ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Bitkilerin Stres Koşullarına Verdiği Moleküler Cevaplar
Molecular Responses of Plants to Stress Conditions
İlker Büyük, Semra Soydam Aydın, Sümer Aras
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.40316  THDBD 2012; 69 - 2 | Sayfalar 97 - 110 (6153 kere görüntülendi)

2.
Genotoksik hasarın belirlenmesinde mikronükleus testi
Micronucleus test for determining genotoxic damage
Vedat Şekeroğlu, Zülal Atlı Şekeroğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.06977  THDBD 2011; 68 - 4 | Sayfalar 241 - 252 (5638 kere görüntülendi)

TÜM DERGİ
3.
2011-4 Tüm Dergi
2011-4 Full Printed Journal

THDBD 2011; 68 - 4 | Sayfalar 165 - 257 (5630 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
2011-2 Tüm Dergi
2011-2 Full Printed Journal

THDBD 2011; 68 - 2 | Sayfalar 59 - 113 (5013 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
5.
Biyosorpsiyon, Adsorpsiyon, Fitoremediasyon Yöntemleri ve Uygulamaları
Rasim Hamutoğlu, Adnan Berk Dinçsoy, Demet Cansaran-Duman, Sümer Aras
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.94914  THDBD 2012; 69 - 4 | Sayfalar 235 - 253 (4559 kere görüntülendi)

TÜM DERGİ
6.
2012-4 Cilt 69 tüm dergi
2012-4 Vol: 69 Full Printed Journal

THDBD 2012; 69 - 4 | Sayfa 0 (4320 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
7.
Su Kalitesinin İyileştirilmesinde Ozon Kullanımı ve Kimyasal Etkileri
Use of Ozone For İmproving of Water Quality and Its Chemical Effects
Sibel Uzun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.46330  THDBD 2011; 68 - 2 | Sayfalar 105 - 113 (4267 kere görüntülendi)

8.
Gıdalarda Aflatoksin Varlığının Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Aflatoxin Presence in Foods
Gülderen Yentür, Buket Er
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.54154  THDBD 2012; 69 - 1 | Sayfalar 41 - 52 (3730 kere görüntülendi)

9.
Hantavirüs Sempozyumu 2010

THDBD 2011; 68 - 2 Ek-1 | Sayfalar 1 - 77 (3625 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Gıda mikrobiyolojisinde Enterobacteriaceae üyeleri için kromojenik ve florojenik besiyerleri
Chromogenic and fluorogenic media for members of Enterobacteriaceae in food microbiology
Emrah Torlak
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.69077  THDBD 2011; 68 - 1 | Sayfalar 49 - 58 (3617 kere görüntülendi)

11.
Biyokontrolde doğal ürünlerin kullanılması; Kitosan
The use of chitosan as a biological control remedy
Özlem İmamoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.55376  THDBD 2011; 68 - 4 | Sayfalar 215 - 222 (3617 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
12.
Sifiliz enfeksiyonlarının tanısında kullanılan Rapid Plasma Reagin (RPR) ve Treponema pallidum Hemaglutinasyon Assay (TPHA) test sonuçlarının 2005-2010 yılları arasındaki değerlendirilmesi
Evaluation of Rapid Plasma Reagin (RPR) and Treponema pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) test results, which used in diagnosis of syphilis infections between 2005 - 2010
Tevhide Ziver, Pelin Yüksel, Zeynep Güngördü, Sena İzmirli, Deniz Gözde Çelik, Ali Abdelkareem, Suat Sarıbaş, Hakan Yakar, Mustafa Aslan, Bekir Sami Kocazeybek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.88700  THDBD 2011; 68 - 1 | Sayfalar 1 - 7 (3489 kere görüntülendi)

13.
2012-3 Cilt 69 tüm dergi
2012-3 Vol: 69 Full Printed Journal
Selahattin Taşoğlu
THDBD 2012; 69 - 3 | Sayfa 0 (3354 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TÜM DERGİ
14.
2012-1 Tüm Dergi
2012-1 Full Printed Journal

THDBD 2012; 69 - 1 | Sayfa 0 (3232 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
15.
Kanser hastalarında farmakogenetik uygulamaları ve farmakoekonomi
Pharmacogenetic applications andpharmacoeconomics in cancer patients
Yasemin Baskın, Gizem Çalıbaşı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.77598  THDBD 2011; 68 - 3 | Sayfalar 152 - 0 (3186 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
16.
ÇİĞ SÜT VE PEYNİR ÖRNEKLERİNDEN Staphylococcus aureus ve KOAGULAZ NEGATİF STAFİLOKOK’LARIN İDENTİFİKASYONU VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
Identification and Antimicrobial Susceptibility of Staphylococcus aureus and Coagulase Negative Staphylococci Isolated from Raw Milk and Cheese Samples
Nihal Yücel, Yeliz Anıl
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.58070  THDBD 2011; 68 - 2 | Sayfalar 73 - 78 (2993 kere görüntülendi)

TÜM DERGİ
17.
2011-3 Tüm Dergi
2011-3 Full Printed Journal

THDBD 2011; 68 - 3 | Sayfalar 114 - 164 (2991 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
18.
Akut koroner sendromda troponin T ve troponin I
Troponin T and troponin I at acut coronary sendrom
Mehmet Avcıküçük, Fatih Bakır, Canan Topçuoğlu, Ali Güçtekin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.85047  THDBD 2011; 68 - 3 | Sayfalar 127 - 134 (2921 kere görüntülendi)

19.
Diyaliz Sularının Mikrobiyal Kontaminasyon ve Bakteriyel Endotoksin Testleri İle Kontrolü
Control of Dialysis Waters by Microbial Contamination and Bacterial Endotoxin tests
Fesem Başarı, Öznur Uyanık
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.47135  THDBD 2012; 69 - 1 | Sayfalar 7 - 14 (2674 kere görüntülendi)

DERLEME
20.
Nanoteknolojiden nanogenotoksikolojiye: kobalt-krom nanopartiküllerinin genotoksik etkisi
From nanotechnology to nanogenotoxicology: genotoxic effect of cobalt-chromium nanoparticles
Zülal Atlı Şekeroğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.70298  THDBD 2013; 70 - 1 | Sayfalar 33 - 42 (2573 kere görüntülendi)


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale