ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Main Page Contact Turkish
 
To create awareness of serological tests instead of ERCP for fascioliasis diagnosis among physicians: A case report [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2016; 73(2): 157-160 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2016.93196  

To create awareness of serological tests instead of ERCP for fascioliasis diagnosis among physicians: A case report

Ayşegül Aksoy Gökmen1, Bayram Pektaş1, Mehmet Camcı2, Celal Buğdacı1, Erkan Yula1, Selçuk Kaya1, Mustafa Demirci1
1İzmir Katip Celebi University Atatürk Training And Research Hospital Microbiology Department, İzmir, Turkey
2İzmir Bozyaka Training And Research Hospital Gastroenterology Department, İzmir, Turkey

Fascioliasis is a liver and biliary tract disease, which
is rare in human. It is transmitted by consuming water
plants containing Fasciola hepatica metacercariae or
drinking contaminated water. Detection of parasite
eggs in stool and serological/radiological tests are
significant in fascioliasis diagnosis. A female patient
who is 75-years-old applied to our clinic with one month
duration of abdominal pain, nausea, vomit and anorexia.
Routine biochemistry parameters of the patients with
cholecystectomy were normal except her 8% eosinophilia.
Endoscopic ultrasonography was planned in order to
determine abdominal pain etiology and if there was a
stone in ductus choledochus. Endoscopic retrograde
cholangiopancreatography (ERCP) was applied for
diagnosis and treatment purpose after the view of parasitecompatible
view in ductus choledochus of the patient.
Two parasites compatible with F. hepatica were taken
out of ductus choledochus by ERCP. It was observed that
the complaints of the patient, who was postoperatively
treated with two doses of 10 mg/kg triclabendazole,
was completely passed in control examination after two
weeks. We present an acute cholangitis case depends on
fascioliasis that we interventional diagnosed and treated,
and the review of literatures on this case.

Keywords: Fascioliasis,. Endoscopic retrograde, cholangiopancreatography (ERCP)


Fascioliasis tanısında hekimlerde ERCP yerine serolojik test farkındalığı yaratmak: Olgu sunumu

Ayşegül Aksoy Gökmen1, Bayram Pektaş1, Mehmet Camcı2, Celal Buğdacı1, Erkan Yula1, Selçuk Kaya1, Mustafa Demirci1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü, izmir
2İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, İzmir

Fascioliasis, insanda nadir rastlanan karaciğer
ve safra yolu hastalığıdır. Fasciola hepatica
metaserkarya içeren su bitkilerinin yenmesi veya
kontamine suların içilmesi ile bulaşmaktadır.
Fascioliasis tanısında, dışkıda parazit yumurtasının
saptanması esas iken serolojik ve radyolojik testler
de önemli yer tutmaktadır. Yetmiş beş yaşında bir
hasta, bir aydır karın ağrısı bulantı kusma iştahsızlık
şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Bir yıl öncesinde
kolesistektomi hikayesi olan hastanın %8 eoziofilisi
dışında rutin biyokimyasal parametreleri normaldi.
Koledokta taş olup olmadığını görmek ve karın
ağrısı etiyolojisini ortaya koymak için endoskopik
ultrasonografi planlandı. Hastanın koledok kanalında
parazitle uyumlu görüntü olması üzerine tanı ve tedavi
amaçlı endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi
(ERCP) yapıldı. ERCP ile koledok kanalından iki adet
F. hepatica’yla uyumlu parazit çıkartıldı. Postoperatif,
iki doz 10 mg/kg triklabendazol kullanan hastanın,
iki hafta sonra yapılan kontrol muayenesinde
şikayetlerinin tamamen geçtiği gözlendi. Girişimsel
yolla tanı ve tedavisini uyguladığımız fascioliasise
bağlı bir akut kolanjit vakası ve bununla ilgili
literatürün gözden geçirilmesini sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Fascioliasis, Endoskopik retrograt, kolanjiopankreotografi (ERCP)


Ayşegül Aksoy Gökmen, Bayram Pektaş, Mehmet Camcı, Celal Buğdacı, Erkan Yula, Selçuk Kaya, Mustafa Demirci. To create awareness of serological tests instead of ERCP for fascioliasis diagnosis among physicians: A case report. Turk Hij Den Biyol Derg. 2016; 73(2): 157-160

Corresponding Author: Ayşegül Aksoy Gökmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (2813 downloaded)The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi) is an indipendent, international, Turkish and English-language, peer-reviewed journal, online and open-access, designed for scientists.


This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI[1] definition of open access.

 

The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Turk Hij Den Biyol Derg) is taken part in DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, Research Gate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline and TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini.


 
LookUs & OnlineMakale