ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Trichomonas Vaginalis’ in Fagositik Aktivitesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(1): 29-34

Trichomonas Vaginalis’ in Fagositik Aktivitesi

Zehra Safi Öz
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Zonguldak

Kamçılı bir parazit olan Trichomonas vaginalis, dünyada cinsel yolla bulaşan yaygın enfeksiyonlardan biri olan trichomoniasisin etiyolojik ajanıdır. Parazit “adezin” denilen proteinler ile epitel hücrelerine tutunur ve bu hücrelerde hasara neden olur. Trichomonas vaginalis’in en önemli özelliklerinden biri fagositik aktivitesidir. Parazit vajinal florada bulunabilen sperm hücresi, eritrosit, laktobasil, polimorfonükleer lökosit ve epitel hücrelerini fagosite edebilir. Bu derlemede Trichomonas vaginalis’in fagositik aktivitesi parazitin genel özellikleri ile ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, fagositoz, epitel hücre, eritrosit, sperm hücresi, polimorfonükleer lökosit.

The Phagocytic Activity Of Trichomonas Vaginalis

Zehra Safi Öz
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Zonguldak

The flagellated parasite Trichomonas vaginalis is the aetiologic agent of trichomoniasis, one of the most widespread sexually transmitted diseases. This parasite adheres to epithe-lial cells via proteins known as adhesins and causes cell damage. One of the most important features of Trichomonas vaginalis is its phagocytic activity. Trichomonas vaginalis is able to ingest vaginal epithelial cells, sperm cell, lactobacilli, polymorphonuclear leukocytes, and erythrocytes in normal vaginal flora. In this review the phagocytic activity of this organism are evaluated with its general features.

Keywords: Trichomonas vaginalis, phagocytosis, epithelial cell, erytrocyte, sperm cell, polymorphonuclear leucocyte.

Zehra Safi Öz. The Phagocytic Activity Of Trichomonas Vaginalis. Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(1): 29-34

Sorumlu Yazar: Zehra Safi Öz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w