ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
ARAŞTıRMA
1.
Güneydoğu İran'da klinik ve ilaç kontrollü tiroid fonksiyon bozukluğu olan hastalarda T3, T4 ve TSH hormonları oranı ile Toxoplasma gondii anti-IgG seroprevalansı arasındaki ilişki, 2019.
Association between T3, T4, and TSH hormones proportion and Toxoplasma gondii anti-IgG seroprevalence in patients suffering from clinical and drug-controlled thyroid dysfunctions in southeastern Iran, 2019.
vahid raissi, Asma Ibrahim, Fatemeh Bayat, elham akhlaghi, MUHAMMAD GETSO, Omid raiesi, Ali Abdollahi, Gita Alizadeh, sakineh Akbari, Zahra Navi, soudabeh etemadi
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.95825  Sayfa 0

2.
Brucella Coombs jel testi: Brusellozun serolojik tanısında hızlı bir test olarak diğer serolojik yöntemlerin yerini alabilir mi?
Brucella Coombs gel test: Can it replace other serological methods as a rapid test in serological diagnosis of brucellosis?
Begüm Nalça Erdin, Mehmet Parlak, Ayşe Güven Aydınlı, Feyza Demir
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.83584  Sayfa 0

3.
Kandidemide epidemiyolojik özellikler, risk faktörleri ve klinik gidişin değerlendirilmesi
Evaluation of epidemiological features, risk factors and clinical course in candidemia
Pınar Korkmaz, DURU MISTANOGLU OZATAG, Şevket Yalın, Aynur GULCAN, Halil ASLAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.05926  Sayfa 0

4.
Farklı Esansiyel Yağların İn Vitro Antimikrobiyal Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of In Vitro Antimicrobial Effect of Different Essential Oils
Rukiye ASLAN, Ayşe Hümeyra TAŞKIN KAFA, Mürşit HASBEK, Cem ÇELİK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.87864  Sayfa 0

5.
Anti nükleer antikorların pozitif saptandığı hastalarda immunoblotting test sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of immunoblotting test results in patients with positive antinuclear antibodies
Demet Gür Vural, Yeliz Tanriverdi Çaycı, İlknur Bıyık, Kemal Bilgin, Asuman Birinci
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.24482  Sayfa 0

6.
Turhal Devlet Hastanesine Kene Tutunması ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of The Cases Applied to Turhal State Hospital with Tick-bite
Emine Türkoğlu, Sedef Zeliha Öner
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.56689  Sayfa 0

7.
İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Enterokok Türlerinin Dağılımı ve Antibiyotik Direnç Profillerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Distribution and Antibiotic Resistance Profiles of Enterococcus Species Isolated from Urine Cultures
Melek Bilgin, Selim Görgün, Hacer İşler, Eşe Başbulut
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.54938  Sayfa 0

8.
Hastanemiz Cerrahi Kliniklerine Başvuran Hastalarda Preoperatif HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV Seroprevalansı
Preoperative HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence in Patients Admitted to Surgical Clinics of Our Hospital
Hakan İgan, Hayrunisa Hancı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.61214  Sayfa 0

9.
Sub-Kronik Stresin Neden Olduğu Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında tDAS’ın Etkileri
The Effects of tDCS on Depression and Anxiety Disorders Induced by Sub-Chronic Stress
Güven Akçay, Narin Derin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.06641  Sayfa 0

10.
El yıkama alışkanlıklarının eldeki aerob mikroorganizma yükü ile ilişkisi
The relationship of hand washing habits with aerobic microorganism load on hand
Yasemin Oz, Nilgun Kasifoglu, Tuğçe Nur Öztürk, Betül Karadeniz, Ahmet ishak Özdemir, Berk Palazoğlu, Betül Fatma Karal, Mohammed v. Sheriff
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.14892  Sayfa 0

11.
CLSI'den EUCAST'a geçiş: Antibiyotik duyarlılık testlerimiz nasıl etkilenecek
Transition from CLSI to EUCAST: How our antibiotic susceptibility tests will be affected
Gülşen Hazırolan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.25428  Sayfa 0

12.
Güneydoğu İran'daki hamile kadınlarda Trichomoniasis: Tanı, Sıklık ve Etkileyen Faktörler
Trichomoniasis in pregnant women in South-East Iran: Diagnosis, Frequency and Factors affecting
Alireza Salimi-khorashad, vahid raissi, Anita Saleh Mohammadzade, soudabeh etemadi, sadigheh nouridalir, omid raiesi, Maryam Mansouri Nia
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.67984  Sayfa 0

13.
Cinnamomum cassia metanolik ekstraktı ilave edilen diş macunlarının anti-Staphylococcus aureus etkinliklerinin in vitro incelenmesi
In vitro investigation of anti-Staphylococcus aureus activities of toothpastes added to cinnamomum cassia methanolic extract
Gülşah Tollu, Elif Ayşe Erdoğan Eliuz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.25993  Sayfa 0

14.
Çanakkale ili Ezine Bölgesinde Kene Isırığı Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of Tick Bites and Affecting Factors in Ezine District of Çanakkale
Buse Yüksel, Esen Eker, Taylan Önder, Özgür Özerdoğan, Alper Şener, Sibel Oymak, Coşkun Bakar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.24992  Sayfa 0

15.
Kan Donörlerinde Brucella Seropozitifliğinin Araştırılması
The Investigation of Brucella Seropositivity in Blood Donors
Kamber Sümer, Hüseyin Güdücüoğlu, Sümeyye AKYÜZ, Mehmet Parlak, YASEMIN BAYRAM
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.46343  Sayfalar 119 - 124

16.
Alzheimer Hastalığında Kallikrein- 6, 7 ve Potasyum Kanal Proteinlerinin Olası Rolü
The Possible Role of Kallikrein-6, 7, and Potassium Channels Proteins in Alzheimer’s Disease
Erkut Baha Bulduk, Filiz Yıldırım, Zuhal Yıldırım
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.50374  Sayfalar 125 - 132

17.
Türkiye'de COVID-19 İle İlgili Web Arama Davranışlarının İncelenmesi: Google Trendleri Kullanan Bir Dijital Epidemiyoloji Çalışması
Investigation Of COVID-19 Related Web Search Behaviors In Turkey: A Digital Epidemiology Study Using Google Trends
Keziban Avcı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.48991  Sayfalar 133 - 146

18.
Pulmoner ve ekstrapulmoner örneklerden üretilen S. maltophilia izolatlarının biyofilm oluşturma özelliklerinin karşılaştırılması
Comparing the biofilm formation properties of S. maltophilia isolates obtained from the pulmonary and extrapulmonary samples
Kemal Bilgin, Yeliz Tanrıverdi Çaycı, İlknur Bıyık, Demet Gür Vural, Elif Gülsüm Torun, Asuman Birinci
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.09365  Sayfalar 147 - 152

19.
Total PSA ve serbest PSA testlerinin analitik performansının 6-sigma yöntemi ile değerlendirilmesi
The evaluation of analytical performance of Total PSA and Free PSA tests by using 6-sigma method
Çiğdem Yücel, Müjgan Ercan, Murat Kizilgun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.19052  Sayfalar 153 - 158

20.
Bazı hidrazon ve kalkon türevlerinin biyolojik aktivite taraması
Biological activity screening of some hydrazone and chalcone derivatives
Begüm Evranos Aksöz, Fatma Kaynak-Onurdag, Erkan Aksoz, Selda Özgen Özgacar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.02439  Sayfalar 159 - 166

21.
Sıçanlarda epilepsi modelinde vagus sinirinde norepinefrin taşıyıcılarının immünohistokimyası
Immunohistochemistry of norepinephrine transporters in the vagus nerve in a rat model of epilepsy
Kristina Ayşe Polat, Eslem Güney, Züleyha Doğanyiğit, Enes Akyüz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.74057  Sayfalar 167 - 174

22.
Kars Yöresindeki Gebelerde Toxoplasma gondii: Seroprevalans ve Olası Risk Faktörleri
Toxoplasma gondii in Pregnant Women in Kars Province: Seroprevalance and Possible Risk Factors
FUNDA DEMİRCİ, Neriman MOR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.77528  Sayfalar 175 - 186

DERLEME
23.
Yumurtalık Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi Stratejilerinde Moleküler Mekanizmaların Rolü
The Role of Molecular Mechanisms in Targeted Therapy Strategies in Ovarian Cancer
Betül Çolak, Demet Cansaran Duman, Erkan Yılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.60362  Sayfa 0

24.
Geçici Orta Serebral Arter Oklüzyonu ile Oluşturulan Serebral İskemi Modeli
Cerebral Ischemia Model Created by Transient Middle Cerebral Artery Occlusion
Güven Akçay
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.73693  Sayfalar 187 - 200

25.
Aşı Epidemiyolojisi: Gözlemsel Aşı Güvenliliği Çalışma Tasarımları
Vaccine Epidemiology: Observational Vaccine Safety Study Designs
Can Hüseyin Hekimoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.29567  Sayfalar 201 - 214

TÜM DERGİ
26.
THDBD 2021-2 Cilt 78 Tüm Dergi
TBHEB 2021-2 Vol 78 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.58672  Sayfalar 118 - 215
Makale Özeti


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale