ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Sağlık alanındaki ilk araştırma geliştirme kurumu olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının bilimsel süreli yayını Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, ilk adıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin kuruluşu ile neredeyse yaşıttır. Merkez Hıfzıssıhha Birinci Direktörlüğünü yürüten Prof. Dr. Emil Gotschlich'in naşir olduğu yani editörlüğünü üstlendiği dergi, 1938 yılında Türk Hıfzıssıhha ve Tecrübi Biyoloji Mecmuası adıyla yayın hayatına başlamıştır. O zamanki adıyla Tahrir Heyeti olan ilk yayın kurulunda; Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi İkinci Direktörü Prof. Dr. Server Kamil Tokgöz, Seroloji Şubesi Direktörü Dr. Stefan Baecher, Farmakodinami Şubesi Direktörü Prof. Dr. Paul Pulewka, Kimya Şubesi Direktörü Dr. Eduart Scheller ve Bakteriyoloji Şubesi Muavini Doç. Dr. Vefik Vassaf Akan yeralmıştır. Dr. Server Kamil Tokgöz ve Dr.Vefik Vassaf Akan daha sonraki yıllarda Müessesenin direktörlüğü görevlerini de üstlenmişlerdir. Dr. Paul Plewka ise Türkiyede farmakoloji ve toksikoloji bilim dallarının gelişimine büyük katkılar sağlamış bir bilim adamı olarak halen anılmaktadır.

Prof. Dr.
Emil Gotschlich
Prof. Dr.
Server Kamil Tokgöz
Doç. Dr.
Vefik Vassaf Akan

Derginin adı 1945 yılında Türk İjiyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi, 1962 yılında da Türk Hijiyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi olarak değiştirilmiştir. 1976 yılında son kez isim değişikliğine uğrayarak, halen kullanılmakta olan Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi adını almıştır. 1979 yılına kadar PubMed başta olmak üzere çeşitli uluslararası tıp dizinlerinde yer alan dergi, 2003 yılında 60. cilt, 3.sayısından sonra yayın hayatına ara vermiştir.

Dönemin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı Doç. Dr. Mustafa ERTEK'in talimatlarıyla, 24 Nisan 2006 tarihinde yeniden Yayın Kurulu yeniden oluşturulmuştur. 2006'nın ilk yarısında 2004 ve 2005 yıllarına ait eksik sayıları tamamlayan Yayın Kurulu, 2006'nın ikinci yarısında normal yayın periyodunu yakalamayı başarmıştır. Ayrıca ilk yayımlanmaya başlanan tarih olan 1938'den 2006 yılına kadar dergide yer alan makalelerin ve yazarların taranabilmesi için Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Makaleler Bibliyografyası ve CD'si oluşturulmuştur. Dergi, 2007 yılından itibaren içerik, işleyiş ve dizayn olarak yepyeni bir görünümle bilim dünyasına sunulmuş ve periyodik olarak düzenli bir şekilde yayımlanmaya başlamıştır.

2008 yılına kadar yılda üç kez okuyucu kitlesiyle buluşan ve hakemli bir dergi olan Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2009 yılından itibaren yılda dört kez yayımlanmaya başlamıştır. 2010 yılında online makale başvuru sistemi kurulmuş ve 1938 yılından itibaren yayımlanmış olan makalelere ulaşılabilmesi için arşiv ve web sayfası oluşturulmuştur.

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde yayın hayatına devam etmektedir.

Biyoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji, toksikoloji, immünoloji, parazitoloji, entomoloji, kimya, biyokimya, gıda, beslenme, çevre, halk sağlığı, epidemiyoloji, patoloji, fizyopatoloji, moleküler biyoloji, genetik, biyoteknoloji alanlarında gerçekleştirilen özgün araştırma, olgu sunumu ve derlemelere yer verilmektedir.

Cumhuriyetimizin ilk bilimsel yayınlarından olan dergimizin uluslararası dizinlerde edindiği haklı saygınlığını sürdürmek ve bu konumu daha da güçlendirmek için bilimsel çalışmalarınızı ve her türlü katkı ve önerilerinizi bekliyoruz.

LookUs & Online Makale
w