ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitaplarında Yer Alan Hepatit A ile İlgili Çalışmalara Ait Bildirilerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Hepatitis A Reports that Presented at National Public Health Congresses
Mehmet Uyar, Mehtap Yücel, Elif Nur Yıldırım Öztürk
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.62144  Sayfa 0

2.
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde günlük su tüketimi
Daily water consumption among Vocational High School students
Burcu Daysal, GÜLAY YILMAZEL
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.45556  Sayfa 0

3.
112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Su Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Water Consumption Behavior Of Emergency Health Services Employees
İsmet Çelebi, iskender gün
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.33230  Sayfa 0

4.
Çorum ilinde adolesanların günlük içme suyu tüketimi ve bazı beslenme alışkanlıklarıyla ilişkisi
Daily drinking water intake and some dietary behaviors of adolescents in Corum city
GÜLAY YILMAZEL, Serpil Bozdoğan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.77674  Sayfa 0

5.
Su Okuryazarlığının Geliştirilmesinde Bir Kaynak Olarak ProjectWET Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of ProjectWET Activities as a Resource in Improving Water Literacy
Nazihan Ursavaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.56767  Sayfa 0

6.
Marmara Bölgesi’ndeki Balıkçıların Genel Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the General Health Status of Fishermen in Marmara Region
Yusuf Demirtaş, Büşra Parlak Somuncu, Murat Topbaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.09475  Sayfa 0

7.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Su Kullanımı Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Water Usage Attitudes and Behaviors of the 1st and 6th grade students of Gaziantep University Faculty of Medicine
Neriman Aydın, Can Demirel, ERKAN BÜLBÜL
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.01700  Sayfa 0

8.
Malatya İli Akçadağ İlçesinde Yaşayan 15 Yaş Üstü Bireylerin İçme Suyu Tüketim Davranışlarının İncelenmesi
Investigation of Drinking Water Consumption Behavior of Individuals Over 15 Years Old Livinf in Akcadag District of Malatya
Aslı Ayça Özyazgan Tokay, Serdar Deniz, Erkan Pehlivan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.97105  Sayfa 0

9.
Bir üniversitesinin bazı fakültelerinde okuyan öğrencilerin su tüketimi konusundaki bilgi, tutum ve davranışları
Knowledge, attitude and behaviors of students about water consumption in some faculties of the university
Derya Çamur, Fatma Sena Konyalıoğlu, Gamze Ketrez, İbrahim Sefa Güneş, Metin Hasde
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.97992  Sayfa 0

10.
Bir üniversite hastanesinde çalışan idari personelin ambalajlı su kullanımı hakkında bilgi, tutum ve davranışları
Knowledge, attitudes and behaviors of administrative staff working ın university hospital about the use of packaged water
Esra Çelik, Emine Didem Evci Kiraz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.02700  Sayfa 0

11.
Ülkemizde Son 10 Yılda İçme Ve Kullanma Suyu İle İlişkili Üretilen Tezlerin Niteliksel Değerlendirilmesi
Qualitative Evaluation of Theses About Drinking Water in Our Country in The Last 10 Years
Özlem Terzi, Cihad Dündar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.81889  Sayfa 0

12.
Konya ili Meram ilçesinde 0-24 aylık bebek ve çocukların su tüketimi
Water consumption of 0-24 month old babies and children in Meram district of Konya
Lutfi Saltuk Demir, Güllü Eren, Tuğçe Sarıtaş, Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.37233  Sayfa 0

13.
Su deyimleri için bir içerik analizi: Dildeki su yansımaları
A content analysis for water idioms: Water reflections in the language
Cihad Dündar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.23922  Sayfalar 3 - 10

14.
Su yükü, sığınmacılar ve güvenlik
Burden of water, refugees and security
Özlem Aksoy, Cahit Armağan Dilek, Başak Taşeli
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.48108  Sayfalar 11 - 20

15.
Deprem Sonrası Toplanma Alanlarına İçilebilir Su Dağııtım Problemi
Drinking Water Distribution Problem for Assembly Areas Post-Earthquake
Aslıhan YILDIZ, Ertuğrul AYYILDIZ, Çoşkun ÖZKAN, Alev TAŞKIN GÜMÜŞ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.28000  Sayfalar 21 - 34

16.
Suda Boğulmaya Bağlı Ölümler: Retrospektif Otopsi Çalışması
Deaths Due to Drowning: Retrospective Autopsy Study
Nazım Ercüment BEYHUN, Hüseyin Cetin KETENCİ, Medine Gözde ÜSTÜNDAĞ, Cansu AGRALI-GÜNDOĞMUŞ, Murat TOPBAŞ, Halil BOZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.56873  Sayfalar 35 - 48

17.
Bir Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde İşletme Maliyetlerinin İncelenmesi
Investigation of Operating Costs at an Urban Wastewater Treatment Plant
Sureyya ALTIN, Ahmet ALTIN, Sevcan DOĞRU
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.74875  Sayfalar 49 - 56

18.
Su laboratuvarlarının ts en ıso/ıec 17025 standart revizyonu ile değişimleri
Changes of water laboratories with ts en iso/iec 17025 standard revision
Pınar Kaynar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.79027  Sayfalar 57 - 64

19.
İçme-Kullanma Sularında Rotavirüs Varlığının EPA 1615 Yöntemi İle Tespitinin Uygulanabilirliği
Applicability of Rotavirus Existence in Drinking Water Samples with EPA 1615 Method
Özgül Semizoğlu, Zehra İrem Eris, Fatma Karadeniz Dursun, Sule Senses Ergul, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.73626  Sayfalar 65 - 70

20.
Şişelenmiş içme sularında Helicobacter pylori DNA’sının araştırılması: Bir ön çalışma
The Investigation Of Helicobacter pylori DNA in Bottled Drinking Water: A Preliminary Study
Fatma Kalaycı Yüksek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.57804  Sayfalar 71 - 76

21.
Antalya Kent Plajlarının Yüzme suyu ve Plaj Kumu Mikrobiyolojik Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Halk Sağlığı Riskleri
Assessment of Bathing water and Beach Sand Microbiological Quality of Antalya Urban Beaches and Public Health Risks
Gönül Tuğrul İçemer, Ayşegül Topaloğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.57338  Sayfalar 77 - 84

22.
2009-2018 Yılları Arası On Yıllık Süreç İçinde Dünya Çapında Meydana Gelmiş Kolera Salgınlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Worldwide Cholera Outbreaks within the Ten-Year Period between 2009-2018
Mehmet Uyar, Elif Nur Yıldırım Öztürk, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.77698  Sayfalar 85 - 92

23.
Ambalajlanmış içmesuyunda LC-MSMS yöntemiyle akrilamid tayini
Analysis of acrylamide in packaged drinking water by LC-MSMS
Soner AKGÜN, İsmail SUNAR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.76259  Sayfalar 93 - 100

24.
İçme Kullanma Suyu Kalitesinin Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi: Siverek (Şanlıurfa) Örneği
An evaluation of drinking-usage water quality in terms of environmental health: A case study of Siverek (Şanliurfa), Turkey.
İbrahim Bayhan, Mehmet Irfan Yesilnacar, Ayşegül Demir Yetiş, Engin Tutkun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.40225  Sayfalar 109 - 0

ARAŞTıRMA
25.
Sıkma peynirlerinden izole edilen enterokokların tanımlanmasında MALDI-TOF-MS ve 16S rRNA sekanslamasının karşılaştırılması ve izolatların antibiyotik dirençlikleri ile antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi
Comparision of two identification methods: MALDI-TOF-MS & 16s rRNA sequencing in enterococci isolated from raw milk cheeses (Sikma cheeses) and evaluating their antibiotic susceptibility and antimicrobial activity
Furkan AYDIN, Halil İbrahim KAHVE, Mustafa ARDIÇ, İbrahim ÇAKIR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.92332  Sayfalar 381 - 394

26.
Şanlıurfa'da Yaşa Özgü Anti-Müllerian Hormon Nomogramı
Age-Specific Anti-Mullerian Hormone Nomogram in Şanlıurfa
Adnan KİRMİT, Ahmet Berkiz TURP
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.34392  Sayfalar 395 - 402

27.
Karbon Monoksit, Spontan Hipertansif Sıçanların Renal Direnç Arterlerinde Vasküler Tonusun Düzenlenmesine Katkıda Bulunur
Carbon Monoxide Contributes to The Regulation of Vascular Tonus in Renal Resistance Arteries in Spontaneously Hypertensive Rats
Günnur KOÇER, Seher NASIRCILAR, Filiz BASRALI, Oktay KURU, Ümit Kemal ŞENTÜRK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.76736  Sayfalar 403 - 412

28.
TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Polikliniği’ne Başvuran Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuklarda Influenza virüs tip A/B ve A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Birlikteliğinin Araştırılması
Investigation of the Coexistence of Influenza Type Virus A/B and Group A Beta Haemolytic Streptococcus in Children Diagnosed with Acute Upper Respiratory Infection Presenting to the Pediatric Outpatient Clinic of TOBB ETU Medical Faculty Hospital
Neşe İNAN, Nazife Yasemin ARDIÇOĞLU AKIŞIN, Ayyüce UÇARSU, Berk ATALAY, Berrak SOPACI, Gülce HÜRKAL, Mustafa Ziya ĞAÇACI, Taha TUNÇKAŞIK, Jülide Sedef GÖÇMEN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.81594  Sayfalar 413 - 422

29.
Çorum İli’nde Sokak Köpeklerini Enfeste Eden Kene Türlerinin Belirlenmesi
Ticks infesting stray dogs in Corum Province of Turkey
Gönül ARSLAN AKVERAN, Djursun KARASARTOVA, Arzu COMBA, Bahat COMBA, Adem KESKİN, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.43402  Sayfalar 423 - 430

30.
Yaşlanma ve Yüzme Egzersizinin, Torasik Aorta ve Gastroknemius İletim Arterlerinde Karbon Monoksit Gevşeme Yanıtına Etkisi
The Effect of Aging and Exercise Training on Carbon Monoxide Relaxation Response in Thoracic Aorta and Gastrocnemius Feed Artery
Günnur KOÇER, Seher NASIRCILAR ÜLKER, Yusuf OLGAR, Nihal ÖZTÜRK, Semir ÖZDEMİR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.54289  Sayfalar 431 - 440

31.
Klorokuin Endoplazmik Retikulum Stresini ve Enflamasyonu İnhibe Ederek Sıçanlarda Adriamisin Uyarılı Kardiyotoksisiteyi Engeller
Chloroquine Inhibits Adriamycin-Induced Cardiotoxicity İn Rats By Inhibiting Endoplasmic Reticulum Stress And Inflammation
Emin KAYMAK, Ali Tuğrul AKIN, Emel ÖZTÜRK, Tayfun CEYLAN, Nurhan KULOĞLU, Derya KARABULUT, Birkan YAKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.04378  Sayfalar 441 - 448

32.
Nrf2 inhibitörü Brusatol, sıçanlarda anti-inflamasyon ve anti-oksidatif stres yoluyla çekal ligasyonu ve delinmeye bağlı akciğer hasarını iyileştirir
Nrf2 Inhibitor Brusatol Ameliorates Cecal Ligation and Puncture-induced Lung Injury in Rats via Anti-inflammation and Anti-oxidative Stress
Ersen ERASLAN, Ayhan TANYELİ, Mustafa Can GÜLER, Fazile Nur EKİNCİ AKDEMİR, Tuncer NACAR, Ömer TOPDAĞI, Elif POLAT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.75232  Sayfalar 449 - 458

33.
Konya İli Meram İlçesinde Mavi Tünel İçme Suyu Projesiyle Şebekelere Verilen Sulardaki İletkenlik, Toplam Sertlik ve Serbest Klor Düzeylerinin 2016 Yılı Değerleriyle Karşılaştırılması
Comparison Of Conductivity, Total Hardness and Free Chlorine Levels In Waters Given To Networks With The Blue Tunnel Drinking Water Project With The Values Of 2016 In Meram District Of Konya
Lutfi Saltuk Demir, Saniye Bilge Altınay, Sevda Mutlu, Ayşe Can, Yusuf Kenan Boyraz, Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.25901  Sayfalar 101 - 108

OLGU SUNUMU
34.
İmmün sistemi baskılanmış hastada Listeria monocytogenes’e baglı septisemi ve menenjitin tedavisnde seftriaksondan ampisilin'e erken geçiş
Early switch therapy from ceftriaxone to ampisilin in an immunosuppressed patient with Listeria monocytogenes septicemia and meningitis
Gülşen HAZIROLAN, Gülçin DİZMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.04127  Sayfalar 459 - 462

DERLEME
35.
Besin kaynaklı hastalıklarda intestinal mikrobiyotanın önemi
Importance of intestinal microbiota in foodborne diseases
Lütfiye PARLAK, Derya DİKMEN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.54926  Sayfalar 463 - 474

36.
Nano-ilaç taşıma sistemleri ve toksikolojik değerlendirmeleri
Nano-drug delivery systems and their toxicological assessment
Özge MARANGOZ, Oğuzhan YAVUZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.37790  Sayfalar 475 - 492

TÜM DERGİ
37.
THDBD 2020-4 Cilt 77 Tüm Dergi
TBHEB 2020-4 Vol 77 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
Sayfa 0
Makale Özeti


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale