ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ankara İlindeki Dondurulmuş Et Ve Sebzelerde Kolıform Ve Enterokokların Fekal İndikatör Bakteri Olarak Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(4): 145-151

Ankara İlindeki Dondurulmuş Et Ve Sebzelerde Kolıform Ve Enterokokların Fekal İndikatör Bakteri Olarak Değerlendirilmesi

Sumru Çıtak, Neslihan Gündoğan, Erol Kala
Gazi Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada Ankara’da çeşitli süpermarketlerde satışa sunulan 120 adet dondurulmuş et ve sebze (köfte, kıyma, kuşbaşı, brokoli, bezelye ve karnabahar) örneklerinde fekal koliform ve fekal enterokokların indikatör bakteri açısından değerlendirilmesi ve bu örneklerdeki diğer mikrobiyolojik kriterlerin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: 120 dondurulmuş et ve sebze örneğinden toplam aerob, koliform, Staphylococcus aureus, Enterococcus ve fekal Escherichia coli türlerinin izolasyonu, identifikasyonu çeşitli konvansiyonel yöntemlerle yapılmış ve koloni sayımları (kob/g ve Log10 ) değerlendirilmiştir.
BULGULAR: 39 (% 32.5) fekal E. coli, 40 (% 33.3) fekal enterokok izole edilen 120 dondurulmuş gıda örneğinde toplam aerob bakteri 4.5x105 - 5.4x105 kob/g, koliform 2.12x105 - 3.57x105 kob/g, Enterococcus sp 3.53x104 - 7.6x104 kob/g, S. aureus 4.33x105 - 5.18x105 kob/g arasındaki değerlerde bulunmuştur. Kırk adet fekal enterokok izolatının 28 (% 70)’i Enterococcus faecalis, 12 (% 30)’si Enterococcus faecium olarak tanımlanmıştır.
SONUÇ: Çalışılan 120 dondurulmuş et ve sebze ürününün mikrobiyolojik kriterleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standart değerlerinin üzerinde bulunmuş, fekal enterokok koloni sayımları da yüksek tespit edilmiştir. Bu durum ülkemizdeki dondurulmuş gıdaların üretim, paketleme ve depolama aşamalarındaki hijyenik şartların belirlenmesi için önerilen fekal E. coli ile birlikte fekal enterokokların da indikatör mikroorganizma olarak Türk Gıda Kodeksinde bulunması gerekliliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Dondurulmuş gıda, fekal indikatör, Echerichia coli, enterokok

Evaluation of Coliform and Enterococcus as Fecal Indicator Bacteria in Frozen Meat and Vegetables in Ankara

Sumru Çıtak, Neslihan Gündoğan, Erol Kala
Gazi Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara

OBJECTIVE: In this study, it was aimed to evaluate 120 frozen meat and vegetable samples (meat ball, minced meat, small chunks, broccoli, peas and cauliflower) purchased from different supermarkets in Ankara, Turkey for the presence of fecal coliform and fecal Enterococcus as indicator microorganisms and to determine of other bacteriological criteria in these samples.
METHODS: One hundred twenty samples including frozen meat and vegetables were analyzed for isolation of total aerobic bacteria, total coliform, S. aureus, Enterococcus and fecal E.coli by conventional biochemical tests and the results of colony counts of the isolates were evaluated as cfu/g and Log10.
RESULTS: It was found that the total numbers of aerobic bacteria, coliform, Enterococcus spp, and S. aureus were 4.5x105 - 5.4x105 cfu/g, 2.12x105 - 3.57x105 cfu/g, 3.53x104 - 7.6x104 cfu/g, and 4.33x105 - 5.18x105 cfu/g, respectively in 120 frozen food samples in which fecal E. coli and fecal Enterococcus were detected as 39 (32.5 %) and 40 (33.3 %) respectively. Among the 40 isolates of fecal Enterococcus, 28 (70 %) were E. faecalis,12 (30 %) were E. faecium.
CONCLUSION: The microbiological criteria of the 120 frozen meat and vegetable samples which were analyzed were above the standart values of Turkish Standardization Institute (TSE) and the colony counts of fecal Enterococcus were also very high. This results showed that it is necessary to present fecal Enterococcus together with fecal E. coli as indicator microorganism in Turkish Food Codex.

Keywords: Frozen food, fecal indicator, E.coli, Enterococcus

Sumru Çıtak, Neslihan Gündoğan, Erol Kala. Evaluation of Coliform and Enterococcus as Fecal Indicator Bacteria in Frozen Meat and Vegetables in Ankara. Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(4): 145-151

Sorumlu Yazar: Sumru Çıtak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe

 (1 kere görüntülendi)
 (3939 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w