ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Libyalı bir hastada Hafnia alvei’nin neden olduğu akut gastroenterit olgusu [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(4): 201-204 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2013.27122  

Libyalı bir hastada Hafnia alvei’nin neden olduğu akut gastroenterit olgusu

Mürşide Tunçel Başoğlu1, Deniz Oray2
1İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Kl. Mikrobiyoloji Ad, İzmir
2İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ad, İzmir

Hafnia alvei, insan izolatlarından nadiren izole edilen ve nadiren patojen olan gram negatif bir basildir. İlk kez 1991 yılında tanımlanan H. alvei’ye bağlı gelişen gastroenterit olgularına dünyanın birçok yerinde rastlanmıştır. Literatürde bu bakterinin etken olduğu mortalite ile seyreden bir enfeksiyon bildirilmemiştir. Bu çalışmada, Libya’dan yurdumuza gelen erkek hastada H. alvei’nin neden olduğu akut gastroenterit olgusunun tedavisi, siprofloksasin 500 mg günde iki kez yedi gün süreyle kullanılmasyla başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hafnia alvei, Libyalı, gastroenterit


A case of acute gastroenteritis caused by Hafnia alvei in Libyan patient

Mürşide Tunçel Başoğlu1, Deniz Oray2
1Izmir Universıty, Imedicine Fakulty, Infectious Diseases And Clinical Microbiology,izmir
2İzmir University, Emercency Medicine, İzmir

Hafnia alvei is a gram-negative bacterium that is rarely isolated by human isoletes and is seldomly considered as as being pathogenic. The gastroenteritis cases caused by H. alvei identified initially in 1991 have been observed in many places of the world. In this study, treatment of acute gastroenteritis caused by H. alvei, in a male patient coming from Libya to our country, has been successfully treated with ciprofloxacin 500 mg twice daily for seven days.

Keywords: Hafnia alvei, Libyan, gastroenteritis


Mürşide Tunçel Başoğlu, Deniz Oray. A case of acute gastroenteritis caused by Hafnia alvei in Libyan patient. Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(4): 201-204

Sorumlu Yazar: Mürşide Tunçel Başoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (43 kere görüntülendi)
 (1429 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale