ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
Bruselloz düşünüyorum ama doğrulayamıyorum: Seronegatif Bruselloz
I think of Brucellosis but can not verify: Seronegative Brucellosis
Ahmet Sertçelik, Turan Buzğan
Sayfalar 190 - 199

2.
Erişkin İki Hastada El-Ayak-Ağız Hastalığının Değerlendirilmesi
Evaluation of Hand-Foot-Mouth Disease in Two Adult Patients
Nuran Sarı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.79446  Sayfa 0

3.
Akut Gastroenteritli Hastalarda Rotavirus ve Enterik Adenovirus Sıklığının Araştırılması
The Investigation of Rotavirus and Adenovirus Frequency Among Patients with Acute Gastroenteritis
HARUN GÜLBUDAK, NURBANU KURNAZ, Seda Tezcan Ülger, ELİF VURAL TAŞDEMİR, Gulcin Bozlu, Merve Türkegün, Nuran Delialioğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.13540  Sayfa 0

4.
İdrar yolu enfeksiyonlarında kültürden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları
The isolated bacteria from culture and antibiotic susceptibilities in urinary tract infections
Duygu Mert, Sabahat Çeken, Mustafa Ertek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.57984  Sayfa 0

5.
Servikal örneklerde HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi
Evaluation of HPV-DNA Positivity Rate and Cytopathologic Results in Cervical Specimens
OZLEM AYDEMIR, huseyin agah terzi, Mehmet Koroglu, Gupse Turan, Mustafa Altındiş, Engin Karakeçe
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.68984  Sayfa 0

ARAŞTIRMA
6.
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa ile immunize edilen tavuklardan elde edilen IgY antikorlarının etkinliğinin ELISA yöntemiyle araştırılması
Investigation of the effectiveness of IgY antibodies obtained from chickens where immunized with Streptococcus aureus, Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa by ELISA
Ali Afandi, Funda Doğruman Al
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.67366  Sayfalar 0 - 9

7.
Üçüncü basamak bir hastanede iki yıllık HIV pozitifliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of two-year HIV positivity in a tertiary hospital
Pınar Şamlıoğlu, Yeşer Karaca Derici, Sevgi Yılmaz Hancı, Güliz Doğan, Arzu Bayram, Neval Aguş, Nisel Yılmaz, Şükran Saba Çopur, Sebahat Şen Taş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.70370  Sayfalar 10 - 19

8.
Klinik Pseudomonas aeruginosa izolatlarının virülans özellikleri ve epidemiyolojik ilişkisi
The virulence characteristics and epidemiological relationship of clinical Pseudomonas aeruginosa isolates
Nilüfer Uzunbayır-Akel, Yamaç Tekintaş, Fethiye Ferda Yılmaz, ISMAIL OZTÜRK, Mustafa OKEER, Sabire Şöhret Aydemir, Feriha Feriha Çilli, Mine Hoşgör-Limoncu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.68235  Sayfalar 20 - 29

9.
Hemovijilans Hemşireliği Ve Transfüzyon Güvenliğine Katkısı
Hemovigilance Nursing And Contributıon To Transfusion Safety
Rabiya Gün, semra öz, Selma ALTINDIS, Yeşim Uyutan, Mehmet Koroglu, Mustafa Altindis
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.19970  Sayfalar 30 - 39

10.
Çocukluk Çağında Ekstrahepatik Portal Ven Obstruksiyonuna Hematolojik Bakış Açısı
Hematological Aspects of Extrahepatic Portal Vein Obstruction in Childhood
Neslihan Karakurt, Fatma Demirbaş, Gönül Çaltepe, Canan Albayrak, Ayhan Gazi Kalaycı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.89106  Sayfalar 50 - 59

11.
Orta Anadolu bölgesinde tersiyer bir merkeze başvuran gebe hastalarda Sitomegalovirüs (CMV) tarama sonuçları
Cytomegalovirus (CMV) screening results in pregnant women admitted to a tertiary center in the middle Anatolia
Özgür Kan, Özgür Koçak
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.55631  Sayfalar 60 - 69

12.
Çorum ilinde hemşirelik öğrencilerinin kistik hidatik hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları
Knowledge and attitudes of nursing students about cystic hydatid in Çorum Province
Gülay Yılmazel, Derya Yapar, Ayşegül Taylan Özkan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.95826  Sayfalar 70 - 79

13.
Ünye İlçesinde Ağustos 2017’de Meydana Gelen Norovirüs İlişkili Su Kaynaklı Bir Salgın Üzerinden Epidemiyolojik Yaklaşım, Kontrol Önlemleri, Zorluklar
Epidemiological Approach, Control Measures and Challenges of a Norovirus-Associated Waterborne Outbreak in Unye District in August 2017
Zeynep Özge Özgüler, Fehminaz Temel, Pınar Duman, Çağrı Emin Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.80106  Sayfalar 110 - 119

14.
Mesane gen regülasyonunda etkili süper-enhancer’ların belirlenmesi
Identification of the super-enhancers involved in bladder gene regulation
Serap Erkek
Sayfa 0

DERLEME
15.
Onkolojik İlaç Geliştirilmesinde Yeni Nesil Dizileme Teknolojisine Dayalı Farmasötik Uygulamalar
Pharmaceutical Applications Based on Next Generation Sequencing Technology in Oncologic Drug Development
Sevcan Yangın, Ümmügülsüm Tanman Zıplar, Demet Cansaran-Duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.33576  Sayfalar 200 - 209

16.
Hızla Yayılan Çoklu İlaca Dirençli Maya Mantarı: Candida auris
Rapidly Spreading Multi-Drug Resistant Yeast: Candida auris
Tuğba Ayhancı, Mustafa Altindis
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.26879  Sayfa 0


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale