ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Kuzeybatı Suriye Bölgesi’nde COVID-19 saptanan sağlık çalışanlarının demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 39-46 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.02212  

Kuzeybatı Suriye Bölgesi’nde COVID-19 saptanan sağlık çalışanlarının demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi

Avni Uygar Seyhan1, Bahadır Karaca2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
2Kayseri Devlet Hastanesi, Acil Servis, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda halk sağlığı açısından savunmasız bir bölge olan Kuzeybatı Suriye’deki COVID-19 geçiren sağlık çalışanlarının demografik ve klinik özelliklerini değerlendirerek pandemideki durumlarını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Kuzeybatı Suriye Bölgesi’ndeki Dünya Sağlık Örgütü destekli ACU (Yardım Koordinasyon Birimi) laboratuvarlarına başvuran ve COVID-19 teşhisi konulan sağlık çalışanlarının demografik ve klinik özellikleri retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR: Çalışmaya 2596 sağlık çalışanı dahil edildi. Katılımcıların %38,5’i (n=1000) kadın, %61,5’i
(n=1596) erkekti. Katılımcıların yaş ortalaması 33.4∓8.9’di. Branşlara göre bakıldığında çoğunluğu
hemşireler (n=1037) oluşturmaktaydı. Çalışmaya dahil edilen kişilerin 380’i (%14,6) doktor, 335’i (%12,9)
toplum sağlığı çalışanı ve 196’sı (%7,6) temizlik görevlisi idi. Kuzeybatı Suriye’de çalışmamız kapsamındaki Halep Bölgesi’nden 953 ve İdlib Bölgesi’nden ise 1643 sağlık çalışanı mevcuttu. Halep Bölgesi içinde yer alan Azez’de 277, El Bab’da 214 ve Afrin’de 206; İdlib Bölgesi içinde yer alan İdlib merkezde 770 ve Harim’de 675 COVID-19 enfeksiyonlu sağlık çalışanı tespit edilmiştir. Çalışmaya dahil edilenlerin 275’i (%10,6) asemptomatik ve 2321’i (%89,4) semptomatikti. Bunların büyük çoğunluğu (n=2235, %86,1) hafif semptomlara sahipti. Bu semptomlardan en sık görülenler ateş (n=1702, %65,6), kuru öksürük (n=1435, %55,5) ve yorgunluk (n=1230, %47,4) idi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda 2020 yılının son yarısında Kuzeybatı Suriye’deki neredeyse tüm COVID-19 enfeksiyonlu sağlık çalışanlarının kesitsel analizini sunmuş olduk. Çalışmamız verileri doğrultusunda, iç karışıkların sürdüğü Kuzeybatı Suriye’de sağlık hizmeti verilen yerlerin fiziki şartlarının olumsuzluğu, kalabalık nüfusun kontrolsüz hareketi, izolasyon önlemlerine uyulmaması ve yetersiz sayıda sağlık çalışanı olması, sağlık çalışanlarındaki enfeksiyon oranının yüksek olmasının önünü açmış olabilir.COVID-19 enfeksiyonu tanıları PCR testinin sonucuna gore değerlendirilmiştir ancak bilgisayarlı tomografi ile tespit edilen akciğer tutulumu olan çalışanların verilerinin dijital veri tabanında yer almaması çalışmamızın kısıtlılıklarındandır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Sağlık Çalışanları, Suriye, Pandemi


Evaluation of demographic and clinical characteristics of healthcare professionals with COVID-19 in Northwest Syria Region

Avni Uygar Seyhan1, Bahadır Karaca2
1University of Health Sciences Kartal Dr. Lutfi Kırdar Health Application and Research Center, Department Of Emergency Medicine, Istanbul
2Kayseri State Hospital, Emergency Department, Kayseri

INTRODUCTION: In our study, we aimed to investigate the demographic and clinical characteristics of healthcare workers in Northwest Syria during the pandemic, which is a vulnerable area in terms of public health.

METHODS: In this study, the demographic and clinical characteristics of the healthcare workers who had Covid-19 infection and applied to the ACU (Assistance Coordination Unit) laboratories that were supported by the World Health Organization in the Northwestern Syria Region were retrospectively investigated.

RESULTS: 2596 healthcare workers were included into the study. 38.5%(n = 1000) of the participants were female and 61.5%(n = 1596) were male. The average age of the participants was 33.4∓8.9. According to the profession, the majority of them were nurses(n = 1037). In addition, among all, there were 380(14.6%) doctors, 335(12.9%) community health workers and 196(7.6%) cleaners. In northwest Syria, 953 health workers from Aleppo Region and 1643 from Idlib Region were included in our study. COVID-19 infected healthcare workers were identified as 277 people in Azez, 214 people in Al Bab and 206 people in Afrin located in the Aleppo Region; 770 people in Idlib center and 675 people in Harim located in the Idlib Region. Among those included in the study, 275(10.6%) were asymptomatic and 2321(89.4%) were symptomatic. Most of them(n = 2235, 86.1%) had mild symptoms. The most common symptoms were fever(n = 1702, 65.6%), dry cough(n = 1435, 55.5%) and fatigue(n = 1230, 47.4%).

DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we have presented a cross-sectional analysis of almost all COVID-19 infected healthcare workers in northwest Syria in the second half of 2020. In our study, we have presented a cross-sectional analysis of almost all COVID-19 infected healthcare workers in northwest Syria in the second half of 2020.In the light of the data of our study, in Northwest Syria, where the internal turmoil continues; insufficient physical conditions of the places where the healthcare services are provided, uncontrolled movement of the crowded population, the failure to comply with isolation measures and the insufficient number of healthcare workers may have paved the way for the high infection rate among the healthcare workers. Among the limitations of our study, we can mention the fact that the diagnosis of COVID-19 infection was evaluated according to the results of the PCR test, but the data of the employees with Covid-19 positive findings in CT scans are not available in the digital database.

Keywords: COVID-19, Healthcare Professionals, Syria, Pandemic


Avni Uygar Seyhan, Bahadır Karaca. Evaluation of demographic and clinical characteristics of healthcare professionals with COVID-19 in Northwest Syria Region. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 39-46

Sorumlu Yazar: Bahadır Karaca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (64 kere görüntülendi)
 (47 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale