ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
En Çok İndirilen Makaleler - Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Antinükleer Antikor-HEP-2 (ANA) testinin tarama titresi için pozitiflik değerinin belirlenmesi
determination of cut off level for screening titer of Antinuclear Antibody-Hep-2 Test (ANA)
Neval Yurttutan Uyar, Özge Güngör, Mustafa Serteser, Işın Akyar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.27870   2017; 74 - 1 | Sayfalar 13 - 20

TÜM DERGİ
2.
THDBD 2015-3 Cilt 72 Tüm Dergi
TBHEB 2015-3 Vol 72 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.23590   2015; 72 - 3 | Sayfalar 175 - 272
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Bitkilerin Stres Koşullarına Verdiği Moleküler Cevaplar
Molecular Responses of Plants to Stress Conditions
İlker Büyük, Semra Soydam Aydın, Sümer Aras
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.40316   2012; 69 - 2 | Sayfalar 97 - 110

4.
Mantar enfeksiyonlarının serolojik tanısı
Serological diagnosis of fungal infections
Asuman Birinci, Yeliz Tanrıverdi Çaycı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.74418   2016; 73 - 2 | Sayfalar 175 - 182

TÜM DERGİ
5.
2012-4 Cilt 69 tüm dergi
2012-4 Vol: 69 Full Printed Journal

2012; 69 - 4 | Sayfa 0
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
THDBD 2015-1 Cilt 72 Tüm Dergi
TBHEB 2015-1 Vol 72 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.26213   2015; 72 - 1 | Sayfalar 0 - 90
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
7.
Genotoksik hasarın belirlenmesinde mikronükleus testi
Micronucleus test for determining genotoxic damage
Vedat Şekeroğlu, Zülal Atlı Şekeroğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.06977   2011; 68 - 4 | Sayfalar 241 - 252

8.
Sirozlu hastada HBsAg/AntiHBs Serokonversiyonu
HBsAg/AntiHBs seroconversion in cirrhotic patient
Muhammet Gülhan, Muhammet Fatih Topuz, Pınar Yıldız Gülhan, Olgun Öztürk, Serdar Gül
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.25932   2017; 74 - 4 | Sayfalar 341 - 346

9.
Toplu beslenme sistemlerinde kullanılan gıda dezenfektanları
Food disinfectants which are used in general food service systems
Büşra Ayhan, Saniye Bilici
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.82542   2015; 72 - 4 | Sayfalar 323 - 336

TÜM DERGİ
10.
2011-4 Tüm Dergi
2011-4 Full Printed Journal

2011; 68 - 4 | Sayfalar 165 - 257
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
2013-2 Cilt 70 Tüm Dergi
2013-2 Vol 70 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.70446   2013; 70 - 2 | Sayfalar 50 - 134
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
12.
Biyosorpsiyon, Adsorpsiyon, Fitoremediasyon Yöntemleri ve Uygulamaları
Rasim Hamutoğlu, Adnan Berk Dinçsoy, Demet Cansaran-Duman, Sümer Aras
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.94914   2012; 69 - 4 | Sayfalar 235 - 253

13.
Hantavirüs Sempozyumu 2010

2011; 68 - 50 Ek-1 | Sayfalar 1 - 77
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Gıda endüstrisi çalışanları ve stafilokokal gıda zehirlenmeleri
Food industry employees and staphylococcal food poisoning
Nesrin Çakıcı, Nükhet Nilüfer Demirel Zorba, Alper Akçalı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.21704   2015; 72 - 4 | Sayfalar 337 - 350

ARAŞTIRMA
15.
Sifiliz enfeksiyonlarının tanısında kullanılan Rapid Plasma Reagin (RPR) ve Treponema pallidum Hemaglutinasyon Assay (TPHA) test sonuçlarının 2005-2010 yılları arasındaki değerlendirilmesi
Evaluation of Rapid Plasma Reagin (RPR) and Treponema pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) test results, which used in diagnosis of syphilis infections between 2005 - 2010
Tevhide Ziver, Pelin Yüksel, Zeynep Güngördü, Sena İzmirli, Deniz Gözde Çelik, Ali Abdelkareem, Suat Sarıbaş, Hakan Yakar, Mustafa Aslan, Bekir Sami Kocazeybek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.88700   2011; 68 - 1 | Sayfalar 1 - 7

TÜM DERGİ
16.
2011-2 Tüm Dergi
2011-2 Full Printed Journal

2011; 68 - 2 | Sayfalar 59 - 113
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
17.
Aşı Epidemiyolojisi: Aşı ve Aşılamanın Etkileri İçin Epidemiyolojik Ölçütler
Vaccine Epidemiology: Epidemiologic Measures of the Effects of a Vaccine and Vaccination
Can Hüseyin Hekimoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.90377   2016; 73 - 1 | Sayfalar 55 - 70

18.
Yara Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar Ve Antibiyotik Dirençleri 2010-2015
Microorganisms and Antibiotic Resistances Isolated from Wound Cultures 2010-2015
Nezire Mine Turhanoğlu, Esra Koyuncu, Fulya Bayındır Bilman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.56338   2018; 75 - 2 | Sayfalar 183 - 194

19.
Su Kalitesinin İyileştirilmesinde Ozon Kullanımı ve Kimyasal Etkileri
Use of Ozone For İmproving of Water Quality and Its Chemical Effects
Sibel Uzun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.46330   2011; 68 - 2 | Sayfalar 105 - 113

TÜM DERGİ
20.
THDBD 2016-1 Cilt 73 Tüm Dergi
TBHEB 2016-1 Vol 73 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.02438   2016; 73 - 1 | Sayfalar 0 - 98
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w