ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Hantavirüs seropozitivite çalışması, Türkiye'den bir örnek [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. Yayına Kabul Edilen Yazılar: THDBD-10693 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.10693  

Hantavirüs seropozitivite çalışması, Türkiye'den bir örnek

Selda Şahan1, Ahmet Safran2, Berna Sezgin1, Yasemin Coşgun3, Fehminaz Temel1, İrfan Şencan4
1Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı
2Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı
3Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığına 24.04.2017’de Düzce Üniversitesinde yatan bir hastanın hantavirüs şüphesi ile öldüğü bildirilmiştir. Yapılan incelemede, 1Ocak-25 Nisan 2017 tarihleri arasında Düzce’de 8 hantavirüs vakası saptandığı, ölen vakayla birlikte altısının Kırık Köyü’nden olduğu öğrenilmiştir. Araştırma, bu orman köyünde hantavirüs vaka sayısındaki artışın nedenlerinin, risk faktörlerinin, kaynak, bulaş yolunun bulunması, kontrol önlemlerinin alınması amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gönüllülük esasına dayalı olan bu çalışmada, hantavirüs açısından risk altında olduğu düşünülen orman işçisi, orman işçilerinin yakınları ve ormanla teması olan diğer kişileri (avcı, çiftçi, vb.) içeren 135 kişiye anket uygulanmış, son iki ay içinde hastalıkla ilgili şikâyeti olan 73 kişinin tamamından ve şikâyeti olmayan 30 kişiden kan örneği alınmıştır. Serum örnekleri immün floresan antikor, immünoblot ile IgM, IgG varlığı açısından test edilmiştir. Analizlerde seropozitif ve seronegatif gruplar arası karşılaştırmalar için ki-kare testi, tahmini rölatif risk, %95 güven aralığı kullanılmıştır.
BULGULAR: Seropozitiflik %13,6’dır (14/103) ve tespit edilen virüs tipi Puumala’dır. Serolojisi pozitif hastaların tümü erkek olup, %85,7’si orman işçisidir. Seropozitivite; erkekler (p=0.036), orman işçileri (p=0.042) veya ormanla çalışanlarda (p=0.042) ve avlananlarda (p=0.004) yüksektir. Köyde evlerin çoğunda kanalizasyon çukurunun olmadığı, yolların çöple dolu olduğu saptanmış olup, köy halkından da son bir yılda rodent popülasyonunun arttığı öğrenilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Salgında riskli bir grup olan orman işçileri etkilenmiştir ve buna artan rodent popülasyonunun neden olduğu düşünülmüştür. Köyde 2017 yılından önce hiç vaka görülmemesine rağmen, 2017 yılında hantavirüs vakalarında kümelenme tespit edilmiştir. Hantavirüs, risk faktörleri ve önleyici tedbirler üzerine eğitim verilmiş ve konu ile ilgili kitapçıklar ve posterler dağıtılmıştır. Sayıları arttığı öğrenilen rodent popülasyonu için önlemlerin alınmasına ve bölgede rodent çalışmalarına ihtiyaç vardır. Araştırmamız sonlandıktan sonra, Kırık Köyü’nden sadece bir kişi hantavirüs enfeksiyonu tanısı almıştır.

Anahtar Kelimeler: Hantavirüs, Puumala virüs, rodent


A seropositivity study on hantavirus, an example from Turkey

Selda Şahan1, Ahmet Safran2, Berna Sezgin1, Yasemin Coşgun3, Fehminaz Temel1, İrfan Şencan4
1Department of Health Threats Early Warning and Response, General Directorate of Public Health
2Department of Zoonotic and Vector Diseases, General Directorate of Public Health
3Department of Microbiology Reference Laboratories and Biological Products, General Directorate of Public Health
4Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic, Health Sciences University

INTRODUCTION: Duzce Provincial Health Directorate reported to the Ministry of Health on 24.04.2017 that a suspected hantavirus patient who hospitalized in Duzce University was dead. We learned that 8 hantavirus cases six of whom were from the Kirik Village during 1 January-25 April 2017. We investigated to determine the causes of increase in the number of cases of hantavirus, risk factors, source, transmission route and to take control measures in Kirik village, Duzce province in Turkey.
METHODS: We administered a questionnaire to 135 people, including forest workers, their close relatives and people with other forestry jobs (hunters, farmers, etc.), who were at risk for hantavirus. We collected blood samples from 73 individuals with complaints of illness within the last two months and 30 without complaints in this voluntary based study. Serum samples were tested by immunofluorescence antibody and immunoblot for the presence of IgM, IgG. We defined seropositivity as positivity of IgM and/or IgG. We used proportions, chi-square test for seropositive and seronegative intergroup comparisons and odds ratio (OR) at 95% confidence interval (CI) for data analysis.
RESULTS: Seropositivity level was 13.6% (14/103) and the virus type was Puumala. Of seropositives, 100% was male, 85.7% was working as forest workers. Seropositivity was higher in males (p=0.036), forest workers (p=0.042), working (p=0.042) and hunting in a forest (p=0.004). There were no sewer pits in majority of the houses, the roads were full of garbage in the village. It has been learned from the villagers that the rodent population has increased in the last one year.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This outbreak which may be caused by increased rodent population mostly affected forest workers, a risk group for hantavirus. Although no cases were seen in the village before 2017, we detected clustering of hantavirus cases in 2017. We gave training on hantavirus, risk factors and preventive measures and about this topic booklets and posters were distributed. We recommended preventive measures for the increasing number of rodent populations and a research on rodents in this region. When we monitored the village after this investigation ended, we found that only one person was diagnosed with hantavirus infection from Kirik Village.

Keywords: Hantavirus, Puumala virus, rodent
Sorumlu Yazar: Selda Şahan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarTürk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale