaz Hancı, Pınar Şamlıoğlu, Yeşer Karaca Derici, Güliz Doğan


3.
Yara Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyallere Duyarlılıkları
Microorganisms Which Isolated from Wound Samples and Their Antimicrobial Susceptibilities
Gamze Altan, İpek Mumcuoğlu, Gülşen Hazırolan, Dilek Dülger, Neriman Aksu


4.
Hepatit C Virusu ile Enfekte Hastalarda Hepatit B Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Hepatitis B Virus Seroprevalence in Hepatitis C Infected Patients
Fatma Yılmaz Karadağ


5.
Çorum Yöresinde İnsanlar Üzerinde Parazitlenen Kenelerde Riketsiya Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of Rickettsiae in Ticks Parasitizing Humans in Corum Region
Ahmet Bursalı, Adem Keskin, Aysun Keskin, Tuğba Kul Köprülü, Şaban Tekin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.28291  

6.
İyon Değiştirici Kromatografi Yöntemi İle Ölçülen HbA2 Ve HbA1c’nin Ölçüm Belirsizliğinin Tespiti
Evaluation of Measurement Uncertainty of HbA2 and HbA1c Which Are Measured by Ion Exchange Chromatography
Yakup Dülgeroğlu


7.
İstanbul’daki hastane mutfaklarından alınan yüzey örneklerinde hijyenik durumun ve çalışan personelde hijyen farkındalığının belirlenmesi
Determination of hygienic condition in surface samples and hygiene awareness of working personnel of hospital kitchens in Istanbul
Mehmet Mahmut Ünal, Sine Özmen Toğay


8.
Mesleksel kas iskelet sistemi hastalıklarını azaltmada davranış odaklı güvenlik sistemi uygulaması
The Usage of Behaviour Based Safety Process for Decreasing Work-Related Musculoskeletal Diseases at the Sales Department of a Factory
Ayşe Coşkun Beyan, Duygu Turşucu


9.
İmmün floresan antikor testlerinin yöntem geçerliliğinin değerlendirilmesi
Assessment of the validity of Immunofluorescent antibody test method
Cemile Sönmez, Yavuz Doğan, Tülin Demir, Aydan Özkütük


10.
Sirozlu hastada HBsAg/AntiHBs Serokonversiyonu
HBsAg/AntiHBs seroconversion in cirrhotic patient
Muhammet Gülhan, Muhammet Fatih Topuz, Pınar Yıldız Gülhan, Olgun Öztürk, Serdar Gül


11.
Türkiye'de Bir Çocukta Wohlfahrtia magnifica'nın Neden Olduğu Aural Miyaz Vakası
A Case of Aural Myiasis Caused by Wohlfahrtia magnifica in a Child in Turkey
Yunus Emre Beyhan, Hasan Yılmaz, Zeynep Taş Cengiz, Abdurrahman Ayral


12.
Farklı Yönleriyle Netosis
Different Aspects of Netosis
Neslihan Sürsal, Kader YıldızTürk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale