ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
1988-1998 Arası Edirne Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü İçme Kullanma Suyu İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 21-26

1988-1998 Arası Edirne Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü İçme Kullanma Suyu İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Faruk Yorulmaz
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.d. Edirne

AMAÇ: Bu çalışmada amaç; Edirne ili genelinde sağlık ocaklarınca yürütülen içme ve kullanma suyu denetimlerinin yıllar içinde nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymaktır. Bu amaçla Edirne Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü’nün 1988-98 yılları arasındaki kayıtları incelenerek, alınan örneklerin sayıca yeterliliği, sağlığa uygunluk oranı ile yıllara ve mevsimlere göre dağılımı araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Örneklerin, bu 11 yıl süresince alınması gereken minimum sayıdan her yıl daha fazla olduğu görülmüştür. Yağışlı mevsimlerde suların kirlenme riskinin artması nedeniyle, daha fazla örnek alınması önerildiği halde buna uyulmadığı dikkati çekmiştir. Yıllara ve mevsimlere göre farklılık göstermekle birlikte, genel olarak su örneklerinin %34.24’ü bakteriyolojik ve %40.25’i kimyasal yönden sağlığa uygun bulunmamıştır. Halk sağlığının korunmasında içme-kullanma sularının denetimi büyük önem taşır.
BULGULAR: Bu nedenle, sağlık ocağı personeline düzenli eğitim ve mevzuatta öngörülen sayı ve sıklıkta örnek alınması ile içme ve kullanma sularının daha iyi denetlenmesi sağlanabilir.
SONUÇ: Ayrıca gerekli mevzuat düzenlemesi, kurumlararası işbirliğinin sağlanması ve suların
kirlenmesinin engellenmesi ile sulardan gelebilecek sağlık sorunlarının önlenmesi mümkün olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çevre sağlığı, içme-kullanma suyu, halk sağlığı


Evaluation Of Reports On Drinking Water Quality Examined By Edirne Regional Hygiene Laboratory, Between 1988-1998

Faruk Yorulmaz
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.d. Edirne

OBJECTIVE: In this study, it is aimed to investigate of auditing activities on drinking water performed by the health centres in Edirne, by years. We observed the records of water samples examined by Regional Hygiene Laboratory between 1988-1998, and analysed them according to their quantity, quality, and distribution to years and seasons.
METHODS: We found that, more samples had been taken needed annually in these 11 years. Although water contamination risk increases in rainy seasons, less sample collection has been done every year. Distribution of samples was heterogenous by years and seasons, however, the ratio of samples improper for bacteriological and chemical quality were generally found 32.24% and 40.25% respectively.
RESULTS: For public health purposes, to control of drinking water quality is very important. By regular training program for health centres’ staff and collection of the water samples according to recommended quantity and frequency, the inspection activities on drinking water might be provided better.
CONCLUSION: Meanwhile, to update the regulations, to coordinate the related sectors and to prevent the pollution of drinking water are also essential for public health.

Keywords: Environmental health, drinking water, public health


Faruk Yorulmaz. Evaluation Of Reports On Drinking Water Quality Examined By Edirne Regional Hygiene Laboratory, Between 1988-1998. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 21-26

Sorumlu Yazar: Faruk Yorulmaz


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1870 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale