ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Antinükleer Antikor-HEP-2 (ANA) testinin tarama titresi için pozitiflik değerinin belirlenmesi
determination of cut off level for screening titer of Antinuclear Antibody-Hep-2 Test (ANA)
Neval Yurttutan Uyar, Özge Güngör, Mustafa Serteser, Işın Akyar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.27870   2017; 74 - 1 | Sayfalar 13 - 20

DERLEME
2.
Mantar enfeksiyonlarının serolojik tanısı
Serological diagnosis of fungal infections
Asuman Birinci, Yeliz Tanrıverdi Çaycı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.74418   2016; 73 - 2 | Sayfalar 175 - 182

3.
Sirozlu hastada HBsAg/AntiHBs Serokonversiyonu
HBsAg/AntiHBs seroconversion in cirrhotic patient
Muhammet Gülhan, Muhammet Fatih Topuz, Pınar Yıldız Gülhan, Olgun Öztürk, Serdar Gül
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.25932   2017; 74 - 4 | Sayfalar 341 - 346

TÜM DERGİ
4.
THDBD 2016-1 Cilt 73 Tüm Dergi
TBHEB 2016-1 Vol 73 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.02438   2016; 73 - 1 | Sayfalar 0 - 98
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
5.
Aşı Epidemiyolojisi: Aşı ve Aşılamanın Etkileri İçin Epidemiyolojik Ölçütler
Vaccine Epidemiology: Epidemiologic Measures of the Effects of a Vaccine and Vaccination
Can Hüseyin Hekimoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.90377   2016; 73 - 1 | Sayfalar 55 - 70

6.
Bazı Antiseptik ve Dezenfektanların Antibakteriyel Etkinliklerinin Araştırılması
Evalution of Antibacterial Activities of Some Antiseptics and Disinfectants
Derya Avcı, Müşerref Otkun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.75002   2017; 74 - 3 | Sayfalar 211 - 220

7.
Akciğer Kanseri Tedavisinde Farmakogenomik
Pharmacogenomics in Lung Cancer Treatment
Nil Kılıç, Demet Cansaran Duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.21703   2017; 74 - 2 | Sayfalar 175 - 184

TÜM DERGİ
8.
THDBD 2016-2 Cilt 73 Tüm Dergi
TBHEB 2016-2 Vol 73 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.80008   2016; 73 - 2 | Sayfalar 98 - 198
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
9.
Batı Nil Virüsü (BNV) ve Türkiye’de Batı Nil Virüsü’nün Güncel Durumu
West Nile Virus (WNV) and Current Status of West Nile Virus in Turkey
Yavuz Uyar, Esra Bakır
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.32757   2016; 73 - 3 | Sayfalar 279 - 292

10.
Piyojenik Karaciğer Apsesi: Olgu Sunumu.
Pyogenic Liver Abscess: Case Report.
Duygu Mert, Muret Ersöz Arat, Öznur Güneş, Mustafa Ertek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.67625   2017; 74 - 2 | Sayfalar 155 - 160

ARAŞTIRMA
11.
İzmir’de sağlık kurumlarına yemek üretim ve dağıtım hizmeti veren bir firmada çalışanların gıda hijyeni ile ilgili bilgi ve davranışları
The knowledge and behaviour of workers on food hygiene who worked in a company providing catering and distribution service to the health institutions in Izmir
Şadan Köksal, Ahmet Soysal, Gül Ergör, Gülşah Kaner
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.39129   2016; 73 - 2 | Sayfalar 139 - 148

12.
TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Kapsamında Laboratuvarlarda Yapılan Denetimlerdeki Bulguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Audit Findings Performed in Laboratories According to TS EN ISO/IEC 17025 Standard
Edibe Nurzen Bozkurt, Göktuğ Bayram, Ferda Gültop, Uğur Topcu, Nesrin Gevrek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.04557   2017; 74 - 1 | Sayfalar 83 - 94

13.
2013 yılında Muğla ili Marmaris ilçesinde görülen Staphylococcus aureus enterotoksin kaynaklı gıda zehirlenmesinin değerlendirilmesi
Evaluation of food poisoning of Staphylococcus aureus enterotoxin source in 2013 in the Marmaris district of Muğla, Turkey
Celal Tutuş, Demet Börekçi, Gürcan Parcıklı, Fehminaz Temel, Mustafa Bahadır Sucaklı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.79847   2016; 73 - 2 | Sayfalar 131 - 138

OLGU SUNUMU
14.
Fascioliasis tanısında hekimlerde ERCP yerine serolojik test farkındalığı yaratmak: Olgu sunumu
To create awareness of serological tests instead of ERCP for fascioliasis diagnosis among physicians: A case report
Ayşegül Aksoy Gökmen, Bayram Pektaş, Mehmet Camcı, Celal Buğdacı, Erkan Yula, Selçuk Kaya, Mustafa Demirci
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.93196   2016; 73 - 2 | Sayfalar 157 - 160

DERLEME
15.
Dijital PZR ve kullanım alanları
Digital PCR and applications
Ahmet Çarhan, Elif Ercan, Tuğba Yalçınkaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.48902   2016; 73 - 2 | Sayfalar 183 - 198

16.
Polikistik over sendromu ve moleküler yaklaşımlar
Polycystic ovary syndrome and molecular approaches
Alp Aydos, Yasemin Öztemur, Bala Gür Dedeoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.09327   2016; 73 - 1 | Sayfalar 81 - 88

ARAŞTIRMA
17.
Kurşun maruziyetinin taranmasında saç ve idrar numunelerinin kullanılabilirliğinin araştırılması
Investigation of the hair and urine samples’ utility for screening lead poisoning
Ceylan Bal, Murat Büyükşekerci, Müjgan Ercan, Oya Torun Güngör, Engin Tutkun, Fatma Meriç Yılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.88896   2016; 73 - 4 | Sayfalar 303 - 310

18.
Formik asidin insan lenfositleri üzerindeki in vitro genotoksik ve sitotoksik etkisi
Genotoxic and cytotoxic effects of formic acid on human lymphocytes in vitro
Pınar Aksu, Gökhan Nur, Süleyman Gül, Ayşe Erciyas, Zeynep Tayfa, Tülay Diken Allahverdi, Ertuğrul Allahverdi
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.82621   2016; 73 - 2 | Sayfalar 111 - 120

19.
Bir üniversite hastanesindeki yardımcı personelin hastane enfeksiyonları ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of knowledge and attitudes of a university hospital auxiliary staff about hospital infections
Selma İnfal, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.93064   2016; 73 - 1 | Sayfalar 39 - 48

20.
Vankomisin Dirençli Enterokok Suşlarının rep-PCR Yöntemi ile Klonal Analizlerinin Değerlendirilmesi
Clonal Analysis of Vancomycin-Resistant Enterocci Strains by rep-PCR Method
Seyit Ahmet Bayık, İpek Mumcuoğlu, Şenol Kurşun, Neriman Aksu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.94809   2016; 73 - 1 | Sayfalar 1 - 8


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale