ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
İnfluenza Aşısı Uygulamasının Üst Solunum Yolu İnfeksiyon Sıklığı, İşgücü Ve Maliyet Üzerine Etkisi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(2): 33-38

İnfluenza Aşısı Uygulamasının Üst Solunum Yolu İnfeksiyon Sıklığı, İşgücü Ve Maliyet Üzerine Etkisi

Can Murat Beker1, Süleyman Ceylan2, Ufuk Dizer1, Mahir Güleç2, Volkan Özgüven1, Alaaddin Pahsa1
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Kl. Mikrobiyoloji Ad.
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ad.

AMAÇ: İnfluenza aşı uygulaması, bu viral hastalığın ve ciddi komplikasyonlarının önlenmesinde başvurulan başlıca yöntemdir. Bu çalışmada Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu öğrencilerinde influenza aşı uygulamasının üst solunum yolu infeksiyonu (ÜSYİ) gelişimi üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu’ndan toplam 814 öğrenci 2001 yılı Kasım ayında split influenza aşısı ile aşılanmış ve aşılama öncesi ile aşılama sonrası dönem karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir.
BULGULAR: İncelenen iki dönem arasında; ÜSYİ sıklığı, istirahat alan kişi sayısı, toplam istirahat gün sayısı açısında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmış ve aşılama sonrasında bu parametrelerde düzelme olduğu gözlenmiştir.
SONUÇ: Sonuç olarak; risk gruplarına uygun zamanda yapılan toplu influenza aşılamasının, hastalığın önlenmesinde maliyet-etkin bir yaklaşım olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnfluenza aşısı, ÜSYİ, işgücü, maliyet-etkinlik


Effect Of Influenza Vaccination On Prevalance Of Upper Respiratory Tract Infection, Work Power And Costs

Can Murat Beker1, Süleyman Ceylan2, Ufuk Dizer1, Mahir Güleç2, Volkan Özgüven1, Alaaddin Pahsa1
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Kl. Mikrobiyoloji Ad.
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ad.

OBJECTIVE: Influenza vaccination is the principal method for prevention on this viral disease and its serious complications. In this study, we aimed to investigate the effect of influenza vaccination on the prevalance of upper respiratory tract infection (URTI), work power and costs.
METHODS: A total of 814 students from School of Medical Officers were vaccinated with a split influenza vaccine in November 2001. Both pre- and postvaccine periods were examined comparatively.
RESULTS: Between the two periods examined; statistically significance was determined for the prevalance of URTI, the total number of students who had been given rest and total rest term. Improvements in these parameters were observed in the postvaccine period.
CONCLUSION: In conclusion, we decided that influenza vaccination applied to risk groups at convenient time is a cost-effective approach for influenza prevention.

Keywords: Influenza vaccine, URTI, productive power, cost-effectiveness


Can Murat Beker, Süleyman Ceylan, Ufuk Dizer, Mahir Güleç, Volkan Özgüven, Alaaddin Pahsa. Effect Of Influenza Vaccination On Prevalance Of Upper Respiratory Tract Infection, Work Power And Costs. Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(2): 33-38

Sorumlu Yazar: Ufuk Dizer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2109 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale