ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Türkiye'nin su ayak izi değerlendirmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(Su Kongresi): 55-62 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2017.29592  

Türkiye'nin su ayak izi değerlendirmesi

Emine Su Turan
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Balcalı Kampüsü, Sarıçam, Adana

Günümüzde yaşanan küreselleşme süreci, hızlı nüfus artışı, kentleşme ve iklim değişikliği etkileri göz önünde bulundurulduğunda, tatlı su kaynaklarının miktarı ve farklı sektörler arasındaki uygun paylaşımı, karar vericilerin en fazla üzerinde durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Buna bağlı olarak, ülke içinde tüketilen mal ve hizmetlerin üretiminde o ülke içinde ve küresel ölçekte kullanılan suyun miktarını ve kalitesini ölçmek daha da önemli hale gelmiştir. Sektörler arasında verimlilik oluşturarak ekonomik bağlantıları kurmak ve buna bağlı planlama yapmak; kalkınmanın çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Türkiye’nin ekonomik sürdürülebilirlik açısından kendi su kaynaklarını koruması oldukça önemlidir. Su yönetiminin önemli bileşenlerinden biri su verimliliği, su verimliliğinin önemli alt bileşenlerinden biri de suyun ve su kaynaklarının akılcı kullanılmasıdır. Bu konuda izlenmesi gereken ilk yaklaşım hem birim fert ve toplum, hem de birim üretim ve tüketim başına su tüketimlerini azaltmaktır. Bunu sağlamak için öncelikle bu birimler başına gerçek, sanal ve toplam su tüketimlerini belirlemek, yani su ayak izlerini tespit etmek gerekmektedir. Türkiye için su ayak izinin hesaplanması, geleceğe yönelik planlamalar yapılması, sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi, toplumun su tasarruf bilincinin artırılması, paydaşlar bazında su yönetimine katılımın sağlanması ve ulusal politikalarda değişim gerçekleştirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Su ayak izi, üretimin su ayak izi, tüketimin su ayak izi, ayak izi


An evaluation of Turkey's water footprint

Emine Su Turan
Çukurova University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Environmental Engineering Balcalı Campus, Sarıçam, Adana

When the effects of globalization process, which is experienced in our present day, the fast population increase, urbanization and climate change are considered, the amount and proper sharing of fresh water resources among different sectors has become one of the most important issues focused by decision-makers. Depending on this, measuring the amount and quality of the water used in a country in the production of the services and products consumed in it has become more important. Establishing economic connections by creating productivity among sectors and making plans depending on these connections will ensure that the development occurs in a sustainable way in environmental, economic and social terms. The protection of the water resources of Turkey is extremely important in terms of its own economic sustainability. One of the important components of water management is water efficiency, and one of the important sub-components of water efficiency is the use of water and water resources in a wise manner. The first approach that has to be applied in this respect is decreasing the water consumption per capita and in the society, both in production and consumption steps. To ensure this, first of all, it is necessary to determine the real, virtual and total water consumption for these units, in other words, to determine the footsteps of water. The determination of the footsteps of water in Turkey is extremely important in terms of making plans for future, developing solutions for problems, increasing water saving conscious within the society, ensuring the participation of stakeholders in this issue, and making necessary changes in national policies.

Keywords: Water footprint, water footprint of production, water footprint of consumption, footprint


Emine Su Turan. An evaluation of Turkey's water footprint. Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(Su Kongresi): 55-62

Sorumlu Yazar: Emine Su Turan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (5 kere görüntülendi)
 (2653 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale