ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Su deyimleri için bir içerik analizi: Dildeki su yansımaları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 3-10 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.23922  

Su deyimleri için bir içerik analizi: Dildeki su yansımaları

Cihad Dündar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Varoluşundan bu yana insanoğlunun yaşamıyla iç içe geçmiş olan su, günlük konuşma dilinde atasözü ve deyimlerle de geniş bir yer bulmuştur. Bu çalışmada günlük yaşamda halen sıkça kullandığımız suyla ilgili deyimlerin tematik nitelikleri açısından içerik analizinin yapılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nitel araştırma tipindeki bu çalışmanın verileri 1-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında internet üzerinden çevrimiçi olarak elde edildi. Bir arama motoru kullanılarak saptanan “suyla ilgili deyimler” içeren web sayfaları tek tek incelendi. Web sayfasında yer alan deyimler toplanarak bir veri havuzu oluşturuldu. Veri toplama işlemi tamamlandıktan sonra farklı web sayfalarından toplanan ancak benzer olan deyimler havuzdan çıkartıldı. Kalan deyimler içerik analizine tabi tutularak tematik sınıflama yapıldı. İçerik analizinde deyimlerin aktarma yaptıkları nesne, olay ve duygudurum gibi tematik nitelikleri açısından sekiz başlık altında sınıflandırıldı. Bu başlıklar hoşnutsuzluk, olumsuzluk, beceri, beğeni, kızgınlık, zaman, para ve temizlik deyimlerinden oluşmaktaydı.
BULGULAR: Araştırma dilimindeki zaman kapsamında toplam yirmi iki adet “Türkçe deyimler” içeren web sayfası bulundu. Bunlardan üçü resmi kurumlara, kalan yirmi web sayfası ise kişisel ve ticari web sayfalarına aitti. Toplam 88 su içerikli deyim içerisinde “hoşnutsuzluk” ifade eden deyimler %26,1’lik payla ilk sırayı alırken, bunu sırasıyla “olumsuzluk” (%19,3), “beceri” (%13,6), “beğeni” (%12,5), “para” (%9,1), “kızgınlık” (%8,0), “zaman” (%5,7) ve “temizlik“ (%5,7) ile ilgili deyimler izlemekteydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genel olarak “iyi/olumlu” anlam ifade eden su deyimleri oranı toplamın dörtte birinden biraz fazladır. Ancak “kötü/olumsuz” aktarma içeren su deyimleri bunlardan iki kat daha fazla bulunmuştur. Eskiden suyun bol bulunur, kolay harcanabilir ve ucuz niteliklerle tanımlanması bu durumu yaratmış olabilir. Ancak su kıtlığına doğru giden bir ülke için gelecekte bu algı ve dolayısıyla deyim aktarmalarının da terse döneceği beklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Su, deyimler, kültür


A content analysis for water idioms: Water reflections in the language

Cihad Dündar
Ondokuz Mayis University Faculty Of Medicine

INTRODUCTION: Water, which has been intertwined with the life of human beings since its existence, has also found a wide place with proverbs and idioms in spoken language. In this study, it is aimed to perform content analysis in terms of the thematic qualities of the water idioms that we still use frequently in daily life.
METHODS: The data of this study, which is of qualitative research type, were obtained online between the dates of 1 and 30 August 2019. Web pages containing "idioms of water" detected using a search engine of internet were examined one by one. A data repository was created by collecting the statements on the web page. After the data collection was completed, similar idioms collected from different web pages were removed from the pool. The remaining idioms were subjected to content analysis to generate thematic classification. In content analysis, idioms were categorized under eight headings in terms of their thematic qualities such as the object, event and mood they convey. These titles consisted of dissatisfaction, negativity, skill, appreciate, anger, time, money and cleaning.
RESULTS: A total of twenty two “Turkish idioms” web pages were found within the scope of the research period. Three of them belonged to official institutions and the remaining nineteen web pages belonged to personal and commercial web pages. The idioms expressing “dissatisfaction” take the first place with a share of 26.1% in a total of 88 water-containing idioms, whereas “negativity (19.3%)”, “skill (13.6%)”, “appreciate (%) 12,5)”, “money (9.1%)”, “anger (8.0%)”, “time (5.7%)” and “cleaning (5.7%)” were followed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In general, the rate of water idioms that mean “good / positive” is slightly more than a quarter of the total. Whereas, water idioms qualified "bad / negative" were found twice as much. The fact that, in the past, water was abundant, easily consumable and was defined by cheap qualities may have created this situation. However, for a country heading towards water scarcity, the intergenerational transmission of this idioms and perception about value of water can be expected to turn into opposite expressions in the future.

Keywords: Water, phrases, culture


Cihad Dündar. A content analysis for water idioms: Water reflections in the language. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 3-10

Sorumlu Yazar: Cihad Dündar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (37 kere görüntülendi)
 (397 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale