ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Amprolyumun Tavşanlarda İmmun Sistemin Bazı Parametreleri Üzerine Etkileri [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(2): 49-54

Amprolyumun Tavşanlarda İmmun Sistemin Bazı Parametreleri Üzerine Etkileri

Ender Yarsan1, Selma Yazar1, İsmail Kutlu2, Hakan Saltaş3
1A. Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji- Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara- Türkiye
2Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Ankara- Türkiye
3Ssk Ankara Eğitim Hastanesi Biyokimya Bölümü, Ankara- Türkiye

AMAÇ: Amprolyum veteriner hekimlikte koksidiyozun önlenmesi amacıyla yaygın şekilde kullanılan bir ilaçtır. Bu çalışmada ilacın immun sistem üzerine olası etkileri araştırıldı. Çalışma tavşanlarda gerçekleştirildi. Deneysel çalışmalar için 4 grup oluşturuldu.
YÖNTEMLER: Grup 1 kontrol olarak tutuldu, Grup 2’ye 10 mg/kg, Grup 3’e 50 mg/kg ve Grup 4’e
100 mg/kg dozunda amprolyum ağız yoluyla verildi. Primer ve sekonder immun yanıt dönemlerinde alınan kan örneklerinde antikor titreleri (IgG ve IgM ) belirlendi.
BULGULAR: Aynı zamanda yine bu dönemlerde ilacın kan parametrelerine yönelik etkileri de tespit edildi. Bu amaçla kanda, alyuvar, akyuvar, lenfosit, nötrofil, hemoglobin, eozinofil ve hematokrit seviyeleri ölçüldü.
SONUÇ: Çalışma sonunda, amprolyumun antikor titrelerinde ılımlı bir azalmaya neden olduğu; ancak bunun istatistik olarak önemli olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Amprolyum, tavşan, immun cevap


Effects Of Amprolium On The Some Parameters Of Immun System In Rabbits

Ender Yarsan1, Selma Yazar1, İsmail Kutlu2, Hakan Saltaş3
1A. Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji- Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara- Türkiye
2Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Ankara- Türkiye
3Ssk Ankara Eğitim Hastanesi Biyokimya Bölümü, Ankara- Türkiye

OBJECTIVE: Amprolium is a drug that is widely used in veterinary medicine for prevention of coccidiosis. In this study, probably effects of the drug on immune system were investigated. The study was performed on rabbits. Four groups were made for experimental studies.
METHODS: Group 1 was kept as control whereas amprolium was administrated peroral to Group
2, Group 3 and Group 4 at 10 mg/kg, 50 mg/kg and 100 mg/kg respectively. Antibody titers (IgG and IgM) were determined in blood samples collected in primary and secondary periods for immune response.
RESULTS: In these periods, effects of the drug on blood parameters were determined. Red blood cells, white blood cells, lymphocytes, neutrophil, hemoglobin, eosinophil and haematochrite levels in blood were also measured for this aim.
CONCLUSION: Results show that amprolium caused slightly decreases in the antibody titers unless statistical significance.

Keywords: Amprolium, rabbit, immune response


Ender Yarsan, Selma Yazar, İsmail Kutlu, Hakan Saltaş. Effects Of Amprolium On The Some Parameters Of Immun System In Rabbits. Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(2): 49-54

Sorumlu Yazar: Ender Yarsan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2052 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale