ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
Kan kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılık paternlerinin son beş yıldaki değişimi
Microorganisms isolated from blood cultures and the change of their antimicrobial susceptibility patterns in the last five years
Tuba Müderris, Süreyya Gül Yurtsever, Nurten Baran, Rahim Özdemir, Hakan Er, Serdar Güngör, Ayşegül Aksoy Gökmen, Selçuk Kaya
Sayfalar 1 - 9

2.
Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Yumuşak Plastik Oyuncaklarda Kurşun Düzeylerinin Ön Değerlendirilmesi
Preliminary Assessment of Lead Levels in Soft Plastic Toys by Flame Atomic Absorption Spectroscopy
Murat Bozalan, Vugar Ali Türksoy, Bayram Yüksel, Gülin Güvendik, Tülin Söylemezoğlu
Sayfalar 10 - 19

3.
Türkiye’de içme-kullanma suyu kalitesini izleyen sağlık çalışanlarına göre uygunsuzluk nedenleri ve çözüm önerileri
Drinking water non-compliance reasons and solutions according to the health professionals who monitor the drinking water in Turkey
Derya Çamur, Huseyin İlter, Murat Topbaş
Sayfalar 20 - 29

4.
26 Glukometrenin ölçüm kesinlik değerlendirmesi
Evaluation of measurement precision of 26 glucometers
Kubranur Unal
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.27132  Sayfalar 60 - 69

5.
ceftriaxone sodyumun kontrollü salımı için çok katmanlı polimerik filmler
Multilayer polymeric films for controlled release of ceftriaxone sodium
Aysel Kızıltay, Zeynep Gündoğan, İrem Erel Göktepe, Nesrin HASIRCI
Sayfalar 70 - 79

6.
Yüksek riskli human papilloma virüs saptanan hastaların histopatolojik sonuçları
Histopathological results of high risk hpv dna detected patients
Güven Güney
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.73555  Sayfalar 90 - 99

7.
Çocuk hastalarda grup A streptokok tonsillofarenjitinde hızlı antijen testinin değerlendirilmesi
Evaluation of rapid antijen test in child patients with group A streptococcal tonsillopharyngitis
Fikriye Milletli Sezgin, Erdal Ünlü
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.54036  Sayfalar 100 - 109

8.
Subakut Sklerozan Panensefalit tanısında kızamık spesifik intratekal antikor sentez indeksi sonuçlarının önemi
Importance of measles-specific intrathecal antibody synthesis index results in the diagnosis of subacute sclerosing panencephalitis
Yasemin Cosgun, Pervin Ozelci, Omur Altinsoy, Gulay Korukluoglu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.93764  Sayfalar 110 - 119

ARAŞTIRMA
9.
Üçüncü basamak bir hastanede iki yıllık HIV pozitifliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of two-year HIV positivity in a tertiary hospital
Pınar Şamlıoğlu, Yeşer Karaca Derici, Sevgi Yılmaz Hancı, Güliz Doğan, Arzu Bayram, Neval Aguş, Nisel Yılmaz, Şükran Saba Çopur, Sebahat Şen Taş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.70370  Sayfa 0

10.
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa ile immunize edilen tavuklardan elde edilen IgY antikorlarının etkinliğinin ELISA yöntemiyle araştırılması
Investigation of the effectiveness of IgY antibodies obtained from chickens where immunized with Streptococcus aureus, Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa by ELISA
Ali Afandi, Funda Doğruman Al
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.67366  Sayfalar 0 - 9

11.
Çorum ilinde hemşirelik öğrencilerinin kistik hidatik hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları
Knowledge and attitudes of nursing students about cystic hydatid in Çorum Province
Gülay Yılmazel, Derya Yapar, Ayşegül Taylan Özkan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.95826  Sayfa 0

12.
Klinik Pseudomonas aeruginosa izolatlarının virülans özellikleri ve epidemiyolojik ilişkisi
The virulence characteristics and epidemiological relationship of clinical Pseudomonas aeruginosa isolates
Nilüfer Uzunbayır-Akel, Yamaç Tekintaş, Fethiye Ferda Yılmaz, ISMAIL OZTÜRK, Mustafa OKEER, Sabire Şöhret Aydemir, Feriha Feriha Çilli, Mine Hoşgör-Limoncu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.68235  Sayfa 0

13.
Kontamine sıvı el sabunlarına bağlı hastane infeksiyonu salgını analizi: Tek merkezli bir çalışma
Analysis of nosocomial outbreak caused by contamined liquid hand soaps: A single-center study
Rezan Harman, Mehmet Dokur
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.69862  Sayfalar 30 - 39

14.
Atakum Sahili'ndeki deniz suyu kalitesinin değerlendirilmesi, 2016
Evaluation of seawater quality of Atakum Beach, 2016
Özlem Terzi, Ahmet Tevfik Sünter
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.22230  Sayfalar 40 - 49

15.
Medyada Gıda Zehirlenmeleri
Food Poisoning In The Media
Merve Çetin, Fügen Durlu Özkaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.83604  Sayfalar 50 - 59

16.
Leishmaniasis şüpheli örneklerin kültür ve PCR sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of culture and PCR results of leishmaniasis suspected samples
Selma Usluca
Sayfalar 80 - 89

17.
Çiğ balık örneklerinden izole edilen Enterococcus faecium ve Enterococcus faecalis suşlarının gıda güvenliği yönünden bazı özelliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of some food safety-related characteristics of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis strains isolated from raw fish samples
Onur Karaalioğlu, Sine Özmen Toğay, Mustafa Ay, Gözde Soysal, Mine Çardak, Ufuk Bağcı, Özlem Erol Tınaztepe
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.97268  Sayfalar 120 - 129

DERLEME
18.
Onkolojik İlaç Geliştirilmesinde Yeni Nesil Dizileme Teknolojisine Dayalı Farmasötik Uygulamalar
Pharmaceutical Applications Based on Next Generation Sequencing Technology in Oncologic Drug Development
Sevcan Yangın, Ümmügülsüm Tanman Zıplar, Demet Cansaran-Duman
Sayfa 0

19.
Bağırsak Mikrobiyotası ve Obezite İlişkisi
Relationship Between Obesity and Gut Microbiota
Bengül Durmaz
Sayfalar 200 - 209

20.
Halk sağlığı bakış açısıyla gıda kaynaklı krizler ve önleme yaklaşımları
Foodborne crisis and preventive approach in public health perspective
Zehra Gürel, DILEK ASLAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.34711  Sayfalar 210 - 219


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale