ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Metalürji işçilerin saç örneklerinden tespit edilen arsenik düzeyleri [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(1): 15-20 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2013.27928  

Metalürji işçilerin saç örneklerinden tespit edilen arsenik düzeyleri

Vugar Ali Türksoy1, Dilek Kaya1, Hınç Ömer Yılmaz2, Tülin Söylemezoğlu1
1Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
2Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi

AMAÇ: Birçok ülkede özellikle çevresel metal maruziyetini ve ülke standartlarını belirlemek amacıyla toplum bireylerine ait veriler değerlendirilmektedir. Bu çalışmada arsenik maruziyeti olduğu düşünülen metalurji işçilerinin yanısıra bilinen bir metal maruziyeti olmayan gönüllülerden alınan saç örneklerinde arsenik analizi yapılarak ülkemizde yaşayanlara ait ortalama değerlerin bulunması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmada 20-58 yaş arası 175 erkek metalürji işçisi ile aynı yaş grubunda (21-60 yaş) 175 erkek gönüllüye ait saçlarda Zeeman düzeltmeli Grafit Fırınlı Atomik Absorbsiyon Spektroskopla (GFAAS) arsenik analizi yapılmıştır.
BULGULAR: Metalurji işçilerine ait saç örneklerinde arsenik düzeyi 2,53±2,47 μg/g, kontrol grubunda ise 0,21±0,20 μg/g bulunmuştur. Metal maruziyeti olan grupta bulunan sonuçlar istatistiki olarak anlamlı (p<0,01) düzeyde yüksektir.
SONUÇ: Saç arsenik düzeyleri bilinen maruziyeti olmayan grupta standart olarak kabul edilen 1 μg/g ın oldukça altında iken, işçi grubunda iki kez daha yüksek olması bu gup işçiler için alınacak önlem ve yaptırımların artırılması gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır

Anahtar Kelimeler: Arsenik, Atomik Absorpsiyon Spektrometresi, Maden sektörü işçileri


Hair arsenic levels of metalurgical workers

Vugar Ali Türksoy1, Dilek Kaya1, Hınç Ömer Yılmaz2, Tülin Söylemezoğlu1
1Ankara University, Institute Of Forensic Sciences
2Ankara Occupational Diseases Hospital

OBJECTIVE: In many countries, it has been evaluated data obtained from individuals in order to determine environmental metal exposure and country standards. In the present study, the aim is to find out the mean arsenic levels of residents of our country by detecting the arsenic levels in hair samples of metallurgical workers who was thought to be exposed to arsenic and unexposed volunteers.
METHODS: The study population comprised 175 metallurgy workers aged 20 to 58 and 175 age-matched (21 to 60 years) volunteers. GFAAS equipped with Zeeman background correction system was utilized for hair As determination.
RESULTS: The average of hair As levels of exposed workers and control group 2.53±2.47 μg/g and 0.21±0.20 μg/g, respectively. The hair As level was found significantly higher in exposed group than in control group (p<0.01).
CONCLUSION: The mean hair arsenic level was lower in unexposed group and was 2-fold higher in workers than 1 μg/g that is accepted as standard, revealing that the precautions and sanctions should be increased.

Keywords: Arsenic, Atomic Absorption Spectrometry, Metallurgy workers


Vugar Ali Türksoy, Dilek Kaya, Hınç Ömer Yılmaz, Tülin Söylemezoğlu. Hair arsenic levels of metalurgical workers. Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(1): 15-20

Sorumlu Yazar: Hınç Ömer Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (62 kere görüntülendi)
 (2208 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale