ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Danişment Çiçekli İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Pedıculus Humanus Capıtıs Enfestasyonu Prevalansının Ve Buna Etki Eden Faktörlerin Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(1): 13-18

Danişment Çiçekli İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Pedıculus Humanus Capıtıs Enfestasyonu Prevalansının Ve Buna Etki Eden Faktörlerin Araştırılması

Mahir Güleç, Tayfun Kır, Ö. Faruk Tekbaş, Süleyman Ceylan, Metin Hasde
Gata Halk Sağlığı A. D.

AMAÇ: Ankara’nın Keçiören İlçesi Danişment Çiçekli İlköğretim Okulu’nda 710 öğrenci 1999 yılı Kasım ayında Pediculus humanus capitis açısından muayene edilmiştir.
YÖNTEMLER: Öğrencilerin %5.2’sinin anılan parazit ile enfeste olduğu belirlenmiştir. Enfestasyon sıklığı kız öğrencilerde %9.1 erkek öğrencilerde %1.8 olarak tespit edilmiştir.
BULGULAR: Başkasının tarağını kullanan öğrencilerde kullanmayanlara göre daha fazla parazit saptanmıştır. Öğrencilerden baş kaşınması şikayeti olanlarda %30.8 parazit saptanmıştır. Hiç baş kaşınması şikayeti olmayanlarda ise bu orantı %2.5'tir.
SONUÇ: Yaşadıkları evde aynı odada 4 kişi ve daha fazla yatan öğrencilerin %17.9'unda parazit bulunurken, aynı odada üç ve daha az kişi yatanlarda %4.7'dir.

Anahtar Kelimeler: Pediculus humanus capitis ( baş biti), enfestasyon, parazit, öğrenci

The Study Of The Prevalance Ofpediculus Humanus Capitis Infestation And The Affecting Factors In “Danişment Çiçekli” Primary School Students

Mahir Güleç, Tayfun Kır, Ö. Faruk Tekbaş, Süleyman Ceylan, Metin Hasde
Gata Halk Sağlığı A. D.

OBJECTIVE: At Keçiören, district of Ankara, 710 students of Danişment Çiçekli Primary School was screened for Pediculus humanus capitis in November 1999.
METHODS: It was found that 5.2% of students were infested by this parasite. Proportions of infestation were 9.1% in girls and 1.8% in boys.
RESULTS: The parasite was found more in students who used someone else’s comb then in students who didn’t. While the proportion of infestation was 30.8% in the students who have itchy head, it was 2.5% in students who have never complaint of head itching.
CONCLUSION: While the proportion for the students who live four or more people in same room was 17.9%, it was 4.7% for the students who live in same room with less then 3 persons.

Keywords: Pediculus humanus capitis, infestation, parasite, student

Mahir Güleç, Tayfun Kır, Ö. Faruk Tekbaş, Süleyman Ceylan, Metin Hasde. The Study Of The Prevalance Ofpediculus Humanus Capitis Infestation And The Affecting Factors In “Danişment Çiçekli” Primary School Students. Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(1): 13-18

Sorumlu Yazar: Mahir Güleç
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2141 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w