ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Sağlık alanındaki ilk araştırma geliştirme kurumu olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nın bilimsel süreli yayını olan Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, ilk adıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi’nin kuruluşu ile neredeyse yaşıttır. Merkez Hıfzıssıhha Birinci Direktörlüğü’nü yürüten Prof. Dr. Emil Gotschlich'in editörlüğünü üstlendiği dergi, 1938 yılında “Türk Hıfzıssıhha ve Tecrübi Biyoloji Mecmuası” adıyla yayın hayatına başlamıştır. O zamanki adıyla Tahrir Heyeti olan ilk yayın kurulunda; Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi İkinci Direktörü Prof. Dr. Server Kamil Tokgöz, Seroloji Şubesi Direktörü Dr. Stefan Baecher, Farmakodinami Şubesi Direktörü Prof. Dr. Paul Pulewka, Kimya Şubesi Direktörü Dr. Eduart Scheller ve Bakteriyoloji Şubesi Direktör Muavini Doç. Dr. Vefik Vassaf Akan yer almıştır. Dr. Server Kamil Tokgöz ve Dr. Vefik Vassaf Akan daha sonraki yıllarda Müessese’nin direktörlüğünü de yapmışlardır.

Prof. Dr.
Emil Gotschlich
Prof. Dr.
Server Kamil Tokgöz
Doç. Dr.
Vefik Vassaf Akan

Derginin adı 1945 yılında “Türk İjiyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi”, 1962 yılında da “Türk Hijiyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi” olarak değiştirilmiştir. 1976 yılında son kez isim değişikliğine uğrayarak hâlen kullanılmakta olan “Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi” adını almıştır.

2008 yılına kadar yılda üç kez okuyucu kitlesiyle buluşan Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2009 yılından itibaren yılda dört kez yayımlanmaktadır. 2010 yılında online makale başvuru sistemi kurulmuş olup ilk yayımlanmaya başlanan tarih olan 1938 yılından itibaren yayımlanan tüm makalelere www.turkhijyen.org web sayfasından ulaşılabilmektedir.

19 Mart 2012 tarihine kadar Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı bünyesinde yayımlanan Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, bu tarihten itibaren önce Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 10 Temmuz 2018 tarihinden bu yana da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimizde biyoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji, toksikoloji, immünoloji, parazitoloji, entomoloji, kimya, biyokimya, gıda, beslenme, çevre, halk sağlığı, epidemiyoloji, patoloji, fizyopatoloji, moleküler biyoloji, genetik, biyoteknoloji ve sağlık yönetimi alanlarında gerçekleştirilen özgün araştırma, olgu sunumu, derleme, editöre mektup ve teknik rapor türü yazılara yer verilmektedir.

Cumhuriyetimizin ilk bilimsel yayınlarından olan dergimizin uluslararası dizinlerde edindiği haklı saygınlığı sürdürmek ve daha da güçlendirmek için bilimsel çalışmalarınızı ve her türlü katkı ve önerilerinizi beklemekteyiz.

LookUs & Online Makale
w