ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
İstanbul’da hayat kadınları ile hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum kliniği hastalarındaki vajinal kandidiyazın görülme sıklığının 10 yıl önceki oranla kıyaslanması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(1): 15-20 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2012.71676  

İstanbul’da hayat kadınları ile hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum kliniği hastalarındaki vajinal kandidiyazın görülme sıklığının 10 yıl önceki oranla kıyaslanması

Erdal Polat1, Serhat Sirekbasan1, Burcu Aydın2, Zehra Yıldırım1, Yaşar Bağdatlı1, İsmail Çepni2, Tayfur Çift2, Nezihe D. Baltalı3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
3Deri Ve Tenasül Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

AMAÇ: Kandida türlerinin insandaki parazitliği sonucunda oluşan kandidiyaza dünyanın her tarafında rastlanmaktadır. 1998 yılında İstanbul’da hayat kadınları ve poliklinik hastalarından alınan vagina akıntı örnekleri ile yaptığımız çalışmada kandidiyaz oranı poliklinik hastalarında % 30,3, hayat kadınlarında ise % 11,4 olarak bulunmuştur. Aradan geçen 10 yıllık süre zarfında hayat kadınları ve poliklinik hastalarında kandidiyaz oranındaki değişikliğin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesi’ne getirilen 93 hayat kadını ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı polikliniğine başvuran ve trikomoniyazis vaginiti şüphesi olan 114 hasta olmak üzere toplam 207 hastadan alınan vaginal akıntı örneği araştırılmıştır. Örneklerden hazırlanan yayma preparatlar Gram boyanarak mikroskopta incelenmiştir. Bununla birlikte 1 adet sıvı besiyeri ve 1 adet katı Sabouraud besiyerlerine ekilerek kandida kültürü yapılmıştır.
BULGULAR: Toplam 207 vaginal akıntı örneğinin 31’inde (% 14,9) kandida üremiş, bunların 25’inde (% 80,7) Gram boyama ile maya hücreleri görülmüştür. Kandidaların 21’ini (% 67,7) Candida albicans türü oluşturmaktadır. 93 hayat kadının 10’unda (% 10,8), 114 poliklinik hastasının 21’inde (% 18,4) kandida ürediği tespit edilmiştir. Bunların 21’ini (% 67,7) C. albicans, 5’ini (% 16,1) C. krusei 2’sini (% 6,5) ise C. tropicalis ve 3’ünü (% 9,7) Candida spp. oluşturmaktadır.
SONUÇ: Bakteriyal vajinozdan sonra en çok karşılaşılan vaginal kandidiyazis sıklıkla her yaştan kadında görülen bir hastalıktır. On yıl öncesine göre poliklinik hastalarındaki kandidiyaz oranında azalma görüldüğü halde hayat kadınlarındaki kandidiyaz oranında bir azalma görülmemiştir. Yaptığımız bu epidemiyolojik çalışma sosyal gelişmişlik düzeyinin infeksiyon açısından belirlenmesinde önemli olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vaginal kandidiyaz, poliklinik hastaları, hayat kadınları


Comparison of the incidence of vaginal candidiasis among prostitutes in Istanbul and patients of obstetrics and gynecology clinic of our hospital with the previous data of ten years

Erdal Polat1, Serhat Sirekbasan1, Burcu Aydın2, Zehra Yıldırım1, Yaşar Bağdatlı1, İsmail Çepni2, Tayfur Çift2, Nezihe D. Baltalı3
1The University Of Istanbul Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Microbology And Clinical Microbiology Department, Istanbul, Turkey
2The University Of Istanbul Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Istanbul, Turkey
3Skin And Venereal Diseases Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Candidiasis, Candida species around the world are found in humans as a result of parasitism. Our study was conducted in 1998 at Istanbul the prevelance of candidiasis was found to be 0.3% in outpatients and 11.4% in prostitutes. Determining the change in the rate of candidiasis in prostitutes and outpatients during the period of ten years.
METHODS: Vaginal discharge of suspected tricomoniazis vaginitis samples were taken from 93 prostitutes that admitted to Hospital of Skin and Venereal Diseases and from 114 outpatients that admitted to Istanbul Medical Faculty, Department of Obstetrics and Gynecology outpatient clinic. 207 patients sample were examined. Smears were prepared from samples and examined under a microscope by Gram staining, additionally Candida culture was performed by inseminating 1 unit of fluid, 1 unit of solid Sabouraud to their media.
RESULTS: Candida was found in 31 (14.9%) of 207 samples of vaginal discharge, and yeast cells were seen in 25 (80.7%) of them by Gram staining. 21 (67.7%) of Candidas were formed by Candida albicans species. Candida was reported in 10 (10.8%) of 93 prostitutes, and in 21 (18.4%) of outpatients.
CONCLUSION: Even though a reduction in the prevalance of candidiasis in outpatients was seen compared to ten years ago, a reduction in the prevalance of candidiasis in prostitutes was not observed. In conclusion our epidemiological study is important for determining social development level in terms of infection.

Keywords: Vaginal candidiasis, out patients, prostitutes


Erdal Polat, Serhat Sirekbasan, Burcu Aydın, Zehra Yıldırım, Yaşar Bağdatlı, İsmail Çepni, Tayfur Çift, Nezihe D. Baltalı. Comparison of the incidence of vaginal candidiasis among prostitutes in Istanbul and patients of obstetrics and gynecology clinic of our hospital with the previous data of ten years. Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(1): 15-20

Sorumlu Yazar: Erdal Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (107 kere görüntülendi)
 (3211 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale