ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
COVID-19 pandemisinde filyasyon ve temaslı yönetimi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(3): 269-280

COVID-19 pandemisinde filyasyon ve temaslı yönetimi

Asiye Çiğdem ŞİMŞEK1, Ateş KARA2, Fatma Nur BARAN AKSAKAL3, Mehmet GÜLÜM1, Bahattin İLTER1, Levent ENDER1, Yunus Emre BULUT1, Hasan GÜL1, Hasan IRMAK4, Kerime ALTUNAY1, Deniz ÇAKMAK1, Ercüment TOSUN1, Enver Cihangir GÜLEGEN1, Muhittin DEMİRKASIMOĞLU4, Nilüfer TAVUKÇU1, Avni AYDOĞMUŞ1
1Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
4T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

GİRİŞ ve AMAÇ: Pandeminin toplum düzeyindeki etkisi virüsün bulaştırıcılığına, hastalık oluşturma yeteneğine, toplumdaki bireylerin bağışıklık durumuna, bireyler arası temas ve toplumlar arası ulaşım özelliklerine, risk faktörlerinin varlığına, sunulan sağlık hizmetlerine ve iklime bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Covid-19 Pandemisinin başlangıcından itibaren ülkeler kapasiteleri ve mevcut sağlık altyapılarının durumuna göre değişik stratejiler yürütmüştür.
Türkiye’de ilk Covid-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde görülmüş ve salgın başlangıcından itibaren vaka görülen ülkelere ve ülkelerden uçuşların durdurulması, okulların kapatılması, evden çalışma olanaklarının sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeler, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı kişiler için sokağa çıkma yasağı, topluma yönelik süreli sokağa çıkma yasakları gibi önlemler alınmıştır. Bir yandan sağlık kurum ve kuruluşlarının güncellenmiş pandemi hazırlık planları kapsamında yataklı tedavi kurumlarının “pandemi hastanesi” yaklaşımı ile ikinci ve üçüncü basamak hizmet sunumu devam ederken bir yandan da birinci basamak sağlık hizmetleri dahilinde salgın kontrolüne yönelik olarak sahada vaka bulma ve temaslı takibi amacıyla “filyasyon çalışmaları” planlanmış ve yürütülmüştür.
Ankara ilinde Covid-19 test sonucu pozitif vakalar ile onların temaslılarına yönelik “filyasyon çalışmaları” (tespit, sevk ve takip) çalışmalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bakanlığımızca hazırlanan Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS), Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ve Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) ile Ankara ilinde Covid-19 test sonucu pozitif vakalar ile onların temaslılarına yönelik “the contact tracing management” (tespit, sevk ve takip) çalışmalarını değerlendirmeyi amaçlayan araştırmamız tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırma kapsamında 11 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki çalışmalar incelenmiştir.
Çalışmanın yapılması ve yapılan çalışmanın bilimsel dergilerde yayınlanması amacıyla T.C.Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden 12/06/2020 tarih ve 119016548 sayılı izin alınmıştır.


BULGULAR: Ankara'da ilk vakanın konfirme edildiği 13 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2020 arasında toplam 190.823 PCR testi yapılmış ve 5231 pozitif vaka olarak tanımlanmıştır. Pozitiflik oranı % 2.74'tür.
Ankara'da vaka başına ortalama temaslı kişi sayısı 4,07 olup vaka başına kişi takibi sayısı ise 4,05'tir. İl genelinde 1 doktor ve 2 sağlık personelinden oluşan toplam 398 " Filyasyon Ekibi" ile saatte ortalama 50 ± standart sapma % 99.4'e ulaşılmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Virüsün yayılmasını önlemek için en etkili yol; maske kullanımı, sosyal mesafe, el yıkama, hijyen kuralları, iç mekan ortam havalandırması gibi enfeksiyon önleme çalışmaları ve GPS tabanlı mobil uygulama FİTAS ile ülke genelinde hizmet sunan Saha Filyasyon Ekipleri ve Aile Hekimleri aracılığıyla yapılan temaslı yönetimi gibi halk sağlığı müdahaleleriyle salgının kontrol altına alınması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Covid-19 Pandemi Kontrolü, Filyasyon


Contact tracing management of the COVID-19 pandemic

Asiye Çiğdem ŞİMŞEK1, Ateş KARA2, Fatma Nur BARAN AKSAKAL3, Mehmet GÜLÜM1, Bahattin İLTER1, Levent ENDER1, Yunus Emre BULUT1, Hasan GÜL1, Hasan IRMAK4, Kerime ALTUNAY1, Deniz ÇAKMAK1, Ercüment TOSUN1, Enver Cihangir GÜLEGEN1, Muhittin DEMİRKASIMOĞLU4, Nilüfer TAVUKÇU1, Avni AYDOĞMUŞ1
1Ankara Provincial Health Directorate
2Hacettepe University Faculty of Medicine
3Gazi University Faculty of Medicine
4T.C. Ministry of Health, General Directorate of Public Health

INTRODUCTION: The new type of Corona virus (SARS-CoV-2) is the most important item on the agenda, currently affecting our world. The number of cases has exceeded millions and the number of dead has exceeded hundreds of thousands. The precautions to be taken by societies and individuals, especially states, will undoubtedly be the most important task at the end of this epidemic.
In our study, analyzes the data and consequences regarding Covid-19, making use of worldwide experiences and national statistics. In the report writing process, evidence-based and scientific tables and charts were used. In these times when most citizens have just begun to encounter the word pandemic, this report has been prepared using the data and scientific facts of the Ministry of Health of the Republic of Turkey.
In this study, it was aimed to evaluate “contact tracing management” (detection, referral and follow-up) studies for positive cases with Covid-19 test results and their contacts in Ankara.
METHODS: With the Laboratory Information Management System (LBYS), Public Health Management System (HSYS), Contact Tracing and Isolation Tracking System (FITAS) and the Family Medicine Information System (AHBS) prepared by our Ministry, the Covid-19 test results in Ankara were directed towards the “the Our study, which aims to evaluate contact tracing management” (detection, referral and follow-up) studies, is a descriptive study.
Within the scope of the research, the studies between March 11, 2020 and May 31, 2020 were examined.
In order to use the data in the study, permission was obtained from the General Directorate of Public Health of the Ministry of Health of the Republic of Turkey.dated 06/12/2020 and numbered 119016548.
RESULTS: In Ankara, the number of contacts per case is 4.07 and the number of contact tracing per case is 4.05. With a total of 398 "Field Contact Tracing Teams" consisting of 1 doctor and 2 health care personnel throughout the city, the average of 50 ± standard deviations reached 99.4% within hours.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most effective way to prevent the spread of the virus; the epidemic is expected to be brought under control by public health interventions such as mask use, social distance, hand washing, hygiene rules, infection prevention activities such as indoor ventilation and contact management made through Field Contact Tracing Teams" and Family Medicine providing service across the country with GPS-based mobile application FITAS.

Keywords: Covid-19, Covid-19 Pandemic Control, Contact Tracing


Asiye Çiğdem ŞİMŞEK, Ateş KARA, Fatma Nur BARAN AKSAKAL, Mehmet GÜLÜM, Bahattin İLTER, Levent ENDER, Yunus Emre BULUT, Hasan GÜL, Hasan IRMAK, Kerime ALTUNAY, Deniz ÇAKMAK, Ercüment TOSUN, Enver Cihangir GÜLEGEN, Muhittin DEMİRKASIMOĞLU, Nilüfer TAVUKÇU, Avni AYDOĞMUŞ. Contact tracing management of the COVID-19 pandemic. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(3): 269-280

Sorumlu Yazar: Asiye Çiğdem ŞİMŞEK, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (63 kere görüntülendi)
 (79 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale