ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Deprem Sonrası Toplanma Alanlarına İçilebilir Su Dağııtım Problemi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 21-34 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.28000  

Deprem Sonrası Toplanma Alanlarına İçilebilir Su Dağııtım Problemi

Aslıhan YILDIZ, Ertuğrul AYYILDIZ, Çoşkun ÖZKAN, Alev TAŞKIN GÜMÜŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada, deprem sonrası içme suyunun toplanma alanlarına dağıtımı tartışılmıştır. Çalışmanın amacı, belirlenen bir bölgede bu toplanma alanlarına en son varış süresini en aza indirmektir. Ele alınan bu problem için yeni matematiksel model önerilmiştir. Bölgede, deprem sonucu oluşabilecek dört farklı senaryo dikkate alınarak, her bir senaryo altında içme suyu dağıtımı için en uygun plan oluşturulmuştur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada ele alınan problem, araç rotalama problemi başlığı altında analiz edilmiştir. Araç yönlendirme probleminin çözümünde genellikle optimizasyon teknikleri kullanılır. Optimizasyon, belirli koşullar (kısıtlar) altında karar vericinin amacına yönelik, “en iyiyi aramak” olarak ifade edilebilir. Böylece, araç rotalama problemi için “en uygun rotayı bulma” ifadesi kullanılabilir. Bu çalışmada, optimizasyon tekniklerinden biri olan matematiksel modelleme yaklaşımı kullanılarak, karar vericiler için toplanma alanlarına en son varış süresini en aza indirmeyi sağlayan en iyi rota önerilmiştir.
BULGULAR: Çalışma kapsamında, deprem sonrası oluşabilecek farklı hasar düzeyleri, farklı senaryolarda incelenmiştir. Deprem sonrası meydana gelebilecek hasar arttıkça, toplanma alanlarına en son varış süreleri de artar. Toplanma alanlarına varış süreleri de senaryolara göre farklıdır, çünkü bu senaryolar için optimum rotalar değişir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada önerilen matematiksel model farklı senaryolar için çalıştırılır ve her toplanma alanı için en son varış zamanları belirlenir. Elde edilen optimum rotalar bu senaryolar için karşılaştırılmıştır. Önerilen yöntemin, kuruluşların afet stratejilerini geliştirmeleri amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplanma alanı, su dağıtımı, deprem


Drinking Water Distribution Problem for Assembly Areas Post-Earthquake

Aslıhan YILDIZ, Ertuğrul AYYILDIZ, Çoşkun ÖZKAN, Alev TAŞKIN GÜMÜŞ
Yıldız Technical University

INTRODUCTION: In the study, the distribution of drinking water to the assembly areas after the earthquake is discussed. The objective of the study is to minimize the latest arrival time to these assembly areas in a determined region. The novel mathematical model is proposed for this problem handled. In the region, taking into account the four different scenarios that may occur as a result of the earthquake, the most suitable plan for drinking water distribution is created under each scenario.
METHODS: The problem addressed in the study is analyzed under the vehicle routing problem title. Optimization techniques are generally used in solving the vehicle routing problem. Optimization can be expressed as “searching the best” regarding the purpose of the decision maker under certain conditions (constraints). Thus, the phrase “finding the most suitable route” can be used for the vehicle routing problem. In this study, using the mathematical modeling approach, which is one of the optimization techniques, the best route that provides minimizing the latest arrival time to the assembly areas is proposed for decision makers.
RESULTS: Within the scope of the study, different damage levels that may occur after the earthquake are examined in the different scenarios. The latest arrival times to assembly areas increase as the damage that may occur after the earthquake increases. The arrival times to the assembly areas are also different according to scenarios, because the optimum routes change for these scenarios.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the drinking water distribution problem to assembly area is handled. The proposed mathematical model is run for different scenarios and the latest arrival times for each assembly area are determined. The optimum routes obtained are compared for these scenarios. It is aimed that, the proposed method will be used by organizations’ aims to improve their disaster strategies.

Keywords: Assembly area, water distribution, earthquake


Aslıhan YILDIZ, Ertuğrul AYYILDIZ, Çoşkun ÖZKAN, Alev TAŞKIN GÜMÜŞ. Drinking Water Distribution Problem for Assembly Areas Post-Earthquake. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 21-34

Sorumlu Yazar: Aslıhan YILDIZ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (35 kere görüntülendi)
 (104 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale