ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar (Gdo)’A Genel Bir Bakış [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(4): 177-185

Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar (Gdo)’A Genel Bir Bakış

Pınar Kaynar
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Gıda Güvenliği Ve Beslenme Araştırma Müdürlüğü, (tüketici Güvenliği Ve Sağlık Etkileri Araştırma Lab.) Ankara

Son yıllarda dünyanın en çok ilgilendiği konuların başında biyoteknoloji ve biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen genetik olarak değiştirilmiş organizmaların (GDO) kullanımı gelmektedir. Bu çalışma; literatür taramasıyla ulaşılan bulgulara dayalı olarak, genetik olarak değiştirilmiş organizmaların potansiyel yararları, potansiyel zararları veya riskleri, biyolojik çeşitliliğe etkileri, hukuki boyutları, sosyo-ekonomik boyutları ve tüketicilerin bakış açılarını kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Genetik olarak Değiştirilmiş Organizma (GDO), biyoçeşitlilik, hukuki boyut, sosyoekonomik faktörler, tüketici.


A General Perspective on Genetically Modified Organisms (GMOs)

Pınar Kaynar
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Gıda Güvenliği Ve Beslenme Araştırma Müdürlüğü, (tüketici Güvenliği Ve Sağlık Etkileri Araştırma Lab.) Ankara

In recent years, biotechnology and the use of genetically modified organisms which are achieved through biotechnical medhods are one of the leading subjects that the world is the most interested in. Based on the data collected by the literature review, this study includes the potential benefits, potential damages or risks, the effects on biological diversity, legal dimensions, socio-economic dimensions of the genetically modified organisms and the perspectives of consumers on this product. Within this framework, it is aimed to develop a general perspective on genetically modified organisms.

Keywords: Genetically Modified Organism (GMO), legal aspects, socioeconomic factors, consumer.


Pınar Kaynar. A General Perspective on Genetically Modified Organisms (GMOs). Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(4): 177-185

Sorumlu Yazar: Pınar Kaynar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (4714 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale