ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
TÜM DERGİ
1.
2013-2 Cilt 70 Tüm Dergi
2013-2 Vol 70 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.70446  THDBD 2013; 70 - 2 | Sayfalar 50 - 134 (2956 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Nanoteknolojiden nanogenotoksikolojiye: kobalt-krom nanopartiküllerinin genotoksik etkisi
From nanotechnology to nanogenotoxicology: genotoxic effect of cobalt-chromium nanoparticles
Zülal Atlı Şekeroğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.70298  THDBD 2013; 70 - 1 | Sayfalar 33 - 42 (2747 kere görüntülendi)

TÜM DERGİ
3.
THDBD 2013-4 Cilt 70 Tüm Dergi
TBHEB 2013-4 Vol 70 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.00377  THDBD 2013; 70 - 4 | Sayfalar 174 - 226 (2339 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
4.
İnsektisit zehirlenmeleri ve Türkiye’deki durumun değerlendirilmesi
Evaluation of insecticide poisoning and the cases in Turkey
Gülru Özkaya, Ayçe Çeliker, Belma Koçer Giray
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.05935  THDBD 2013; 70 - 2 | Sayfalar 75 - 102 (1981 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Yaşlı hastalarda yüksek eritrosit sedimentasyon hızının nedenlerinin incelenmesi
Causes of high erythrocyte sedimentation rates in elderly patients
Nihal Uğuz, Tuğrul Çelik, Oya Torun Güngör, Ceylan Bal, Fatih Bakır, Fatma Kazancı, Ramazan Yiğitoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.71542  THDBD 2013; 70 - 3 | Sayfalar 135 - 140 (1976 kere görüntülendi)

DERLEME
6.
İnsan toksokariyazı
Human Toxocariasis
Mehmet Burak Selek, Orhan Baylan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.04875  THDBD 2013; 70 - 2 | Sayfalar 113 - 134 (1907 kere görüntülendi)

7.
2013-1 Cilt 70 tüm dergi
2013-1 Vol: 70 Full Printed Journal
Selahattin Taşoğlu
THDBD 2013; 70 - 1 | Sayfa 0 (1839 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Sağlıkta sosyal bir belirleyici; fiziksel aktivite
A social determinants of health, physical activity
Sinan Bulut
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.67442  THDBD 2013; 70 - 4 | Sayfalar 205 - 214 (1693 kere görüntülendi)

9.
Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri
Effects of vitamins B12, folic asid, A, D, E and C on maternal and fetal health
Seray Kabaran, Aylin Ayaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.48039  THDBD 2013; 70 - 2 | Sayfalar 103 - 112 (1647 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
10.
Antalya ili gıda çalışanlarında nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığının ve MRSA oranlarının üç farklı yöntem kullanılarak incelenmesi
Investigation of nasal Staphylococcus aureus carriage and methicilin resistantance rates with three different methods in food handlers working at Antalya
Nevgün Sepin Özen, Şenay Tuğlu Ataman, Derya Seyman, Hilal Aldağ, Mestan Emek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.83702  THDBD 2013; 70 - 2 | Sayfalar 51 - 58 (1590 kere görüntülendi)

TÜM DERGİ
11.
2013-3 Cilt 70 Tüm Dergi
2013-3 Vol 70 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.88319  THDBD 2013; 70 - 3 | Sayfalar 134 - 174 (1513 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
12.
Liken sekonder bileşiklerinin farklı insan kanser hücre tipleri üzerine antikanserojenik etkisi
Evaluation of the impact on different types of human cancer cell of lichen secondary compounds
Sinem Özenoğlu, Gülizar Aydoğdu, Adnan Berk Dinçsoy, Afşar Abbasi Taghidizaj, Kürşat Derici, Erkan Yılmaz, Sümer Aras, Demet Cansaran - Duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.37167  THDBD 2013; 70 - 4 | Sayfalar 215 - 226 (1492 kere görüntülendi)

13.
İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi
Determination of cholinesterase levels of the employees working at the pharmaceutical sector and the patients suspected of being poisoned
Banuçiçek Yücesan, Mürsel Kurt, Figen Sezen, Serdar Alp Subaşı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.21043  THDBD 2013; 70 - 1 | Sayfalar 7 - 14 (1440 kere görüntülendi)

TÜM DERGİ
14.
THDBD 2014-1 Cilt 71 Tüm Dergi
TBHEB 2014-1 Vol 71 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.60490  THDBD 2014; 71 - 1 | Sayfalar 0 - 60 (1433 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
THDBD 2016-1 Cilt 73 Tüm Dergi
TBHEB 2016-1 Vol 73 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.02438  THDBD 2016; 73 - 1 | Sayfalar 0 - 98 (1363 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
16.
İzole tek taraflı inguinal tüberküloz lenfadenit: olgu sunumu
Isolated unilateral inguinal tuberculous lymphadenitis: case report
Selim Sayın, Erol Arslan, Şeref Demirbaş, Nazire Gökçe Somak, Gürhan Taşkın, Kenan Sağlam
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.87609  THDBD 2013; 70 - 2 | Sayfalar 71 - 74 (1358 kere görüntülendi)

DERLEME
17.
Kalıcı organik kirleticiler (KOK)
Persistent organic pollutants (POPs)
Hakan İstanbulluoğlu, Ömer Faruk Tekbaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.49403  THDBD 2013; 70 - 3 | Sayfalar 163 - 174 (1284 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
18.
Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi
Determination of the amount of methanol in the variety of “bogma raki” sent to Adana Hygiene Institute between January 2007 and December 2011
Zöhre Seray Dönderici, Aytaç Dönderici, Mustafa Sayan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.17363  THDBD 2013; 70 - 2 | Sayfalar 59 - 64 (1279 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
19.
Glucantime ile tedavi edilen yurtdışı kaynaklı bir kutanöz leishmaniasis olgusu
An imported cutaneous leishmaniasis case treated with glucantime
Bayram Pektaş, Ayşegül Aksoy Gökmen, Kıymet Handan Kelekçi, Berrin Uzun, Serdar Güngör, İbrahim Çavuş, Şemsettin Karaca
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.26680  THDBD 2014; 71 - 2 | Sayfalar 89 - 92 (1274 kere görüntülendi)

DERLEME
20.
Toplu beslenme sistemlerinde kullanılan gıda dezenfektanları
Food disinfectants which are used in general food service systems
Büşra Ayhan, Saniye Bilici
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.82542  THDBD 2015; 72 - 4 | Sayfalar 323 - 336 (1191 kere görüntülendi)


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale