ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Olgu sunumu: Samsun’da bir ürogenital myiasis olgusu [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(3): 153-156 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2013.80148

Olgu sunumu: Samsun’da bir ürogenital myiasis olgusu

Metin Özdemir1, Muhammet Arif Bahadır2
1Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Samsun
2Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Samsun

Myiasis, canlı insanların ve omurgalı hayvanların, en azından belirli bir süre için hastanın ölü veya canlı dokularından, vücut sıvılarından veya hazmettiği gıdalardan beslenen, Diptera türünden sinek larvaları (kurtçukları) tarafından infestasyonudur. Bu vaka sunumunda, Psychoda türüne ait sinek larvasının sebep olduğu, Samsun’da, 60 yaşında bir kadın hastadaki ürogenital myiasisi bildiriyoruz. Karın ağrısı, ishal ve idrar yaparken yanma şikayeti ile hastanemize başvuran hastanın idrar örneğinde bir larva tespit edildi. Bu bildiride ürogenital myiasis’e sebep olan sineklerin biyolojisini ve klinik önemini tartışıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Myiasis, Ürogenital, Diptera, Psychoda, Samsun

A case report: An urogenitale myiasis case from Samsun

Metin Özdemir1, Muhammet Arif Bahadır2
1Samsun Gazi State Hospital, Microbiology Laboratory, Samsun
2Samsun Gazi State Hospital, Clinic Of Infectious Diseases, Samsun

Myiasis is the infestation of live human and vertebrate animals with larvae (maggots) of flies from the order Diptera, which, at least for a certain period, feed on the host’s dead or living tissue, liquid body-substance or ingested food. We report the case of a 60-year old female patient with urogenital myiasis, caused by the larva of a fly belonging to the genus Psychoda, in Samsun. The patient complained from abdominal pain, diarrhea and disuria, while in her urine samples a larva was detected. In this report, we discuss the biology and clinical significance of flies causing urogenital myiasis.

Keywords: Myiasis, Urogenitale, Diptera, Psychoda, Samsun

Metin Özdemir, Muhammet Arif Bahadır. A case report: An urogenitale myiasis case from Samsun. Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(3): 153-156

Sorumlu Yazar: Metin Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w