ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
TÜM DERGİ
1.
2013-2 Cilt 70 Tüm Dergi
2013-2 Vol 70 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.70446  THDBD 2013; 70 - 2 | Sayfalar 50 - 134 (2800 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Nanoteknolojiden nanogenotoksikolojiye: kobalt-krom nanopartiküllerinin genotoksik etkisi
From nanotechnology to nanogenotoxicology: genotoxic effect of cobalt-chromium nanoparticles
Zülal Atlı Şekeroğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.70298  THDBD 2013; 70 - 1 | Sayfalar 33 - 42 (2681 kere görüntülendi)

TÜM DERGİ
3.
THDBD 2013-4 Cilt 70 Tüm Dergi
TBHEB 2013-4 Vol 70 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.00377  THDBD 2013; 70 - 4 | Sayfalar 174 - 226 (2208 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
4.
İnsektisit zehirlenmeleri ve Türkiye’deki durumun değerlendirilmesi
Evaluation of insecticide poisoning and the cases in Turkey
Gülru Özkaya, Ayçe Çeliker, Belma Koçer Giray
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.05935  THDBD 2013; 70 - 2 | Sayfalar 75 - 102 (1898 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Yaşlı hastalarda yüksek eritrosit sedimentasyon hızının nedenlerinin incelenmesi
Causes of high erythrocyte sedimentation rates in elderly patients
Nihal Uğuz, Tuğrul Çelik, Oya Torun Güngör, Ceylan Bal, Fatih Bakır, Fatma Kazancı, Ramazan Yiğitoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.71542  THDBD 2013; 70 - 3 | Sayfalar 135 - 140 (1766 kere görüntülendi)

6.
2013-1 Cilt 70 tüm dergi
2013-1 Vol: 70 Full Printed Journal
Selahattin Taşoğlu
THDBD 2013; 70 - 1 | Sayfa 0 (1743 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
7.
İnsan toksokariyazı
Human Toxocariasis
Mehmet Burak Selek, Orhan Baylan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.04875  THDBD 2013; 70 - 2 | Sayfalar 113 - 134 (1631 kere görüntülendi)

8.
Sağlıkta sosyal bir belirleyici; fiziksel aktivite
A social determinants of health, physical activity
Sinan Bulut
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.67442  THDBD 2013; 70 - 4 | Sayfalar 205 - 214 (1600 kere görüntülendi)

9.
Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri
Effects of vitamins B12, folic asid, A, D, E and C on maternal and fetal health
Seray Kabaran, Aylin Ayaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.48039  THDBD 2013; 70 - 2 | Sayfalar 103 - 112 (1459 kere görüntülendi)

TÜM DERGİ
10.
2013-3 Cilt 70 Tüm Dergi
2013-3 Vol 70 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.88319  THDBD 2013; 70 - 3 | Sayfalar 134 - 174 (1435 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
11.
Antalya ili gıda çalışanlarında nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığının ve MRSA oranlarının üç farklı yöntem kullanılarak incelenmesi
Investigation of nasal Staphylococcus aureus carriage and methicilin resistantance rates with three different methods in food handlers working at Antalya
Nevgün Sepin Özen, Şenay Tuğlu Ataman, Derya Seyman, Hilal Aldağ, Mestan Emek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.83702  THDBD 2013; 70 - 2 | Sayfalar 51 - 58 (1432 kere görüntülendi)

12.
İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi
Determination of cholinesterase levels of the employees working at the pharmaceutical sector and the patients suspected of being poisoned
Banuçiçek Yücesan, Mürsel Kurt, Figen Sezen, Serdar Alp Subaşı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.21043  THDBD 2013; 70 - 1 | Sayfalar 7 - 14 (1353 kere görüntülendi)

DERLEME
13.
Liken sekonder bileşiklerinin farklı insan kanser hücre tipleri üzerine antikanserojenik etkisi
Evaluation of the impact on different types of human cancer cell of lichen secondary compounds
Sinem Özenoğlu, Gülizar Aydoğdu, Adnan Berk Dinçsoy, Afşar Abbasi Taghidizaj, Kürşat Derici, Erkan Yılmaz, Sümer Aras, Demet Cansaran - Duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.37167  THDBD 2013; 70 - 4 | Sayfalar 215 - 226 (1341 kere görüntülendi)

TÜM DERGİ
14.
THDBD 2014-1 Cilt 71 Tüm Dergi
TBHEB 2014-1 Vol 71 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.60490  THDBD 2014; 71 - 1 | Sayfalar 0 - 60 (1315 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
15.
İzole tek taraflı inguinal tüberküloz lenfadenit: olgu sunumu
Isolated unilateral inguinal tuberculous lymphadenitis: case report
Selim Sayın, Erol Arslan, Şeref Demirbaş, Nazire Gökçe Somak, Gürhan Taşkın, Kenan Sağlam
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.87609  THDBD 2013; 70 - 2 | Sayfalar 71 - 74 (1243 kere görüntülendi)

TÜM DERGİ
16.
THDBD 2016-1 Cilt 73 Tüm Dergi
TBHEB 2016-1 Vol 73 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.02438  THDBD 2016; 73 - 1 | Sayfalar 0 - 98 (1190 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
17.
Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi
Determination of the amount of methanol in the variety of “bogma raki” sent to Adana Hygiene Institute between January 2007 and December 2011
Zöhre Seray Dönderici, Aytaç Dönderici, Mustafa Sayan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.17363  THDBD 2013; 70 - 2 | Sayfalar 59 - 64 (1189 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Kalıcı organik kirleticiler (KOK)
Persistent organic pollutants (POPs)
Hakan İstanbulluoğlu, Ömer Faruk Tekbaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.49403  THDBD 2013; 70 - 3 | Sayfalar 163 - 174 (1167 kere görüntülendi)

19.
Metalürji işçilerin saç örneklerinden tespit edilen arsenik düzeyleri
Hair arsenic levels of metalurgical workers
Vugar Ali Türksoy, Dilek Kaya, Hınç Ömer Yılmaz, Tülin Söylemezoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.27928  THDBD 2013; 70 - 1 | Sayfalar 15 - 20 (1088 kere görüntülendi)

TÜM DERGİ
20.
THDBD 2014-2 Cilt 71 Tüm Dergi
TBHEB 2014-2 Vol 71 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.26234  THDBD 2014; 71 - 2 | Sayfalar 60 - 106 (1062 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale