ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
İdrardan İzole Edilen Mantarların Türlere Göre Dağılımı Ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(3): 133-138

İdrardan İzole Edilen Mantarların Türlere Göre Dağılımı Ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması

Ali Erdemoğlu1, Ömer Kocabeyoğlu1, Gürol Emekdaş1, Yusuf Ziya Yergök2, Oktay Düztaş1
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Servisi, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada 2121 idrar örneğinden izole edilen 95 adet mantarın (% 4.5) dağılımı ve bunların antibiyotik duyarlılıkları API ID 32C ve ATB fungus kitleri (bioMérieux) kullanılarak araştırıldı ve sonuçlar API (bioMérieux) sistemiyle tespit edildi. 58 kandida türünün (%61.1) dağılımı şöyle olmuştur:
YÖNTEMLER: Candida tropicalis (%13.7), Candida albicans (%10.6), Candida intermedia (%9.5), Candida krusei (%7.4), Candida catenulata (%5.3), Candida inconspicua (4.2), Candida parapsilosis (%4.2), Candida sake (%3.2), Candida humicole (%3.2). Diğer 37 fungus (%38.9) ise şöyle dağılmıştır: Tricophyton cutaneum (%15.8), Debaryomyces merome (%16.3), Pichia farinosa (%6.3), Cryptococus albidus (%3.2), Cryptococcus laurentii (%3.2), Saccharomyces cerevisiae (% 3.2), Saccharomyces kluyverii (%1.1).
BULGULAR: 5-flusitosin, amfoterisin B, nistatin, mikonazol, ketakonazol ve ekonazol arasında en etkili antibiyotik %2 direnç oranıyla 5-flusitosin’dir. Bununla birlikte direnç oranı diğer antifungallere karşı %17-%29 arasında bulundu.
SONUÇ: Kandida hariç diğer türler bu çalışmada kullanılan antifungallere karşı %14-%30 arasında dirençli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kandida türleri, antifungal duyarlılık, API


Distribution Of Fungi Isolated From Urine And Investigation Of Antifungal Susceptibility

Ali Erdemoğlu1, Ömer Kocabeyoğlu1, Gürol Emekdaş1, Yusuf Ziya Yergök2, Oktay Düztaş1
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Servisi, İstanbul

OBJECTIVE: In this study, distrubution of 95 fungi (4.5%) isolated from 2121 urine specimens and their antibiotic susceptibility were investigated by using API ID-32- C and ATB fungus kits (bioMérieux) and results were determined by API system (bioMérieux). Distribution of 58 (611 %) candida species are as:
METHODS: Candida tropicalis (37.7%), Candida albicans (10.6%), Candida intermedia (9.5%), Candida krusei, (7.4%), Candida catenulata (5.3%), Candida inconspicua and Candida parapsilosis (4.2%) species, Candida sake and Candida humicola (3.2%) other 37 fungu (38.9%) are as: Trichopyton cutaneum (15.8%) Debaryomyces marome and Pichia farinosa (16.3%), Cryptococcus albidus, Cryptococcus lauranti-Sacchoromyces cerevisiae (3.2 %) and Sacchoromyces kluyverii (1.1%).
RESULTS: The most effective antibiotic among 5-flucytosine, amphotericine B, nystatine, miconazole, ketoconazole and econazole is 5 flucytosine with 2 % resistance rate. However resistance rate was detected between 17%-29% against other antibiotics.
CONCLUSION: Other species except candida have been found resistant between 14% and 30% against
antibiotics used in this study.

Keywords: Candida species, antifungal susceptibility, API


Ali Erdemoğlu, Ömer Kocabeyoğlu, Gürol Emekdaş, Yusuf Ziya Yergök, Oktay Düztaş. Distribution Of Fungi Isolated From Urine And Investigation Of Antifungal Susceptibility. Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(3): 133-138

Sorumlu Yazar: Ali Erdemoğlu


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1984 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale