ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvar personelinin tıbbi atık yönetimi konusundaki farkındalığı
Awareness of laboratory staff of biochemistry and microbiology laboratories in medical waste management
Merve Ergin, Serpil Erdoğan, Özcan Erel


2.
Melanoma hücrelerinin Sendai viral vektörleri ile verimli transdüksüyonu
Efficient transduction of melanoma cells with Sendai viral vectors
Açelya Yılmazer Aktuna, Hadiseh Taheri, Alp Can


3.
Bir Devlet Hastanesinin Yoğun Bakımında Çalışan Sağlık Personelinde El Hijyeni Davranışları
Hand Hygiene Attitudes Of Healthcare Staff Working In Intensive Care Unit Of a State Hospital
Aliye Bulut, Aziz Bulut, Çağla Yiğitbaş, Suat Tuncay


4.
Evde Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
Identification of Training Needs of Home Health Care Workers
Sinan Bulut, Özlem Yiğitbaşıoğlu, Kanuni Keklik, Alev Yücel, Savaş Başar Kartal, İrfan Şencan


5.
Akciğer Kanseri Tedavisinde Farmakogenomik
Pharmacogenomics in Lung Cancer Treatment
Nil Kılıç, Demet Cansaran Duman


6.
Piyojenik Karaciğer Apsesi: Olgu Sunumu.
Pyogenic Liver Abscess: Case Report.
Duygu Mert, Muret Ersöz Arat, Öznur Güneş, Mustafa Ertek


7.
Nitrik Oksitin Kanser Gelişimi Ve Metastaz Üzerine Etkileri
The Effects Of Nıtrıc Oxıde On Cancer Development And Metastasıs
Mehmet Kürşat Derici, Emine Demirel Yılmaz


8.
Tokat İlinde Yaşayan İnsanlardaki Kene Tutunma Bölgelerinin Değerlendirilmesi
Tick attachment sites in humans living in the Tokat province of Turkey
Adem Keskin, Yunus Emre Bulut, Aysun Keskin, Ahmet Bursalı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.24993  

9.
Olgu Sunumu: Yurt Dışı Kaynaklı Üç Plasmodium falciparum Olgusu
Case Report: Three Imported Plasmodium falciparum Cases
Müzeyyen Cömert Aksu, Hasan Bayrak, Sevilay Aydemir


10.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Hepatit C virus genotiplerinin ve HCV enfeksiyonu bulaş yollarının belirlenmesi
Determination of Hepatitis C virus genotype and HCV infection transmission routes in Cukurova University Medical Faculty Hospital
Alev Çetin Duran, Filiz Kibar, Salih Çetiner, Akgün Yaman


11.
Kemoreziztant rahim kanseri hücrelerinin TRAIL ve FAS aracılı apoptoz duyarlılıklarının radyasyon ile arttırılması
Enhancing sensitivity of chemoresistant ovarian cancer cells to TRAIL and FAS mediated apoptosis by radiation
Ercan Cacan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.12499  

12.
Bazı Antiseptik ve Dezenfektanların Antibakteriyel Etkinliklerinin Araştırılması
Evalution of Antibacterial Activities of Some Antiseptics and Disinfectants
Derya Avcı, Müşerref Otkun


13.
Yatan hastalardan izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üretimi ve antibiyotik direnç oranları: 2011-2015 verileri
Extended spectrum beta-lactamase production and antibiotic resistance of Escherichia coli and Klebsiella spp. isolated from hospitalized patients: data of 2011-2015
Nilüfer Saygılı Pekintürk, Alper Akgüneş


14.
Hitit Üniversitesi Corum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Lenfadenopati Ön Tanılı Olguların Toksoplazmoz Açısından İrdelenmesi
Investigation of Toxoplasmosis in patients prediagnosed as lymphadenopathy in Hitit University Corum Training and Research Hospital
A. Semra Güreser, Derya Yapar, Leyla Taşçı, Z. İlkay Boyacıoğlu, Ebru Turgal, Nurcan Baykam, Ayşegül Taylan Özkan


15.
Adölesan gebelik gerçekten bir risk faktörü müdür?
Is adolescent pregnancy really a risk factor?
Umit Gorkem, Cihan Toğrul, Tayfun Güngör


16.
Premenstrual sendromda beslenme yaklaşımı
Nutritional approach in premenstrual syndrome
Kübra Işgın, Zehra Büyüktuncer


17.
Türkiye’de İçme Suyu Hizmetlerinin Yerelde merkezileşmesinin içme suyu denetiminde mikrobiyolojik kirliliğe ve akut gastroenterit enfeksiyonu olgu hızlarına etkisi: Tekirdağ Örneği
The effect of centralisation in local areas of potable water services on microbiological pollution and case rate of acute gastroenteritis infection in water control for potable water: Tekirdağ example
Duran Ada, Erkan Bozkurt, Sevinç Tanrıkulu, Mahmut Akdağ


18.
İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran gebe kadınlarda HBV, HCV ve HAV seroprevalansları: 2010-2011
HBV, HCV AND HAV seroprevalence ın pregnant women admıtted to Izmır Aegean Obstetrıcs and Gynecology Traınıng and Research Hospıtal: 2010-2011
Şükran Köse, Selma Gül, Bengü Tatar, Muzaffer Temur, Başak Göl


19.
Oyun Hamurlarının Bakteriyolojik Açıdan Güvenilirliğinin Araştırılması
Reability Investigations of Bacteriological Aspects of Play Dough
Görkem Dülger, Emel Çalışkan, Nida Kılıç, Handan Ankaralı


20.
Üniversite Öğrencileri ve Ailelerinde Bitkisel Ürün Kullanım Sıklığının ve Bitkisel Ürün Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determining the Frequency Use of Herbal Products and Factors Affecting the Use Herbal Products among University Students and Their Families
Gülşah Kaner, Canan Karaalp, Nilgün Seremet Kürklü


21.
2011-2014 yılları arasında kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal direnç durumları
Microorganisms isolated from blood cultures between 2011 and 2014 and their state of antimicrobial resistance
Fatma Köksal Çakırlar, Yavuz Uyar, Sinem Özdemir, Ayşe Barış, Ezgi Gözün Şaylan, Zafer Habip, Hrisi Bahar Tokman, Nevriye Gönüllü, Murat Günaydın, Nuri Kiraz


22.
Olgu sunumu: Akut lenfoblastik lösemi tanısıyla tedavi edilen hastada gelişen kateter ilişkili Ochrobactrum antropi bakteriyemisi
Case report: catheter-related Ochrobacturm antropi bacteraemia developed in patient with acute lymphoblastic leukemia who is taking chemotherapy.
GÜLİZ Doğan, Nisel Yılmaz, Neval Ağuş, Fatma Burcu Belen, Barış Malbora, Pınar Şamlıoğlu, Sevgi Yılmaz Hancı, Yeşer Karaca Derici, Mümtaz Cem Şirin, Arzu Bayram


23.
TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Kapsamında Laboratuvarlarda Yapılan Denetimlerdeki Bulguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Audit Findings Performed in Laboratories According to TS EN ISO/IEC 17025 Standard
Edibe Nurzen Bozkurt, Göktuğ Bayram, Ferda Gültop, Uğur Topcu, Nesrin Gevrek


24.
Gen terapi yöntemleri: Fiziksel ve kimyasal metodlar
Gene therapy techniques: Physical and chemical methods
Azade Attar


ARAŞTIRMA
25.
Antinükleer Antikor-HEP-2 (ANA) testinin tarama titresi için pozitiflik değerinin belirlenmesi
determination of cut off level for screening titer of Antinuclear Antibody-Hep-2 Test (ANA)
Neval Yurttutan Uyar, Özge Güngör, Mustafa Serteser, Işın Akyar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.27870  

OLGU SUNUMU
26.
Türkiye'de sunulan ilk vaka; Immunocompetent hasta daChaetomium globosum türünün etken olduğu tırnak onikomikozu.
The first Turkish case of onychomycosis caused by Chaetomium globosum in an immunocompetent patient
Fatma Özakkaş, Rabiye Altınbaş, Hafize Sav, Mert Ahmet Kuşkucu, Kenan Midilli, Nuri Kiraz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.92979  

DERLEME
27.
Tüberküloz immünitesi ve aday aşı çalışmaları
Immunity to tuberculosis and candidate vaccine studies
Nurhan Albayrak


28.
Tüberküloz ve Göç
Tuberculosis and Immigration
Süheyla Sürücüoğlu


29.
Liken metabolitlerinin antikanser aktivite etkisinin moleküler düzeyde mekanizmaları
The Molecular Mechanisms of the effect of anticancer activity on lichen metabolites
Merve Şekerli, Nil Kılıç, Demet Cansaran Duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.24650  

EK
30.
Tüberkülozun tarihçesi
History of tuberculosis
Cengiz ÇavuşoğluTürk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale