ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
İmmün sistemi baskılanmış hastada Listeria monocytogenes’e baglı septisemi ve menenjitin tedavisnde seftriaksondan ampisilin'e erken geçiş
Early switch therapy from ceftriaxone to ampisilin in an immunosuppressed patient with Listeria monocytogenes septicemia and meningitis
Gülşen Hazırolan, Gulcin Dizman
Sayfa 0

2.
Cinnamomum cassia metanolik ekstraktı ilave edilen diş macunlarının anti-Staphylococcus aureus etkinliklerinin in vitro incelenmesi
In vitro investigation of anti-Staphylococcus aureus activities of toothpastes added to cinnamomum cassia methanolic extract
Gülşah Tollu, Elif Ayşe Erdoğan Eliuz
Sayfa 0

3.
Üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarında ölüm ile ilişkili faktörlerin incelenmesi
Investigation of death related factors in urinary catheter-associated urinary tract infections
Can Hüseyin Hekimoğlu, Selda Sahan
Sayfa 0

ARAŞTıRMA
4.
Bazı hidrazon ve kalkon türevlerinin biyolojik aktivite taraması
Biological activity screening of some hydrazone and chalcone derivatives
Begüm Evranos Aksöz, Fatma Kaynak-Onurdag, Erkan Aksoz, Selda Özgen Özgacar
Sayfa 0

5.
Brucella Coombs jel testi: Brusellozun serolojik tanısında hızlı bir test olarak diğer serolojik yöntemlerin yerini alabilir mi?
Brucella Coombs gel test: Can it replace other serological methods as a rapid test in serological diagnosis of brucellosis?
Begüm Nalça Erdin, Mehmet Parlak, Ayşe Güven Aydınlı, Feyza Demir
Sayfa 0

6.
Çanakkale ili Ezine Bölgesinde Kene Isırığı Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of Tick Bites and Affecting Factors in Ezine District of Çanakkale
Buse Yüksel, Esen Eker, Taylan Önder, Özgür Özerdoğan, Alper Şener, Sibel Oymak, Coşkun Bakar
Sayfa 0

7.
Pseudomonas aeruginosa PAO1’de QS ilişkili genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine Lactobacillus sp. metabolitlerinin anti-quorum sensing etkilerinin belirlenmesi
Assessment of the anti-quorum sensing effect of Lactobacillus sp. metabolites on expression levels of QS-related genes in Pseudomonas aeruginosa PAO1
Didem Kart, Suna Sibel Gürpınar, Mujde Eryılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.57873  Sayfa 0

8.
Sıkma peynirlerinden izole edilen enterokokların tanımlanmasında MALDI-TOF-MS ve 16S rRNA sekanslamasının karşılaştırılması ve izolatların antibiyotik dirençlikleri ile antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi
Comparision of two identification methods: MALDI-TOF-MS & 16s rRNA sequencing in enterococci isolated from raw milk cheeses (Sikma cheeses) and evaluating their antibiotic susceptibility and antimicrobial activity
Furkan AYDIN, Halil Ibrahim Kahve, Mustafa Ardic, İbrahim Çakır
Sayfa 0

9.
Anti- HCV Tarama Testi Eşik Değeri’nin HCV- RNA ve Line Immunassay testi ile Belirlenmesi
Determination of Anti-HCV Scanning Test Cut- off Value by HCV-RNA and Line Immunoassay Tests
Alper Sarıbaş, altan aksoy
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.67778  Sayfa 0

10.
Sivas’ta Akarsu Çevresinden Toplanan Yumuşakçalarda Trematod Larval Dönemlerinin Araştırılması
Investigation of Trematode Larval Stages in Molluscs Collected From Surrounding the River in Sivas
Fatih Akyıldız, Serpil Değerli
Sayfa 0

11.
Türkiye’de Bir Üçüncü Basamak Sağlık Merkezinde Antimüllerian Hormon Nomogramı
Nomogram For Antimullerian Hormone In A Tertiary Health Center In Turkey
Adnan Kirmit, Ahmet Berkiz Turp
Sayfa 0

12.
Atık sudan izole edilen Pseudomonas spp. suşları ile kurşun ve nikel ağır metallerinin giderimi
Removal of the lead and nickel heavy metals with Pseudomonas spp. strains which isolated from waste water
Berrin Keloğlu, Şahlan Öztürk, Süleyman Yalçın
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.78095  Sayfa 0

13.
Kanatlı kesim hattında kullanılan bazı alet ve ekipmanlarda sanitasyon işleminin kontrolü
Sanitation control of some equipments used in poultry slaughterhouse line
Nilgun Çetinkaya, Gökhan Kürşad İncili, ALİ Arslan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.93275  Sayfa 0

14.
Lipopolisakkarit (LPS)’in neden olduğu bağırsak toksisitesine karşı biyosentetik gümüş nanopartiküllerin etkisi
The effect of biosynthetic silver nanoparticles against intestinal toxicity caused by Lipopolysaccharide (LPS)
FATMA OZTÜRK KÜP, BURÇİN KOÇAK, ALİ TUĞRUL AKİN, İSRAFİL DOĞANYİĞİT, ASLI OKAN, EMIN KAYMAK, ZÜLEYHA DOĞANYİĞİT
Sayfa 0

15.
Total PSA ve serbest PSA testlerinin analitik performansının 6-sigma yöntemi ile değerlendirilmesi
The evaluation of analytical performance of Total PSA and Free PSA tests by using 6-sigma method
Çiğdem Yücel, Müjgan Ercan, Murat Kizilgun
Sayfa 0

DERLEME
16.
Besin kaynaklı hastalıklarda intestinal mikrobiyotanın önemi
Importance of intestinal microbiota in foodborne diseases
Lütfiye Parlak, Derya Dikmen
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.54926  Sayfalar 210 - 220

17.
Küresel Bir Tehdit: Acinetobacter baumannii, Antimikrobiyal Dirençte Güncel Durum ve Alternatif Tedavi Yaklaşımları
A Global Threat: Acinetobacter baumannii Infections, Current Condition in Antimicrobial Resistance and Alternative Treatment Approaches
AYBALA TEMEL, BAYRI Eraç
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.04764  Sayfalar 200 - 210


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale