ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Farklı bakım koşullarındaki tavşanlarda encephalitozoonosis [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(3): 349-354

Farklı bakım koşullarındaki tavşanlarda encephalitozoonosis

Hakan TÜFEK1, Özcan ÖZKAN2
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Gıda Ve Tarım Meslek Yüksekokulu Çaycuma/ Zonguldak
2Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Çankırı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı farklı bakım ve hijyen koşullarına sahip tesislerde yetiştirilen tavşanlarda E. cuniculi seroprevalansını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Farklı çevresel koşullara, hijyenik durumlara, bakım ve beslenme koşullarına sahip; açık, yarı açık ve kontrollü alanlarda barındırma yapılan üç farklı işletmeden alınan tavşanların serum örnekleri ELISA kitleri kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Sonuç olarak, açık, yarı açık ve kontrollü barınaklardaki tavşanların seropozitifliği sırasıyla % 70,% 40 ve% 80 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada, farklı bakım koşullarına sahip üç tesisde de, serum örneklerinde anti-E cuniculi (% 63.3) antikor varlığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen veriler ışığında, tesise alınan hayvanların orijin olarak enfekte olabileceği, tesiste enfekte bir hayvanın sürü için enfeksiyon kaynağı olabileceği, tesislerde olası yürütülen septik/aseptik kuralların etkenle mücadele için yeterli olmadığı ve zoonoz karakterdeki enfeksiyonun hayvan bakıcısı ve araştırmacılar için de potansiyel risk taşıdığı kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tavşan, Encephalitozoon cuniculi, seroloji, bakım koşulları


Encephalitozoonosis in rabbits under different care conditions

Hakan TÜFEK1, Özcan ÖZKAN2
1Zonguldak Bülent Ecevit University Çaycuma Vocational High School Çaycuma/ Zonguldak
2Çankırı Karatekin University Faculty Of Science Department Of Biology Çankırı

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the seroprevalence of E. cuniculi infection in rabbits in facilities with different care conditions in three different provinces.
METHODS: The sera samples of rabbits that have been hosted in open, semi–open and controlled areas which were obtained from three different enterprises with different environmental possibilities, hygienic situations, maintenance and feeding conditions were evaluated by using the ELISA kits.
RESULTS: Consequently, the seropositivity of the rabbits in open, semi–open and controlled shelters were found to be 70%, 40% and 80%, respectively. In this study, in the rabbit under the different care conditions, antibodies anti–E. cuniculi (63.3% ) were found in all sera samples.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the context of the data obtained, it was seen that the animals taken into the facility may be infected from the beginning and an infected animal in the facility may have been a source of infection for the many others in the facility. It was also concluded that the septic and aseptic rules which are potentially accepted in the facilties are not enough in battling with the agent and that the zoonotic disease can be a risk for animal keepers and researchers.

Keywords: Rabbit, Encephalitozoon cuniculi, serology, care conditions


Hakan TÜFEK, Özcan ÖZKAN. Encephalitozoonosis in rabbits under different care conditions. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(3): 349-354

Sorumlu Yazar: Hakan TÜFEK, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (30 kere görüntülendi)
 (35 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale