ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
ARAŞTıRMA
1.
Güneydoğu İran'da klinik ve ilaç kontrollü tiroid fonksiyon bozukluğu olan hastalarda T3, T4 ve TSH hormonları oranı ile Toxoplasma gondii anti-IgG seroprevalansı arasındaki ilişki, 2019.
Association between T3, T4, and TSH hormones proportion and Toxoplasma gondii anti-IgG seroprevalence in patients suffering from clinical and drug-controlled thyroid dysfunctions in southeastern Iran, 2019.
vahid raissi, Asma Ibrahim, Fatemeh Bayat, elham akhlaghi, MUHAMMAD GETSO, Omid raiesi, Ali Abdollahi, Gita Alizadeh, sakineh Akbari, Zahra Navi, soudabeh etemadi
Sayfa 0

2.
Brucella Coombs jel testi: Brusellozun serolojik tanısında hızlı bir test olarak diğer serolojik yöntemlerin yerini alabilir mi?
Brucella Coombs gel test: Can it replace other serological methods as a rapid test in serological diagnosis of brucellosis?
Begüm Nalça Erdin, Mehmet Parlak, Ayşe Güven Aydınlı, Feyza Demir
Sayfa 0

3.
Pulmoner ve ekstrapulmoner örneklerden üretilen S. maltophilia izolatlarının biyofilm oluşturma özelliklerinin karşılaştırılması
Comparing the biofilm formation properties of S. maltophilia isolates obtained from the pulmonary and extrapulmonary samples
Kemal Bilgin, Yeliz Tanrıverdi Çaycı, İlknur Bıyık, Demet Gür Vural, Elif Gülsüm Torun, Asuman Birinci
Sayfa 0

4.
Kandidemide epidemiyolojik özellikler, risk faktörleri ve klinik gidişin değerlendirilmesi
Evaluation of epidemiological features, risk factors and clinical course in candidemia
Pınar Korkmaz, DURU MISTANOGLU OZATAG, Şevket Yalın, Aynur GULCAN, Halil ASLAN
Sayfa 0

5.
Farklı Esansiyel Yağların İn Vitro Antimikrobiyal Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of In Vitro Antimicrobial Effect of Different Essential Oils
Rukiye ASLAN, Ayşe Hümeyra TAŞKIN KAFA, Mürşit HASBEK, Cem ÇELİK
Sayfa 0

6.
Anti nükleer antikorların pozitif saptandığı hastalarda immunoblotting test sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of immunoblotting test results in patients with positive antinuclear antibodies
Demet Gür Vural, Yeliz Tanriverdi Çaycı, İlknur Bıyık, Kemal Bilgin, Asuman Birinci
Sayfa 0

7.
Turhal Devlet Hastanesine Kene Tutunması ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of The Cases Applied to Turhal State Hospital with Tick-bite
Emine Türkoğlu, Sedef Zeliha Öner
Sayfa 0

8.
İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Enterokok Türlerinin Dağılımı ve Antibiyotik Direnç Profillerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Distribution and Antibiotic Resistance Profiles of Enterococcus Species Isolated from Urine Cultures
Melek Bilgin, Selim Görgün, Hacer İşler, Eşe Başbulut
Sayfa 0

9.
Sıçanlarda epilepsi modelinde vagus sinirinde norepinefrin taşıyıcılarının immünohistokimyası
Immunohistochemistry of norepinephrine transporters in the vagus nerve in a rat model of epilepsy
Kristina Ayşe Polat, Eslem Güney, Züleyha Doğanyiğit, Enes Akyüz
Sayfa 0

10.
Cinnamomum cassia metanolik ekstraktı ilave edilen diş macunlarının anti-Staphylococcus aureus etkinliklerinin in vitro incelenmesi
In vitro investigation of anti-Staphylococcus aureus activities of toothpastes added to cinnamomum cassia methanolic extract
Gülşah Tollu, Elif Ayşe Erdoğan Eliuz
Sayfa 0

11.
Çanakkale ili Ezine Bölgesinde Kene Isırığı Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of Tick Bites and Affecting Factors in Ezine District of Çanakkale
Buse Yüksel, Esen Eker, Taylan Önder, Özgür Özerdoğan, Alper Şener, Sibel Oymak, Coşkun Bakar
Sayfa 0

12.
Hastanemiz Cerrahi Kliniklerine Başvuran Hastalarda Preoperatif HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV Seroprevalansı
Preoperative HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence in Patients Admitted to Surgical Clinics of Our Hospital
Hakan İgan, Hayrunisa Hancı
Sayfa 0

13.
Sub-Kronik Stresin Neden Olduğu Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında tDAS’ın Etkileri
The Effects of tDCS on Depression and Anxiety Disorders Induced by Sub-Chronic Stress
Güven Akçay, Narin Derin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.06641  Sayfa 0

14.
El yıkama alışkanlıklarının eldeki aerob mikroorganizma yükü ile ilişkisi
The relationship of hand washing habits with aerobic microorganism load on hand
Yasemin Oz, Nilgun Kasifoglu, Tuğçe Nur Öztürk, Betül Karadeniz, Ahmet ishak Özdemir, Berk Palazoğlu, Betül Fatma Karal, Mohammed v. Sheriff
Sayfa 0

15.
CLSI'den EUCAST'a geçiş: Antibiyotik duyarlılık testlerimiz nasıl etkilenecek
Transition from CLSI to EUCAST: How our antibiotic susceptibility tests will be affected
Gülşen Hazırolan
Sayfa 0

16.
Güneydoğu İran'daki hamile kadınlarda Trichomoniasis: Tanı, Sıklık ve Etkileyen Faktörler
Trichomoniasis in pregnant women in South-East Iran: Diagnosis, Frequency and Factors affecting
Alireza Salimi-khorashad, vahid raissi, Anita Saleh Mohammadzade, soudabeh etemadi, sadigheh nouridalir, omid raiesi, Maryam Mansouri Nia
Sayfa 0

17.
Total PSA ve serbest PSA testlerinin analitik performansının 6-sigma yöntemi ile değerlendirilmesi
The evaluation of analytical performance of Total PSA and Free PSA tests by using 6-sigma method
Çiğdem Yücel, Müjgan Ercan, Murat Kizilgun
Sayfalar 17 - 18

18.
Bazı hidrazon ve kalkon türevlerinin biyolojik aktivite taraması
Biological activity screening of some hydrazone and chalcone derivatives
Begüm Evranos Aksöz, Fatma Kaynak-Onurdag, Erkan Aksoz, Selda Özgen Özgacar
Sayfa 0

19.
Kandidemi Fare Modelinde Th1-Th2 Sitokin Yanıtı
Th1-Th2 Cytokine Response in a Mouse Model of Candidemia
Berna Erdal, Turgut Imir
Sayfa 0

20.
Alzheimer Hastalığında Kallikrein- 6, 7 ve Potasyum Kanal Proteinlerinin Olası Rolü
The Possible Role of Kallikrein-6, 7, and Potassium Channels Proteins in Alzheimer’s Disease
Erkut Baha Bulduk, Filiz Yıldırım, Zuhal Yıldırım
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.50374  Sayfalar 1 - 10

21.
Türkiye'de COVID-19 İle İlgili Web Arama Davranışlarının İncelenmesi: Google Trendleri Kullanan Bir Dijital Epidemiyoloji Çalışması
Investigation Of COVID-19 Related Web Search Behaviors In Turkey: A Digital Epidemiology Study Using Google Trends
Keziban Avcı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.48991  Sayfalar 21 - 30

DERLEME
22.
Aşı Epidemiyolojisi: Gözlemsel Aşı Güvenliliği Çalışma Tasarımları
Vaccine Epidemiology: Observational Vaccine Safety Study Designs
Can Hüseyin Hekimoğlu
Sayfa 0

23.
Geçici Orta Serebral Arter Oklüzyonu ile Oluşturulan Serebral İskemi Modeli
Cerebral Ischemia Model Created by Transient Middle Cerebral Artery Occlusion
Güven Akçay
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.73693  Sayfa 0


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale