ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: 62 (1)
Cilt: 62  Sayı: 1 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Ankara Piyasasında Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerin Hijyenik Kalitelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
A Research On Hygienic Qualıty Of Pıckled White Cheeses In Ankara Market
Zeynal Kaynar, Pınar Kaynar, Celalettin Koçak
Sayfalar 1 - 10

2.
Staphylococcus Epidermidis Ve Escherichia Coli ’nin Çeşitli Cerrahi İpliklere Yapışma Davranışları
Adhesion Behaviours Of Staphylococcus Epidermidis And Escherıchia Coli On Different Surgery Sutures
Abbas Yousefı Rad
Sayfalar 11 - 16

3.
Fascioliasis Tanısında Erişkin Antijeni İle Pbs Ve Rpmı 1640’da Elde Edilen Ekskresyon/Sekresyon Antijenlerinin Elisa Yöntemiyle Karşılaştırılması
Comparison Of Somatic And Excretion/Secretion Antigens Obtained in Pbs And Rpmi 1640 By Elisa Method For The Serodiagnosis Of Fascioliasis
Ayşegül Taylan Özkan, Metin Korkmaz, Aydınten Kuman, Hasan Ayçiçek, Mehmet Tanyüksel
Sayfalar 17 - 26

4.
Dezenfektanların Mikroorganizmalara Karşı Etkinliğinin Temiz Ve Kirli Yüzeylerde Değerlendirilmesi
The Evaluation Of The Activity Of Disinfectants Against Mıcroorganisms On Clean And Dirty Surfaces
Birgül Kaçmaz, Nedim Sultan, Laser Şanal
Sayfalar 27 - 33

5.
Soğuk Stresi Uygulamasının Ve Hipotansif Bir İlaç Olan Enalapril Maleat ’ın Bazı Sıçan Dokularında Total Rna Seviyelerine Etkileri
The Effects Of Cold Stress Treatment And Enalapril Maleat Which Is A Hypotensive Drug On Total Rna Levels In Different Rat Tissues
Zeliha Selamoğlu Talas, Muhittin Yürekli
Sayfalar 35 - 40

6.
Kayseri İl Merkezi’nde 0 – 36 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Durumu Ve Etkileyen Bazı Faktörler
Malnutrition Status Of 0-36 Months Old Chıldren In Kayseri Province And Some Effecting Factors
Neriman İnanç, Mualla Aykut, Betül Çiçek, Habibe Şahin, Müge Yılmaz, Dilek Katrancı, Rukiye Tuna
Sayfalar 41 - 48

DERLEME
7.
Natriüretik Peptidler
Natriuretıc Peptides
Fatma Uçar, Serpil Turhan
Sayfalar 49 - 54

8.
Evlerde Kullanılan Kimyasalların Toksikolojik Etkileri
Toxicologic Effects Of Household Chemicals
Nilgün Oto Geçim, Nuşin Harmancı
Sayfalar 55 - 58

9.
Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Eğitim Ve Sürekli Mesleki Gelişim
Continuous Education And Continuous Professional Development
Ruhi Selçuk Tabak
Sayfalar 59 - 66

10.
Kültür Koleksiyonu Genel Tanımı Ve Türkiye’deki Kültür Koleksiyonları
General Definitions Of Culture Colections And Culture Collections In Turkey
Demet Yumuşak, Özge Öncül, Berrin Esen
Sayfalar 67 - 71

11.
Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi
Survaillance System Of Communicable Diseases In Turkey
Yıldırım Bayazıt
Sayfalar 73 - 76


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale