ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
SARS-CoV-2 nasıl tespit edilir: Moleküler tanı teknikleri hakkında kısa bir inceleme [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 762-775 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.87533

SARS-CoV-2 nasıl tespit edilir: Moleküler tanı teknikleri hakkında kısa bir inceleme

Ahmet ÇARHAN, Ender ŞİMŞEK, Özen ÖZENSOY GÜLER
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) 2019 yılında akut solunum yolu hastalığı olan hastalarda tespit edilmiştir. SARS-CoV-2’nin sebep olduğu en önemli semptomlar; ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, iştahsızlık, yorgunluk ve boğaz ağrısıdır. Solunum yoluyla bulaşabilen ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan bu virüs küresel bir sorun haline gelmiştir. Bu virüsün sebep olduğu hastalığa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Covid-19 adı verilmiştir. DSÖ’ye göre Covid-19 bir pandemidir ve insanlığın son yüz yıldır böyle bir salgın yaşamadığı belirtilmiştir. Yarasalardan köken alan bu virüs Aralık 2019’da Çin’in Wuhan eyaletinde insana bulaşmıştır. Bu virüsten kaynaklı 2021 Ocak’ta, tüm dünyada 96,658,420 onaylanmış vaka ve 2,092,062 ölüm meydana gelmiştir. Bu durum ise, bu virüsün tespit edilebilmesinin önemini her geçen gün arttırmaktadır. SARS-CoV-2’nin tanı ve tedavisinde birtakım sorunlar ve zorluklar gözlenmektedir. Bu hastalığı tespit edebilmek için klinik olarak göğüs tomografisi, röntgen ve moleküler testler kullanılmaktadır. Kullanılan moleküler teknikler, PCR tabanlı ve PCR tabanlı olmayan yöntemlerdir. Genellikle SARS-CoV-2’nin tespiti PCR yöntemine dayanmaktadır, ancak izotermal nükleik asit amplifikasyon testleri de bu tür enfeksiyonların tanısı için umut verici alternatifler olmuştur. Mevcut tanı seçenekleri arasında, qRT-PCR testinin kullanımı altın standart bir test olarak düşünülmektedir. Ancak bu yöntemin de test kapasitesi ve kullanılabilirliği, hızlı, güvenilir ve yaygın olarak erişilebilir moleküler tanı için küresel talepleri karşılayamamaktadır. Dolayısıyla, bu derlemede SARS-CoV-2 teşhisinde kolaylık ve hızlı tespit etmek için moleküler tanı tekniklerinin kullanımına dair bir derleme bu çalışmamızla hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, moleküler teknikler, pandemi, PCR, SARS-COV-2

How to detect SARS-CoV-2: A brief review about molecular diagnosis techniques

Ahmet ÇARHAN, Ender ŞİMŞEK, Özen ÖZENSOY GÜLER
Department of Medical Biology, Ankara Yildirim Beyazit University, Ankara, Turkey

A new type of coronavirus (SARS-CoV-2) was detected in patients with acute respiratory disease in 2019. SARS-CoV-2 is a virus that can cause fever, dry cough, shortness of breath, anorexia, fatigue and sore throat, which can be transmitted through respiration and has started to spread around the world and has become a global problem. The disease caused by SARS-COV-2 has been named Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) by the World Health Organization (WHO). According to the WHO, Covid-19 is a pandemic and it is stated that humanity has not experienced such an epidemic in the last hundred years. The coronavirus originated from bats and was transmitted to human through unknown animals in Wuhan province of China in December 2019. On January 2021, 96 658 420 confirmed cases and 2 092 062 deaths have occurred in the world. There is a growing need in the detection of SARS-CoV-2. A number of problems and difficulties are observed in the diagnosis and treatment of Covid-19. Chest tomography and molecular tests are used to detect SARS-CoV-2. The molecular techniques used are PCR-based and non-PCR-based methods. Usually detection of SARS-CoV-2 is based on PCR, but isothermal nucleic acid amplification tests have also been promising alternatives. Currently, qRT-PCR is a golden assay and it is widely used although many alternative assays have been developed for recent years. The current testing capacity and availability can not meet the unprecedented global demands for rapid, reliable and widely accessible molecular diagnosis. In addition, there is a need for a comprehensive strategy compare the molecular techniques used in the field. Since in this review we aim to give a summary of molecular diagnosis techniques to detect Covid 19.

Keywords: Covid-19, molecular techniques, pandemia, PCR, SARS-COV-2

Ahmet ÇARHAN, Ender ŞİMŞEK, Özen ÖZENSOY GÜLER. How to detect SARS-CoV-2: A brief review about molecular diagnosis techniques. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 762-775

Sorumlu Yazar: Özen ÖZENSOY GÜLER, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w