ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine on aylık süreçte başvuran hastaların gaita örneklerinden izole edilen mikrobiyota elemanı Escherichia coli izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2015; 72(4): 289-296 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2015.14880  

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine on aylık süreçte başvuran hastaların gaita örneklerinden izole edilen mikrobiyota elemanı Escherichia coli izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları

Serap Süzük1, Havva Avcıküçük2, Banu Kaşkatepe3, Sebahat Aksaray4
1Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal Antimikrobiyal Direnç Laboratuvarı, Sıhhiye, Ankara, Türkiye
229 Mayıs Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Dikmen, Ankara, Turkey
3Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tandoğan, Ankara, Türkiye
4Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Kadıköy, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Antibiyotik direnci, tüm dünyada global bir halk sağlığı sorunu haline dönüşmüştür. Bağırsak florası bakterileri, insan sağlığı adına birçok önemli görevi yerine getirirler. Mikrobiyota üyesi olarak E.coli birçok enfeksiyona neden olmaktadır. Bu çalışmada mikrobiyota üyesi E.coli izolatlarının tedavide kullanılan antibiyotiklere karşı antibiyotik duyarlılıklarını belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Mikrobiyoloji Laboratuvarına Mart-Aralık 2013 tarihleri arasında gaitada gizli kan araştırılması için gönderilen ve “negatif” sonuç çıkan 150 gaita örneği değerlendirmeye alındı. E.coli izolatlarının antibiyotik duyarlılık testi Kirby Bauer disk diffüzyon yöntemiyle yapıldı ve sonuçlar Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) standartlarına göre değerlendirildi.
BULGULAR: Yüz elli E.coli izolatın 70 tanesi tüm antibiyotiklere duyarlı bulundu. İzolatların 24 (%16)’ünde genişlemiş spektrumlu betalaktamaz saptandı. İzolatların tümü karbapenemlere duyarlı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Mikrobiyota elemanı E.coli izolatlarının direnç profillerinin izlenmesinin özellikle spesifik hasta gruplarında izlenmesinin ve enfeksiyon ajanlarına karşı ampirik tedavinin belirlenmesinde önemli olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal duyarlılık, E. coli, mikrobiyota


Antibiotic susceptibility of microbiota members Escherichia coli strains isolated from stool samples of patients attended Kırıkkale Yüksek İhtisas Hospital in ten months

Serap Süzük1, Havva Avcıküçük2, Banu Kaşkatepe3, Sebahat Aksaray4
1Public Health Institution of Turkey, National Antimicrobial Resistance Laboratory, Ankara, Turkey
229 Mayıs State Hospital, Microbiology Laboratory, Ankara, Turkey
3Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology, Ankara, Turkey
4Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Antibiotic resistance has turned into a global public health problem in all over the world. Intestinal flora bacteria perform many important functions for human health. As a member of microbiota Escherichia coli cause many infections. This study was aimed to determine antibiotic susceptibility of microbiota member E. coli isolates against to the antibiotics that used in treatment.
METHODS: One hundred and fifty stool samples, which were sent to Kırıkkale Yüksek İhtisas Hospital microbiology laboratory in a period of between March to December 2013 to study fecal occult blood test and were determined as “negative”, were included in this study. E. coli isolates were performed antibiotic susceptibility test by the Kirby Bauer disk diffusion method according to the recommendations of the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI).
RESULTS:
A total of 70 out of 150 E. coli isolates were sensitive to all antibiotics that used in the study. Twenty four (16%) isolates were found to be ESBL producers. All isolates were found sensitive to carbapenems.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was reached the conclusion that monitoring to resistance profiles of microbiota member E. coli isolates, especially in specific group patients in addition to infection agents, is important for giving direction to empirical therapy.

Keywords: Antimicrobial susceptibility, E. coli, microbiota


Serap Süzük, Havva Avcıküçük, Banu Kaşkatepe, Sebahat Aksaray. Antibiotic susceptibility of microbiota members Escherichia coli strains isolated from stool samples of patients attended Kırıkkale Yüksek İhtisas Hospital in ten months. Turk Hij Den Biyol Derg. 2015; 72(4): 289-296

Sorumlu Yazar: Serap Süzük, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (47 kere görüntülendi)
 (1270 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale