ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Kekik (Thymus Vulgaris), Kimyon (Cuminum Cyminum) Ve Mersin (Myrtus Communis) Bitkilerinden Elde Edilen Yağların İn Vitro Antileishmanial Etkileri [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(1): 7-13

Kekik (Thymus Vulgaris), Kimyon (Cuminum Cyminum) Ve Mersin (Myrtus Communis) Bitkilerinden Elde Edilen Yağların İn Vitro Antileishmanial Etkileri

Erdoğan Malatyalı1, Semra Özçelik1, Nevcihan Gürsoy2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Bd, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği.

AMAÇ: Bu çalışmada yurdumuzda çeşitli hastalıkların geleneksel tedavisinde kullanılan kekik (Thymus vulgaris), kimyon (Cuminum cyminum) ve mersin (Myrtus communis) bitkilerinden elde edilen yağların Leishmania promastigotlarının canlılığı üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Bitkilerden elde edilen yağlar 2/10 ile 1/100 arasında değişen oranlarda seyreltilerek çalışmaya alınmıştır. 2.107 promastigot/ml Leishmania solüsyonundan alınan 100’er ul mikrotitrasyon plaklarına dağıtılmış ve üzerlerine farklı oranlarda RPMI ile seyreltilen bitkisel yağlardan 100’ er ul konularak 20 dakika beklenmiştir. Işık mikroskobu altında Thoma lamında hareketli ve hareketsiz promastigotlar sayılarak canlılık yüzdeleri hesaplanmıştır.
BULGULAR: Araştırılan bitkisel yağlardan kekik yağı en yüksek antileishmanial etkiyi gösterirken (LD50= 1/1200 ml/ml), LD50 değeri mersin yağı için 1/1800 ml/ml ve kimyon yağı için 1/3000 ml/ml olarak tespit edilmiştir.

SONUÇ: Leishmaniasis ülkemizde görülen önemli paraziter hastalıklardan biridir. Leish-maniasisin tedavisinde yaşanan zorluklar nedeniyle alternatif ilaç arayışları gündemdedir. ileri çalışmalara gereksinim duyulmakla birlikte, bu çalışmada denenen bitkisel yağlardan özellikle kekik yağının leishmaniasis tedavisinde kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Leishmania spp., leishmaniasis tedavisi, kekik (Thymus vulgaris), kimyon (Cuminum cyminum), mersin (Myrtus communi)


In Vitro Antileishmanial Activity Of Essential Oils Obtained From Thyme (Thymus Vulgaris), Cummin (Cuminum Cyminum) And Mersin (Myrtus Communis) Plants

Erdoğan Malatyalı1, Semra Özçelik1, Nevcihan Gürsoy2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Bd, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği.

OBJECTIVE: In this study, it is aimed to determine the in vitro antileishmanial activity of essential oils obtained from three different plants such as Thyme (Thymus vulgaris), Cummin (Cuminum cyminum) and Mersin (Myrtus communis) that widely used in traditional medicine in our country.

METHODS: Essential oils from these plants were diluted ranging from 2/10 to 1/100. 100 ul of Leishmania promastigote solution (2.107 promastigot/ml) dispensed in microtitration pla-te wells and 100ul plant essantial oil (diluted in RPMI with different ratios) was added onto, afterwards waited for 20 minutes. The motile and non-motile promastigotes were counted on Thoma slide under light microscope and percentage of cell viability was assessed.
RESULTS: The highest in vitro antileishmanial activity against promastigote forms of the parasite was obtained with Thyme oil (LD50= 1/1200 ml/ml). LD50 doses of Cumin oil and Mersin oil were 1/ 1800 ml/ml and 1/3000 ml/ml, respec-tively.

CONCLUSION: Because of the diffuculties of the treatment of leishmaniasis which is one of the most important parasitic diseases in Turkey, new drug researches are concerned, recently. In this study, we observed that particularly Thyme oil can be used for the treatment of Leishmaniasis, after further researches are performed.

Keywords: Leishmania spp., therapy of leishmaniasis, thyme (Thymus vulgaris), cummin (Cuminum cyminum), mersin (Myrtus communis)


Erdoğan Malatyalı, Semra Özçelik, Nevcihan Gürsoy. In Vitro Antileishmanial Activity Of Essential Oils Obtained From Thyme (Thymus Vulgaris), Cummin (Cuminum Cyminum) And Mersin (Myrtus Communis) Plants. Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(1): 7-13

Sorumlu Yazar: Erdoğan Malatyalı


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2165 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale