ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
Kontamine sıvı el sabunlarına bağlı hastane infeksiyonu salgını analizi: Tek merkezli bir çalışma
Analysis of nosocomial outbreak caused by contamined liquid hand soaps: A single-center study
Rezan Harman, Mehmet Dokur
Sayfa 0

2.
Çocuk hastalarda grup A streptokok tonsillofarenjitinde hızlı antijen testinin değerlendirilmesi
Evaluation of rapid antijen test in child patients with group A streptococcal tonsillopharyngitis
Fikriye Milletli Sezgin, Erdal Ünlü
Sayfa 0

3.
Çiğ balık örneklerinden izole edilen Enterococcus faecium ve Enterococcus faecalis suşlarının gıda güvenliği yönünden bazı özelliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of some food safety-related characteristics of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis strains isolated from raw fish samples
Onur Karaalioğlu, Sine Özmen Toğay, Mustafa Ay, Gözde Soysal, Mine Çardak, Ufuk Bağcı, Özlem Erol Tınaztepe
Sayfa 0

4.
Üçüncü basamak bir hastanede iki yıllık HIV pozitifliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of two-year HIV positivity in a tertiary hospital
Pınar Şamlıoğlu, Yeşer Karaca Derici, Sevgi Yılmaz Hancı, Güliz Doğan, Arzu Bayram, Neval Aguş, Nisel Yılmaz, Şükran Saba Çopur, Sebahat Şen Taş
Sayfa 0

5.
Subakut Sklerozan Panensefalit tanısında kızamık spesifik intratekal antikor sentez indeksi sonuçlarının önemi
Importance of measles-specific intrathecal antibody synthesis index results in the diagnosis of subacute sclerosing panencephalitis
Yasemin Cosgun, Pervin Ozelci, Omur Altinsoy, Gulay Korukluoglu
Sayfa 0

6.
Çorum ilinde hemşirelik öğrencilerinin kistik hidatik hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları
Knowledge and attitudes of nursing students about cystic hydatid in Çorum Province
Gülay Yılmazel, Derya Yapar, Ayşegül Taylan Özkan
Sayfa 0

7.
HIV enfekte ergen bir hastada sekonder sifiliz
A HIV infected adolescent with secondary syphilis
Manolya Kara, Selda Hançerli Törün, Muammer Osman Köksal, Özge Kaba, Elif Köseoğlu Yıldırım, Ali Ağaçfidan, Ayper Somer
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.34735  Sayfa 0

8.
Çeşitli Nörolojik Hastalıklarda Herpes simpleks virüs Tip 1 Pozitifliği
Herpes simplex virus Type 1 positivity in various neurological diseases
Aylin Altay Koçak, Meryem Çolak, Ceyla İrkeç, Ayşe Serdaroğlu, Anıl Aktaş Tapısız, Hasan Tezer, Havva Avcıküçük, Işıl Fidan, Seçil Özkan, Gülendam Bozdayı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.10337  Sayfalar 20 - 29

9.
Armodafinil’in membran lipidleri etkileşiminin DPPC model membran sistemi ile araştırılması
The investigation of the interaction of Armodafinil with membrane lipids by using DPPC model membrane system
Handan Kırkoçoğlu, Sevgi Türker Kaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.68094  Sayfalar 30 - 39

10.
Gıda çalışanlarından saptanan bağırsak parazitleri, izole edilen potansiyel patojenler ve patojenlerin antibiyotiklere duyarlılıkları
Detection of intestinal parasites and isolation of potential pathogens and their susceptibility to antibiotics from food handlers
Nebiye Yentur Doni, Gülcan Gürses, Mehmet Bayraktar, Fadile Yıldız Zeyrek, Zeynep Şimşek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.25349  Sayfalar 40 - 49

11.
Yeni Zelanda Beyaz Tavşanların Serum Biyokimyasal Parametrelerin Normal Değerleri
Normal values of biochemical parameters in serum of New Zealand White Rabbits
Özcan Özkan, Selçuk Pekkaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.53254  Sayfalar 50 - 59

12.
Yetişkin kadınların diyet posası alım miktarı ve bilgi düzeyi: kesitsel bir çalışma
Dietary fiber intake and knowledge level of adult women: a cross-sectional study
Ceren Gezer, Zeynep Demir
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.58671  Sayfalar 60 - 69

13.
Yozgat Çevresinde Yaşayan Çocuklarda Brusella Antikor Seropozitifliği
Brucella Antibody Seropositivity In Children Living Around Yozgat
Seda Sabah Özcan, Ghaniya Daar Ede, Neziha Yılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.43660  Sayfalar 70 - 79

14.
Hepatit B'li Hastalarda Artmış Ortalama Trombosit Hacmi, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Trombosit / Eritrosit Dağılım Genişliği Oranı
Increased Mean Platelet Volume, Red Blood Cell Distribution Width and Platelet/ Red Blood Cell Distribution Width in Patients With Hepatitis B.
Fazıla Atakan Erkal, Nevgün Sepin Özen, Mestan Emek, Şenay Tuğlu Ataman, Melek Yalçınkaya, Nihal Aksoy, Murat Özdemir
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.39206  Sayfalar 80 - 89

15.
Gastroenterit semptomları olan olgularda Adenovirüs sıklığının shell-vial hücrü kültürü yöntemi ile saptanması
Detection of adenovirüs frequency in cases with gastroenteritis symptoms by shell-vial cell culture
Ayşegül Aksoy Gökmen, Candan Çiçek, Hale Kalfaoğlu, Eylem Ulaş Saz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.38233  Sayfalar 90 - 99

16.
2017 yılı içerisinde meydana gelen kadın cinayetlerinin haber kaynakları üzerinden kişi, yer ve zaman özelliklerine göre tanımlanması
The definition of the person, place and time characteristics of women homicides from news sources in 2017
Mehmet Uyar, Elif Nur Yıldırım, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.62593  Sayfalar 100 - 109

17.
Antibiyotik Kullanımı ve Obezite Arasındaki Köprü: Mikrobiyota mı?
The Bridge Between Antibiotic Use and Obesity: Is It a Microbiota?
Serap Süzük Yıldız, Dilek Öztaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.67689  Sayfalar 120 - 129

18.
SPLENEKTOMİ, OPSI ve KORUNMA STRATEJİLERİ
SPLENECTOMY, OPSI and PREVENTIVE STRATEGIES
Umut Gazi, Djursun Karasartova, Ayşe Semra Güreser
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.89990  Sayfalar 130 - 139

ARAŞTIRMA
19.
Akut Renal Kolik Ağrısı Olan Türk Hastalarda Kısa Süreli Metamizol Sodyum ile Diklofenak Sodyum tedavilerinin karşılaştırılması; Bir Çift Kör, Gözlemsel Çalışma
Short-Term Use Of Metamizole Sodium Versus Diclofenac Sodium In Acute Renal Colic Pain In Turkish Patients; A Double-Blind, Observational Study
Mehmet Kürşat Derici, Hakan Ergün
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.32848  Sayfalar 10 - 19

20.
Manisa İli Hepatit A Seronegatifliği ve Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014
Hepatitis A seronegativity and its relationship with social determinants in Manisa Province, 2014
Hilal Görgel Kahraman, Özgen Alpay Özbek, Mestan Emek, Gonca Atasoylu, Özgur Sekreter, Belgin Ünal
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.05826  Sayfalar 10 - 19

21.
Meram ilçesinde ev tipi su arıtma cihazların kullanım sıklığının belirlenmesi ve içme suyu kalitesine etkisi
Determination of usage frequency of household type water purifiers and effects on drinking water quality in Meram district
Yusuf Kenan Boyraz, Lütfi Saltuk Demir, Kübra Eken, Muhammet Fatih Tabara, Reyhan Evci, Yasemin Durduran, Mehmet Uyar, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.90197  Sayfalar 20 - 29

22.
Türkiyede yetişen Equisetum arvense, Plantago lanceolota ve Olea europaea yaprağından elde edilen ticari ekstraktların in-vitro antibakteriyel aktivitelerinin araştırılması
Investigation of in-vitro antibacterial activities of commercial extracts prapered from Equisetum arvense, Plantago lanceolota and Olea europaea leaf grown in Turkey
Şinasi Aşkar, Şeyma Nur Deveboynu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.53367  Sayfalar 30 - 39

23.
Atakum Sahili'ndeki deniz suyu kalitesinin değerlendirilmesi, 2016
Evaluation of seawater quality of Atakum Beach, 2016
Özlem Terzi, Ahmet Tevfik Sünter
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.22230  Sayfalar 40 - 49

24.
Medyada Gıda Zehirlenmeleri
Food Poisoning In The Media
Merve Çetin, Fügen Durlu Özkaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.83604  Sayfalar 50 - 59

25.
Terme ilçesinde Shilella sonnei enfeksiyonu salgını, Türkiye, Eylül 2012
Outbreak of Shigella sonnei infection in Terme City, Turkey, September 2012
Selmur Topal, Hüseyin Çelik, Şenol Yılmaz, Erdinç Özoğlu, Okan Karaoğlanoğlu, Fehminaz Temel, Hülya Şirin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.90277  Sayfalar 60 - 69

26.
Kanser erken teşhis ve tarama eğitim merkezleri'ne (KETEM) başvuran kadınlarda Human Papillomavirüs (HPV) sıklığının değerlendirilmesi ve genotiplerin analizi
Evaluation of the frequency of Human Papillomavirus (HPV) in women admitted to cancer early diagnosis and screening training centers (KETEM) and analysis of HPV genotypes
Özgür Kan, Ümit Görkem, Ahmet Barış, Özgür Koçak, Cihan Toğrul, Engin Yıldırım
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.47123  Sayfalar 70 - 79

27.
Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Sağlık Bakım İlişkili Candida İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Health-Care Associated Candida Infections In An Intensive Care Unit
Serife Cetin, Hafize Sav, Ilhami Celik, Elif Bolat, Fahriye Afsar Cagır, Tugba Bulut, Gulden Sengul, Serpil Baslarlı, Ozlem Kaya Hassu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.78785  Sayfalar 80 - 89

28.
Ankilozan spondilitli hastalarda BMP-6 (rs267196 ve rs267192) genetik polimorfizmi
Genetic polymorphism of BMP-6 gene (rs267196 and rs267192) in patients with Ankylosing spondylitis
Özlem Öztopuz, Fatma Sılan, Özlem Coşkun, Ayla Akbal
Sayfalar 90 - 99

DERLEME
29.
Biyolojik Olmayan Kompleks İlaçlar
Non-Biological Complex Drugs
Büşra Cesur, Devrim Demir Dora
Sayfalar 200 - 209


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale