ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: 61 (1)
Cilt: 61  Sayı: 1 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA
1.
Diyarbakır Asker Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Kan Donörlerinde Hbv, Hcv, Hıv Ve Sifilis Taraması
Screening Of Hbv, Hcv, Hiv And Syphilis In Blood Donors Applying To Blood Center Of Diyarbakır Military Hospital
Nurittin Ardıç, Mustafa Özyurt, Tuncay Kurukuyu, İlker Murat Şen
Sayfalar 1 - 4

2.
Disk Difüzyon ve E-Testi İle Meropenem, Ofloksasin Ve Sefepim’in Duyarlılıklarının Saptanması
Determination Of Susceptibility Of Meropenem, Ofloxacin, Cefepime With Disc Diffusion And E-Test
Abbas Yousefi Rad, Ahmet Arslantürk
Sayfalar 5 - 8

3.
Şanlıurfa İli Kent Merkezinde Kutanöz Leishmaniasis İnsidans Ve Prevalansı
Incidence And Prevalence Of Cutaneous Leishmanıası In Central Part Of Şanlıurfa Province
Yıldırım Bayazıt, Hilal Özcebe
Sayfalar 9 - 14

4.
Ciltten İzole Edilen Stafilokokların Antibiyotik Duyarlılıkları, β-Laktamaz Aktiviteleri Ve Plazmit Dna İçerikleri
Determination Of Antibiotic Sensitivity, β -Lactamase Activity And Plasmid Dna’s Of Staphylococcus Bacteria Isolated From Skin
Recep Kurt, Belma Aslım, Yavuz Beyatlı, Z. Nur Yüksekdağ
Sayfalar 15 - 21

5.
Elektromanyetik Alanın Maya Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
The Investigation Of The Effects Of Electromagnetic Fields On Yeast Cells
Özlem Erol, Günhan Erdem
Sayfalar 23 - 28

6.
Spesifik Patojen Free (Spf) Fare Üretme Çalışması
Study Of Breeding Specific Pathogen Free (Spf) Mice
İlhan Bozyiğit, Özcan Özkan, Hülya Belen, Toshima Nobunaga
Sayfalar 29 - 35

DERLEME
7.
Yeni Peptid Antibiyotik Olan Magainin Ve Peksigananın Etkileri
Effects Of Magainin And Pexiganan As New Peptide Antibiotics
Teoman Z. Apan
Sayfalar 37 - 40

8.
Subklinik Hipotiroidizm Ve Ateroskleroz
Subclinical Hypothyroidism And Atherosclerosis
Serpil Turhan, Zeynep Kütük, Fatma Uçar
Sayfalar 41 - 47

9.
Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri
The Negative Effects Of Noise On Human Health
Remzi Toprak, Nizami Aktürk
Sayfalar 49 - 58


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale