ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
A Study of Nutrient and Cost Analysis of Gluten-free Packaged Products from Turkey [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(3): 333-342 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2021.97344

A Study of Nutrient and Cost Analysis of Gluten-free Packaged Products from Turkey

Mahmut BODUR, Esra TUNÇER, Alev Keser
Ankara University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nutrition And Dietetics, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Gluten-free products, despite their increasing popularity, energy and macronutrient contents are unknown. Therefore, this study aims to compare gluten-free products with their gluten containing counterparts on energy, macronutrients (carbohydrate, added sugar, total fat, saturated fat, dietary fiber, protein) and prices.
METHODS: In this study, 129 gluten-free (GF) and 304 similar gluten-containing (GC) products are bought from five hypermarkets in which located in Ankara, the capital city of Turkey to analyze their contents of energy, macronutrients, and prices based on their label information. The products were evaluated in eight subgroups: bread, pasta, flour, breakfast cereals, processed meat products, snack bars, sweet biscuitscookies-cakes, crackers-salty crispies. The comparisons between groups performed using SPSS software.
RESULTS: In this study, gluten-free foods in bread, pasta, flour, biscuits-cookies-cakes, and crackers-salty crispies products are found to contain less protein than gluten containing products (p<0.05). Besides, compared to their GC counterparts, GF bread contains more total fat, and GF flours contain more carbohydrates (p<0.05). GF pasta contains less fiber and more carbohydrate than GC equivalents (p<0.05). Gluten-free sweet biscuits-cookies-cakes group has more added sugar than gluten-containing counterparts (p<0.05). Gluten free snack products were found to contain more total fat, less fiber than counterparts. The gluten-free product groups except for processed meat products were more expensive than gluten-containing product groups (p<0.001).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Despite the variations of food groups, gluten-free products are not nutritionally superior for healthy people because of their high carbohydrate, high total fat, low protein, and low dietary fiber contents. In addition, the high prices of GF products should also be considered. As a conclusion that recommending gluten-free products to healthy individuals will not provide additional benefits.

Keywords: gluten-free product, cost, food label, healthy eating

Türkiye'de Paketli Glutensiz Ürünlerin Besin Ögesi ve Fiyat Analizleri Üzerine Bir Çalışma

Mahmut BODUR, Esra TUNÇER, Alev Keser
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Artan popülerliklerine rağmen, glutensiz ürünlerin enerji ve makro besin ögesi içerikleri tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada enerji içeriği, makro besin ögesi içerikleri (karbonhidrat, eklenmiş şeker, toplam yağ, doymuş yağ, posa, protein) ve fiyat açısından glutensiz ürünlerin gluten içeren muadilleriyle kıyaslanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, enerji içeriği, makro besin ögesi içerikleri ve fiyat bilgisini etiket bilgilerine göre değerlendirmek için 129 glutensiz ürün ve 304 gluten içeren ürün Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da bulunan beş hipermarketten satın alınmıştır. Ürünler; ekmek, makarna, un, kahvaltılık gevrekler, işlenmiş et ürünleri, atıştırmalık barlar, tatlı bisküvi - kurabiye - kekler, krakerler - tuzlu gevrekler olmak üzere sekiz alt grupta değerlendirilmiştir. Gruplar arasındaki karşılaştırmalar SPSS yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Bu çalışmada ekmek, makarna, un, bisküvi - kurabiye - kek ve kraker - tuzlu atıştırmalık gruplarında yer alan glutensiz ürünlerin gluten içeren muadillerine göre daha az protein içerdiği bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca, gluten içeren muadillerine göre glutensiz ekmek daha fazla toplam yağ içerirken; glutensiz unlar ise daha fazla karbonhidrat içermektedir (p<0.05). Glutensiz makarnalar, gluten içeren muadillerine kıyasla daha az posa ve daha fazla karbonhidrat içermektedir (p<0.05). Glutensiz bisküvi-kurabiye-kekler, gluten içeren
muadillerine göre daha fazla şeker içermektedir (p<0.05). Glutensiz atıştırmalık ürünlerinin, muadillerine göre daha çok toplam yağ ve daha az posa içerdiği bulunmuştur. İşlenmiş et ürünleri dışındaki glutensiz ürün gruplarının tamamı, gluten içeren ürün gruplarından daha pahalıdır (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Besin gruplarının çeşitliliğine rağmen, glutensiz ürünler, yüksek karbonhidrat, yüksek toplam yağ, düşük protein, ve düşük diyet lifi içerikleri nedeniyle sağlıklı bireyler için beslenme açısından üstün değildirler. Ayrıca, glutensiz ürünlerin yüksek fiyatları da göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak, sağlıklı bireylere glutensiz ürünleri önermek ek bir fayda sağlamayacaktır.

Anahtar Kelimeler: glutensiz ürünler, fiyat, besin etiketi, sağlıklı beslenme

Mahmut BODUR, Esra TUNÇER, Alev Keser. A Study of Nutrient and Cost Analysis of Gluten-free Packaged Products from Turkey. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(3): 333-342

Corresponding Author: Mahmut BODUR, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale