ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Enterobacter cloacae kompleks sp. V1 suşu tarafından üretilen L-asparaginaz enziminin aktivitesi üzerine ortam bileşiminin etkisi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 59-68 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.03206  

Enterobacter cloacae kompleks sp. V1 suşu tarafından üretilen L-asparaginaz enziminin aktivitesi üzerine ortam bileşiminin etkisi

Erdal Öğün
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada, Van Gölü Havzasından toplanan, toprak örneklerinden, izole edilen bakteri izolatlarının, L-asparaginaz enzimini üretme kabiliyetleri ve L-asparaginaz enziminin aktivitesi üzerine, ortam bileşiminin etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. İlave olarak, L-asparaginaz enzimi yönünden pozitif izolatların, fenotipik ve 16S rDNA diziliş analizine dayalı olarak, bakteriyel taksonomideki yerlerinin, belirlenmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toprak örneklerinden, bakterilerin izolasyonunda ve kültüre alınmasında, Luria-Bertani (LB) Agar kullanılmıştır. L-asparaginaz üreten izolatların taranmasında %0.5 oranında L-asparagin ve %0.001 oranında fenol kırmızısı bulunan M9 minimal tuz ortamı kullanılmıştır. Pozitif izolatlar tarafından üretilen, enzimin aktivitesi 436 nm’de spekrofotometrik yöntemle belirlenmiştir. L-asparaginaz üreten izolatın teşhisi, standart mikrobiyolojik yöntemler ve 16S rDNA diziliş analizine göre yapılmıştır.
BULGULAR: Toplam 10 izolat arasında, sadece birinin, L-asparagin ve fenol kırmızısı içeren M9 minimal tuz ortamında, aşikar bir şekilde L-asparaginaz yönünden pozitif olduğu gözlenmiştir. Bu izolatın ürettiği, L-asparaginaz enziminin, 48 saatlik inkübasyon aralığında (16.02 IU/ml), 35 ºC sıcaklıkta (16.02 IU/ml), pH 8.0 değerinde (15.25 IU/ml), karbon kaynağı olarak mannitol varlığında (15.69 IU/ml), organik azot kaynağı olarak yeast ekstrat varlığında (14.55 IU/ml) ve arginin amino asitinin varlığında (17.63 IU/ml) aktivite oluşturduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu izolatın morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri belirlenmiştir. İlave olarak L-asparaginaz pozitif izolatın, 16S rDNA diziliş analizine göre Enterobacter cloacae kompleks suşuna mensup olduğu tespit edilerek, bakteriyel taksonomideki durumu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırma; ülkemizde doğadan izole edilen ve L-asparaginaz üreten bakterilerin taranması ile ilgili, ilk araştırmalar arasındır. ALL tedavisinde kullanılan, L-asparaginaz enziminin Enterobacter cloacae kompleks sp. V1 suşunun, antineoplastik L-asparaginaz enziminin yönünden pozitif bulunması, milli gen kaynaklarımız açısından son derece önemlidir. Bu suşun, L-asparaginaz enziminin endüstriyel üretiminde potansiyel olarak kullanılabilecek bir aktiviteye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enterobacter cloacae kompleks, L-asparaginaz, Optimizasyon


Effect of media composition on the activity of L-asparaginase enzyme produced by Enterobacter cloacae complex sp. V1 strain

Erdal Öğün
Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology and Genetics, Van, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to investigate the effect of medium composition on the ability of producing L-asparaginase enzyme and the activity of L-asparaginase enzyme isolated from soil samples collected from Van Lake Basin. In addition, it was aimed to determine the location of L-asparaginase positive isolates in bacterial taxonomy based on phenotypic and 16S rDNA sequencing analysis.
METHODS: Luria-Bertani (LB) Agar was used to isolate and cultivate bacteria from soil samples. L-asparaginase-producing isolates were screened for M9 minimal salt medium with 0.5% L-asparagine and 0.001% phenol red. The activity of the enzyme produced by positive isolates was determined by spectrophotometric method at 436 nm. The identification of the L-asparaginase producing isolate was performed according to standard microbiological methods and 16S rDNA sequencing analysis.
RESULTS: Of the 10 isolates, only one was clearly positive for L-asparaginase in the M9 minimal salt medium containing L-asparagine and phenol red. The L-asparaginase enzyme produced by this isolate was incubated at a temperature of 35 ºC (16.02 IU/ml) at a pH of 8.0 (15.25 IU/ml) for a 48 hour incubation period (16.02 IU / ml), in the presence of mannitol as a carbon source (15.69 IU/ml), in the presence of yeast extract (14.55 IU/ml) and arginine amino acid (17.63 IU/ml) as a source of organic nitrogen. Morphological, physiological and biochemical properties of this isolate were determined. In addition, L-asparaginase positive isolate was found to belong to Enterobacter cloacae complex strain according to 16S rDNA sequencing analysis and its status in bacterial taxonomy was determined.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This research; In our country, it is one of the first studies about screening of L-asparaginase producing bacteria isolated from nature. In the treatment of ALL, L-asparaginase Enterobacter cloacae complex sp. V1 strain, positive for the antineoplastic L-asparaginase enzyme is extremely important for our national gene sources. This strain has been found to have an activity that could potentially be used in the industrial production of the enzyme L-asparaginase.

Keywords: Enterobacter cloacae complex, L-asparaginase, Optimization


Erdal Öğün. Effect of media composition on the activity of L-asparaginase enzyme produced by Enterobacter cloacae complex sp. V1 strain. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 59-68

Sorumlu Yazar: Erdal Öğün, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (152 kere görüntülendi)
 (244 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale