ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
Uygunsuz Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Kullanımına Bağlı Advers Olayların Araştırılması
Evaluation Of Adverse Cases Related To Use Of Antibiotics And Inappropriate Use Of Antibiotics
Rezan HARMAN, Filiz Günseren
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.18942  Sayfalar 3 - 14

2.
Hantavirüs seropozitivite çalışması, Türkiye'den bir örnek
A seropositivity study on hantavirus, an example from Turkey
Selda Şahan, Ahmet Safran, Berna Sezgin, Yasemin Coşgun, Fehminaz Temel, İrfan Şencan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.10693  Sayfalar 15 - 24

3.
Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitaplarında Yer Alan Hepatit A ile İlgili Çalışmalara Ait Bildirilerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Hepatitis A Reports that Presented at National Public Health Congresses
Mehmet Uyar, Mehtap Yücel, Elif Nur Yıldırım Öztürk
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.62144  Sayfalar 57 - 64

4.
Mental veya fiziksel aktivite temelli eğitim alan öğrencilerde menstrual siklus parametreleri
Menstrual parameters in the graduate students undertaking mental- or physical-activity based education
Seda Uğraş, Sedat Yıldız
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.70033  Sayfalar 65 - 74

5.
Geçici Orta Serebral Arter Oklüzyonu ile Oluşturulan Serebral İskemi Modeli
Cerebral Ischemia Model Created by Transient Middle Cerebral Artery Occlusion
Güven Akçay
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.73693  Sayfa 0

6.
Alzheimer Hastalığında Kallikrein- 6, 7 ve Potasyum Kanal Proteinlerinin Olası Rolü
The Possible Role of Kallikrein-6, 7, and Potassium Channels Proteins in Alzheimer’s Disease
Erkut Baha Bulduk, Filiz Yıldırım, Zuhal Yıldırım
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.50374  Sayfalar 1 - 10

7.
Türkiye'de COVID-19 İle İlgili Web Arama Davranışlarının İncelenmesi: Google Trendleri Kullanan Bir Dijital Epidemiyoloji Çalışması
Investigation Of COVID-19 Related Web Search Behaviors In Turkey: A Digital Epidemiology Study Using Google Trends
Keziban Avcı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.48991  Sayfalar 21 - 30

ARAŞTıRMA
8.
Sifiliz hastalarında HIV enfeksiyon sıklığının araştırılması
Investigation on HIV infection among Syphilis Patients
Rezan Harman, Elif Sahin Horasan, Özlem Kandemir
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.71598  Sayfalar 25 - 30

9.
Akciğer kanseri olan hastalarda deliryum prediktörleri nelerdir?
What are the predictors of delirium for patients with lung cancer?
Derya Yenibertiz, Mehmet Sinan Aydın, Berna Akinci Ozyurek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.60476  Sayfalar 31 - 38

10.
Mikroskobik İdrar Analizini Öngörmede İdrar Strip Testinin Performansı
The Performance of the Urine Strip Test for Predicting Microscopic Urine Analysis
Nergiz Zorbozan, İlker Akarken, Orçun Zorbozan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.98105  Sayfalar 39 - 46

11.
İnşaat demiri üreten bir çelik fabrikasında görülen kurşun zehirlenmesi salgını
Outbreak of lead toxicity during rebar production in a steel mill in Turkey
Elif Altundaş Hatman, Sebahat Dilek Torun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.62347  Sayfalar 47 - 56

OLGU SUNUMU
12.
Kene teması ile gelişen riketsiyoz: bir olgu sunumu
Tick-borne rickettsiosis: a case report
Güliz Uyar Güleç, Aysima Biltekin, Serhan Sakarya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.87360  Sayfalar 75 - 80

DERLEME
13.
Türkiye’de Akrep Serumunun Tarihi
The History of Scorpion Serum in Turkey
Ayhan Filazi, Özcan Özkan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.69937  Sayfalar 81 - 90


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale