ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Ratlarda Oral Olarak Verilen Linear Alkil Benzen Sülfonatın (Las) Serum Ve Karaciğerdeki Üre, Glukoz Ve Total Bilirubin Düzeyleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(2): 39-48

Ratlarda Oral Olarak Verilen Linear Alkil Benzen Sülfonatın (Las) Serum Ve Karaciğerdeki Üre, Glukoz Ve Total Bilirubin Düzeyleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması

Meryem Şakar1, Ahmet Mengi2
1Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Bşk. Aşı- Serum Üretim Ve Araştırma Müdürlüğü
2İ. Ü Vet. Fak. Biyokimya Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Bu araştırmada ratlara oral olarak verilen Linear Alkil Benzen Sülfonat (LAS)’ın serum ve karaciğerdeki glukoz,
YÖNTEMLER: otal bilirubin ve üre düzeyleri üzerine kronik etkileri incelenmiştir.
BULGULAR: Bu çalışmada LAS’ın %0.002 (0.14mg/kg)’lık ve %0.005 (0.35mg/kg)’lık dozlarının ratlarda kronik olarak herhangi bir toksisiteye neden olmayacağı ve ratlar için LAS’ın kronik etkilerinin
SONUÇ: %0.01 (0.7mg/kg) ile %0.03 (2.1mg/kg) dozlarında ve 120.günden itibaren gerçekleştiği
sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Linear Alkil Benzen Sülfonat, Glukoz, Total Bilirubin, Üre


Chronic Effects Of Linear Alkyl Benzene Sulphonate (Las) Given By Oral Route On The Levels Of Glucose, Total Bilirubine And Urea In Serum And Liver Of Rats

Meryem Şakar1, Ahmet Mengi2
1Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Bşk. Aşı- Serum Üretim Ve Araştırma Müdürlüğü
2İ. Ü Vet. Fak. Biyokimya Ana Bilim Dalı

OBJECTIVE: In this study, ıt was examined the chronic effects of Linear Alkyl Benzene Sulphonate (LAS) given by oral route,
METHODS: on the levels of glucose, total bilirubine and urea in serum and liver of rats.
RESULTS: It was concluded that LAS in doses of 0.002 % (0.14 mg/kg) and 0.005 % (0.35 mg/kg) may be unimportant in rats because it created non-toxic chronic effects
CONCLUSION: and chronic toxicologic effects of LAS for rats occur in doses of 0.01 % (0.7 mg/kg) and 0.03 % (2.1 mg/kg) and 120. days after the application.

Keywords: Linear Alkyl Benzene Sulphonate, Glucose, Total Bilirubine, Urea


Meryem Şakar, Ahmet Mengi. Chronic Effects Of Linear Alkyl Benzene Sulphonate (Las) Given By Oral Route On The Levels Of Glucose, Total Bilirubine And Urea In Serum And Liver Of Rats. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(2): 39-48

Sorumlu Yazar: Meryem Şakar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2748 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale