ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Türkiye'de Kistik Ekinokokkoz Mevcut Durum Raporu [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(3): 1-52

Türkiye'de Kistik Ekinokokkoz Mevcut Durum Raporu

Seher Topluoglu
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkoz, Rapor, Türkiye

Current Situation Report of Cystic Echinococcosis in Turkey

Seher Topluoglu
General Directorate of Public Health

Keywords: Echinococcosis, Report, Turkey

Seher Topluoglu. Current Situation Report of Cystic Echinococcosis in Turkey. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(3): 1-52

Sorumlu Yazar: Seher Topluoglu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w