ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Pestisit Zehirlenme Şüphesi İle Gıdatoksikolojisi Laboratuvarına Gönderilen Numunelerin Gc-Ms İle Analizi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2008; 65(1): 7-15

Pestisit Zehirlenme Şüphesi İle Gıdatoksikolojisi Laboratuvarına Gönderilen Numunelerin Gc-Ms İle Analizi

Aysun Dinçel, Figen Demli, Ramazan Uzun, Filiz Alatan
Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Zehir Araştırma Müdürlüğü, Ankara

AMAÇ: Refik Saydam Hıfzısıhha Merkez Başkanlığı Zehir Araştırmaları Müdürlüğü Gıda Toksi-kolojisi Laboratuvarına pestisit zehirlenmesi şüphesi ile gönderilen numunelerin GC-MS ile analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve Ülkemizde pestisit kullanımına ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Toksik düzeyde bulunan pestisitlerin gıda maddelerinde ve sularda analizi GC-MS ile yapılmıştır.
BULGULAR: Gıda Toksikolojisi Laboratuvarına zehirlenme şüphesi ile gönderilen numuneler GC-MS yöntemiyle değerlendirildiğinde 2001 yılında tüm numunelerin % 1,9'unda, 2002 yılında %4,97'sinde, 2003 yılında % 1.Sinde, 2004 yılında %3,67'sinde, 2005 yılında %2,4'ünde, 2006 yılında ise% 3,07'sinde ve 2007 yılında % 2,54'inde pestisit tespit edilmiştir. 6 yılın ( 2001 ve 2007 yılları arası) ortalamasına bakıldığında Gıda Toksikolojisi laboratuarında pestisit analizi yapılan toplam numune sayısı 2605 ve bu numuneler içerisinde pestisit tespit edilen numune sayısı 63 (% 2,42) olarak belirlenmiştir.
SONUÇ: Pestisitlerle zehirlenme olgusu halen ülkemiz için önemli bir halk sağlığı problemidir. Ancak zehirlenme şüphesinde, öncelikle ilgililer tarafından klinik bulgular ile epide-miyolojik verilerin iyi değerlendirildikten sonra numunelerin elde edilen bilgilerle birlikte labo-ratuvarlara yönlendirilmesi hem doğru sonuçlara kısa süre ulaşılması hem de halk sağlığı yönüyle kısa zamanında yardımcı olunması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Pestisit, gıda zehirlenmesi, GC-MS

Examination of Food Samples Sent to the Food Toxicology Laboratory for Pesticide Contamination by GC-MS

Aysun Dinçel, Figen Demli, Ramazan Uzun, Filiz Alatan
Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Zehir Araştırma Müdürlüğü, Ankara

OBJECTIVE: We aimed to assess samples with suspicion of pesticide poisoning, which were sent to the Poison Research Centre, Food Toxicology Laboratory, Refik Saydam Hıfzısıhha Cen-ter, Ankara, using the GC-MS technique. İn addition, we aimed to review the situation of pestici-des usage and food poisoning in Turkey.
METHODS: The analysis of toxic doses of pesticide was carried out with GC-MS.

RESULTS: Pesticides were detected in 1.9 % of ali samples in 2001, 4.97 % in 2002, 1.5 % in 2003, 3.67 % in 2004, 2.4 % in 2005, 3.07 % in 2006 and 2.54 % in 2007. The number of analyzed samples during the last six years (2001 to 2007) reached 2,605, while the number of samples in which pesticides weredetected, totaled to63 (2.42 %).

CONCLUSION: Poisoning with pesticide remains a public health problem in our country. İt is essential that in case of intoxication with pesticides, the samples are sent together with the epi-demiological and clinical findings, in order to get more precise and quicker results.

Keywords: Pesticide, food poisoning, GC-MS

Aysun Dinçel, Figen Demli, Ramazan Uzun, Filiz Alatan. Examination of Food Samples Sent to the Food Toxicology Laboratory for Pesticide Contamination by GC-MS. Turk Hij Den Biyol Derg. 2008; 65(1): 7-15

Sorumlu Yazar: Aysun Dinçel
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (5074 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w