ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Antinükleer Antikor-HEP-2 (ANA) testinin tarama titresi için pozitiflik değerinin belirlenmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(1): 13-20 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2016.27870

Antinükleer Antikor-HEP-2 (ANA) testinin tarama titresi için pozitiflik değerinin belirlenmesi

Neval Yurttutan Uyar1, Özge Güngör2, Mustafa Serteser3, Işın Akyar4
1Acıbadem Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul İstanbul
2Acıbadem Labmed Klinik Laboratuarları
3Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilimdalı, İstanbul
4Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: ANA antikoru saglıklı şahıslarda pozitif gözlenebilmekte ve dilusyon titresi arttıkca saglıklı şahıslarda görülme sıklığı azalmaktadır. Son yıllarda, dünyada 1: 160 tarama titresinin kullanımı yaygınlasmaktadır. Özellikle CDC ve WHO’nun 1: 160 önermesinden sonra kullanım ivmelenmiştir. Ulkemizde halen en yakın olarak 1: 100 tarama titresi kullanılmaktadır. Bu çalışmada amacımız Türk toplumu için önerilen 1: 160 tarama titresinin uygunluğunu araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak ve subat 2015 tarihleri arasında hastanelerimiz kan bankasına basvuran ve onam alınan 200 sağlıklı kan dönorleri ve otoimmün romatizmal hastalık tanısı yeni almış veya takipte 200 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Donör ve hastalardan alınan serum numunelerinden ANA testi 1: 100 ve 1: 160 dilusyonlarında çalışılmıştır. Donör ve hastalardan yapılan ANA Hep-2 testi sonucunda testin duyarlılık ve özgünlükleri hesaplanmıstır. Testin optimum cut-off değeri ROC curve analizi ile hesaplanmıstır.
BULGULAR: ANA Hep-2 pozitiflik sıklığı sağlıklı gruta % 8 iken, hasta grupta % 92 dir.
Sağlıklı grupta ANA titre pozitifliğinin dağılımı şu şekildedir; 1: 100 titrede % 12, 1: 160 titrede % 8, 1: 320 %4, 1: 640 %2. Sağlıklı grupta 1: 160 titrede ANA patern dağılımı şu şekildedir; Yoğun ince benek (DFS70 benzeri) % 62.5, Benekli %25, Nukleolar %6.25, Centromere %6.25.Hasta grupta ANA titre pozitifliğinin dağılımı şu şekildedir; 1: 100 titrede % 8, 1: 160 titrede %6, 1: 320 %22, 1: 640 %8, 1: 1280 %22, 1: 2560 %8, 1: 5120 %26
Hasta grupta 1: 160 titrede ANA patern dağılımı şu şekildedir; Benekli %58, Homojen %24, Nukleolar %14, sentromer %8, nükleer nokta: %6, nükleer membran: %4.
ANA Hep-2 pozitiflik sıklığı sağlıklı gruta %8 iken, hasta grupta %92 dir. Sağlıklı grupta ANA titre pozitifliğinin dağılımı şu şekildedir; 1: 100 titrede % 12, 1: 160 titrede % 8, 1: 320 %4, 1: 640 %2. Sağlıklı grupta 1: 160 titrede ANA patern dağılımı şu şekildedir; Yoğun ince benek (DFS70 benzeri) %62.5, Benekli %25, Nukleolar %6.25, Centromere %6.25.Hasta grupta ANA titre pozitifliğinin dağılımı şu şekildedir; 1: 100 titrede %8, 1: 160 titrede %6, 1: 320 %22, 1: 640 %8, 1: 1280 %22, 1: 2560 %8, 1: 5120 %26. Hasta grupta 1: 160 titrede ANA patern dağılımı şu şekildedir; Benekli %58, Homojen %24, Nukleolar %14, sentromer %8, nükleer nokta: %6, Nükleer membran: %4. 1: 100 tarama titresinde duyarlılık %87,2 ve özgünlük %67,7 tespit edilmişken; 1: 160 tarama titresinde duyarlılık %74 ve özgünlük %85,8 tespit edilmiştir. ROC curve analizi sonucunda önerilen optimum cut-off değeri 1: 160 bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaptıgımız çalışmada ANA testi için ideal tarama titresi olarak 1: 160 tespit edilmiştir. CDC ve WHO önerdiği tarama titresi ülkemiz içinde uygundur ve rutin laboratuarlarımızda uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: ANA, 1: 160, titre, IFA, IIF

determination of cut off level for screening titer of Antinuclear Antibody-Hep-2 Test (ANA)

Neval Yurttutan Uyar1, Özge Güngör2, Mustafa Serteser3, Işın Akyar4
1Acıbadem University,vocational School Of Health Services, Department Of Microbiology And Clinical Microbiology, İstanbul
2Acibadem Labmed Clinical Laboratories, Istanbul, Turkey
3Acibadem University School Of Medicine, Department Of Biochemistry, Istanbul, Turkey
4Acibadem University School Of Medicine, Department Of Microbiology And Clinical Microbiology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: It is important to choose the correct screening titer in immunoflourescent assay for ANA. Recently, 1: 160 titer is used worldwide, particularly after the suggestion of CDC (Centers for Disease Control) and WHO (World Health Organisation). In our country, 1: 100 is the mostly accepted titer for screening as a cutoff point. In this study, our aim was to check the ideal screening titer for Turkish society and investigate the convenience of suggested 1: 160 screening titer for our country.
METHODS: Between January- February 2015, a total of 400 patients (healthy blood donors and patients with autoimmune rheumatic diseases- has been diagnosed or followed) were included in the study. Serum samples taken from donors and patients worked ANA test with two different commercial (Aesku and Euroimmun) kits by 1: 100 and 1: 160 screening titers. Microscobic evaluation determinated by blind and automated system (Helios). The serum samples detected positive by 1: 100 and 1: 160 titers worked again with 1: 320, 1: 640…1: 5120 titers. In the end sensivity and specificity of the ANA test was figured out. Also cut-off values of the test was figured out by ROC curve analyse.
RESULTS: In healthy group the frequency of positivity is 8%, whereas in patients group it is 92%.
In healthy group distribution of ANA titer positivity is: in 1: 100 titer 44%, in 1: 160 31%, in 1: 320 19% and in 1: 640 6%.
In healthy group in 1: 160 distribution of ANA patern is: dense fine speck (dfs 70) 56%, speck 25%, nucleolar 12,5%, centromere 6.5%.
In patients’ group distribution of ANA titer positivity is: in 1: 100 1%, in 1: 160 3%, in 1: 320 26%, in 1: 640 25%, in 1: 280 34%, in 1: 2560 8% and in 1: 5120 3%.
In patients group in 1: 160 distribution of ANA patern is: speck 55%, homogeneous 24%, nucleolar 11%, centromere 5%, nuclear dots 3% and nuclear membrane 2%.
In 1: 100 screening titer sensitivity is 87.2% and specificity is 67.7% detected and in 1: 160 screning titer sensitivity is detected as 74% and specificity as 85.8%. The optimum cut-off value is found to be 1: 160 i ROC curve analysis.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, the ideal screening titer of 1: 160 for ANA test was confirmed. The screening titer of 1: 160, as proposed by CDC and WHO, is found confident to use in the laboratories in Turkey.

Keywords: ANA, 1: 160, titre, IFA, IIF

Neval Yurttutan Uyar, Özge Güngör, Mustafa Serteser, Işın Akyar. determination of cut off level for screening titer of Antinuclear Antibody-Hep-2 Test (ANA). Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(1): 13-20

Sorumlu Yazar: Neval Yurttutan Uyar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w