ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Androctonus crassicauda antivenomunun Leiurus abdullahbayrami venomuna karşı çapraz koruyuculuğunun değerlendirilmesi. [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 47-58 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.34445

Androctonus crassicauda antivenomunun Leiurus abdullahbayrami venomuna karşı çapraz koruyuculuğunun değerlendirilmesi.

Mehmet Ali KANAT1, Derya ALTUN1, Kübra KILIÇ2, Edibe Nurzen NAMLI BOZKURT1, Ertuğrul TURAN3, Gökhan CENGİZ3, İlhan BOZYİĞİT3
1Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ankara
2Albila Serum Biyolojik Ürünler, Eskişehir
3Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Akrep antivenomu hazırlanması, akrep zehirinin uygun bir hayvana, çoğunlukla atlara enjekte edilmesi sonrası uygun bir süre sonra uygulama yapılan hayvanların serumundan spesifik antikorların elde edilmesi gibi titizlikle gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. Venom enjekte edilen hayvanlarda venomun kalitesi, miktarı ve uygulama yerine bağlı olarak birçok fizyolojik ve patolojik bulgu görülmektedir. Androctonus crassicauda venomu ulusal akrep antivenomu üretiminde kullanılmaktadır. Androctonus crassicauda Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Leiurus abdullahbayrami ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıklıkla görülen türlerdir. Türkiye’de görülen Leiurus türü akrepler 2009 yılına kadar Leiurus quinquestriatus türü olarak bilinmekteydi. Bu çalışmanın amacı, A. crassicauda zehiriyle elde edilen ulusal akrep antivenomunun; L. abdullahbayrami türlerine karşı etkinliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada A. crassicauda venomu ile immunize edilen atlardan elde edilen ulusal akrep antivenomu kullanıldı. İlk olarak A. crassicauda ve L. abdullahbayrami türü akreplerin zehirleri elektriksel uyarı ile elde edildi. Her iki türün zehirleri 1mg/ml olacak şekilde hazırlandı. Her iki türün zehiri için farelerde Letal doz 50 (LD50) değerleri belirlendi. A. crassicauda akrep antivenomunun iki katlı dilusyonları hazırlandı ve A. crassicauda ve L. abdullahbayrami venomlarına karşı farelerde Etkili doz 50 (ED50) değerleri hesaplanarak nötralizasyon ünitesi (NU) belirlendi. Nötralizasyon testi ile A. crassicauda antivenomunun potens değeri ve L. abdullahbayrami venomuna karşı antivenomun çapraz koruyuculuğu hesaplandı.
BULGULAR: A. crassicauda venomunun LD50’si 5,761 µg/fare, L. abdullahbayrami venomunun LD50’si 5,265 µg/fare bulundu. ED50, A. crassicauda’da 0,1767 bulunurken, L. abdullahbayrami’de 0,25 bulunmuştur. A. crassicauda antivenomuna karşı Potens değerleri ise A. crassicauda ve L. abdullahbayrami için sırasıyla 90,5488 NU/ml ve 64 NU/ml olarak elde edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, A. crassicauda antivenomunun Leiurus abdullahbayrami akrep sokmalarında da güvenle kullanılabileceğini göstermiştir. Çalışmamız A. crassicauda antivenomunun L. abdullahbayrami akrep sokmalarının tedavisinde kullanılabileceğini gösteren ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: akrep, zehir, panzehir, Androctonus crassicauda, Leiurus abdullahbayrami

Evaluation of cross-protection of Androctonus crassicauda antivenom against Leiurus abdullahbayrami venom.

Mehmet Ali KANAT1, Derya ALTUN1, Kübra KILIÇ2, Edibe Nurzen NAMLI BOZKURT1, Ertuğrul TURAN3, Gökhan CENGİZ3, İlhan BOZYİĞİT3
1Public Health Generel Directorate, Microbiology Reference Laboratories And Biological Products Department, Ankara
2Albila Serum Biological Products, Eskişehir
3Turkey Pharmaceuticals And Medical Devices Agency, Ankara

INTRODUCTION: The preparation of the scorpion antivenom is a process that must be meticulously performed, such as obtaining specific antibodies from the serum of the injected animal after a suitable period of time after the relevant venom has been administered to a suitable animal, mostly horses. Many physiological and pathological symptoms occur in the treated animal, depending on the quality, quantity and application of the venom injected. Androctonus crassicauda venom is used in the national production of scorpion antivenom. Androctonus crassicauda is a common species in Eastern and Southeastern Anatolia (Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Adana, Hatay, Malatya, Mersin) and Leiurus abdullahbayrami is a common species in Southeastern Anatolia (Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Mardin). Leiurus species scorpions seen in Turkey were known as Leiurus quinquestriatus until 2009. The aim of this study is that the national scorpion antivenom obtained with A. crassicauda venom; to evaluate its effectiveness against L. abdullahbayrami.
METHODS: National scorpion antivenom obtained from horses immunized with A. crassicauda venom was used in the study. Firstly, the venom of A. crassicauda and L. abdullahbayrami scorpions was obtained by electrical stimulation. The venom of both species were prepared at 1mg/ml. Lethal dose 50 (LD50) values were determined in mice for venom of both species. Two-fold dilutions of A. crassicauda scorpion antivenom were prepared and the neutralization unit (NU) was determined by calculating the effective dose 50 (ED50) values in mice against A. crassicauda and L. abdullahbayrami venoms. Potency value of A. crassicauda antivenom and cross-protection of antivenom against L. abdullahbayrami venom were calculated by neutralization test.
RESULTS: The LD50 of A. crassicauda venom was 5,761 µg/mouse and the LD50 of L. abdullahbayrami venom was 5,265 µg/mouse. ED50 was found 0.1767 in A. crassicauda and 0.25 in L. abdullahbayrami. Potency values against A. crassicauda antivenom were obtained as 90,5488 NU/ml and 64 NU/ml for A. crassicauda and L. abdullahbayrami, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study showed that A. crassicauda antivenom can also be used safely in Leiurus abdullahbayrami scorpion stings. Our study is the first study showing that A. crassicauda antivenom can be used in the treatment of L. abdullahbayrami scorpion stings.

Keywords: scorpion, venom, antivenom, Androctonus crassicauda, Leiurus abdullahbayrami

Mehmet Ali KANAT, Derya ALTUN, Kübra KILIÇ, Edibe Nurzen NAMLI BOZKURT, Ertuğrul TURAN, Gökhan CENGİZ, İlhan BOZYİĞİT. Evaluation of cross-protection of Androctonus crassicauda antivenom against Leiurus abdullahbayrami venom.. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 47-58

Sorumlu Yazar: Derya ALTUN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w