ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: 60 (3)
Cilt: 60  Sayı: 3 - 2003
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Hemodiyaliz Uygulanan Kronik Böbrek Hastalarında Anti-Toxoplasma Antikorlarının Pozitifliği
The Positivity Of Anti-Toxoplasma Antibodies In Patients With Chronic Renal Failure Undergoing Haemodialysis
Gülay Aral Akarsu, Kürşat Altıntaş
Sayfalar 69 - 72

2.
Candida Türlerinde Biyofilm Ve Fosfolipaz Aktivitesinin Saptanması
Detection Of Bıofilm And Phospholipase Activity In Candida Species
Çiğdem Kuzucu, Zeynep Çizmeci, Bengül Durmaz
Sayfalar 73 - 76

3.
15-49 Yaş Grubu Ev Hanımlarının Besin Hazırlama, Pişirme Ve Saklama Yöntemleri Konusunda Bilgi, Tutum Ve Davranışlarına Yönelik Bir Araştırma
A Survey To Determine The Level Of Knowledge, Beliefs And Attitudes In A 15-49 Age Group Housewives On Cooking Practices
Aylin Ayaz Topçu, Eda Köksal, Naile Bilgili
Sayfalar 77 - 86

4.
Konya İli Hasanköy Sağlık Ocağı Bölgesindeki İlköğretim Okulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Genel Sağlık Düzeyi
The General Health Situation Of Students At The Fırst Class Of Primary School In Hasankoy As An Health District Area In Konya
Selma Çivi, İbrahim Koruk
Sayfalar 87 - 94

DERLEME
5.
Gıda Kaynaklı Salgınlarda Soruşturma İlkeleri
Principles Of Foodborne Outbreaks Investigation
Hasan Ayçiçek, Hasan Tansu Aktan
Sayfalar 95 - 99


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale