ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Türk sağlık çalışanlarında metisiline dirençli Staphylococcus Aureus'un burun taşıyıcılığı oranının incelennesi, 1990-2019: meta-analiz [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(2): 217-226 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.46872  

Türk sağlık çalışanlarında metisiline dirençli Staphylococcus Aureus'un burun taşıyıcılığı oranının incelennesi, 1990-2019: meta-analiz

Orhan Akpınar1, Arzu Yi&775;ği&775;t2, Mustafa Güzel3, Dogan Akdogan4
1Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Tıbbı Mikrobiyoloji Abd. Isparta,Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Abd. Isparta,Türkiye
3Maltepe Tıp Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Departmanı,İstanbull,Türkiye
4Pursaklar Devlet Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Departmanı Ankara,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Metisiline dirençli staphylococcus aureus,sağlıkla hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlara neden olan en yaygın patojenler arasındadır. Sağlık çalışanları, MRSA'nın hastalara ve diğer sağlık çalışanlarına yayılması için rezervuar görevi görebilir. Bu çalışmanın amacı ise Türkiye'deki sağlık çalışanlarında staphylococcus aureus'un nazal taşıyıcılık prevalansının belirlenmesidir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yapmış olduğumuz meta analiz PRISMA (Meta-analysis by Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.1990'dan 2019'a kadar ulusal ve uluslararası veritabanlarında yayınlanan çalışmaların sistematik araştırması yapılarak kayıt altına alındı. Yapılan araştırma sonucunda 440 makaleden sadece 26 araştırma kriterlerimize uyduğu için meta analiz çalişmamiza dahil edildi. Cochrane Q istatistiği, çalışmalarda sonuçların heterojenliğini değerlendirmek için hesaplandı. Çalışmalar arasında heterojenlik I2 istatistikleri kullanılarak değerlendirildi. Etki büyüklüğü% 95 güven aralığı ile tahmin edilmiştir.
BULGULAR: : Araştırmada seçilen 26 çalışmaya göre toplanan staphylococcus aureus ve MRSA prevalansı sırasıyla % 24.0 [%95 güven aralığı (CI): 0.19-0.29] ve %16.0 (%95 CI: 0.12-0.21) olarak tespit edilmiştir. Çalışmalar arasında heterojenite (Staphylococcus aureus için I2 = 95.62, MRSA için p = 0.000 ve I2 = 81.10; p =0.000) bulunmasından dolayı araştırmada meta-analiz için rastgele etki modeli kullanılmıştır. Bu araştırma PROSPERO (The International Prospective Register of Systematic Reviews) veri tabanına (ID= CRD42018117306) protocol numarası ile kayıtlıdır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm dünyada olduğu gibi hastane enfeksiyonları ülkemiz için de önemli bir sorun arz etmektedir. Sağlık çalışanları, Metisiline dirençli staphylococcus aureus 'un hastalara ve diğer sağlık çalışanlarına yayılması için rezervuar görevi görebilir. Hastane personeli kaynaklı olan enfeksiyonların önlenmesinde en önemli adım, hastane enfeksiyonu ve hijyen konusunda eğitimlerdir. Hastane enfeksiyonlarının ve dirençli mikroorganizmaların kontrolü ve önlenmesi için Türkiye'de maliyeti de göz önüne alarak etkin sağlık politikaları geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, sağlık çalaşanları ile ilişki infeksiyon, metisiline dirençli nozokomiyal enfeksiyon, staphylococcus aureus, nazal kolonizasyon


Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Orhan Akpınar1, Arzu Yi&775;ği&775;t2, Mustafa Güzel3, Dogan Akdogan4
1Department Of Microbiology, Health Sciences Institute,university Of Süleyman Demirel. Isparta,Turkey
2Department Of Healthcare Management Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences Universityof Süleyman Demirel. Isparta,Turkey
3Maltepe Medical Center Departmant Of Medical Microbiology,ıstanbul, Turkey
4Pursaklar State Hospital Departmant Of Medical Microbiology,Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Meta-analysis by PRISMA guidelines was performed. We performed a systematic search of published studies in national and international databases from 1990 to 2019. Of the remaining 440 Articles, only 26 studies were included in this meta-analysis. The Cochrane Q statistic was calculated to assess the heterogeneity of results in studies. Heterogeneity among studies was evaluated using the I2 statistics. The effect size was estimated by reported with its 95% confidence interval
METHODS: : Meta-analysis by PRISMA guidelines was performed. We performed a systematic search of published studies in national and international databases from 1990 to 2019. Of the remaining 440 Articles, only 26 studies were included in this meta-analysis. The Cochrane Q statistic was calculated to assess the heterogeneity of results in studies. Heterogeneity among studies was evaluated using the I2 statistics. The effect size was estimated by reported with its 95% confidence interval
RESULTS: Based on the 26 selected articles, the pooled prevalence of Staphylococcus aureus and MRSA was 24,0 % [95% confidence interval (CI): 0,19-0,29] and 16,0 % (95% CI: 0,12-0.21), respectively. Heterogeneity between studies (I² = 95,62, p=0.000 for Staphylococcus aureus and I² = 81,10 p =0.000 for MRSA) was found, so a random-effects model was used for the meta-analysis. This study is registered in the PROSPERO database (ID= CRD42018117306)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hospital infections are a significant problem for our country as it is all over the World. Healthcare workers may act as reservoirs for the spread of MRSA to patients and other healthcare workers. The most critical step in preventing hospital infection from hospital staff is training in hospital infection and hygiene. Cost-effective health policies should be developed in Turkey for the control and Prevention of hospital infections and resistant microorganisms.

Keywords: Health-care workers, healthcare-associated infections, nosocomial infection, methicillin-resistant, staphylococcus aureus, nasal colonization


Orhan Akpınar, Arzu Yi&775;ği&775;t, Mustafa Güzel, Dogan Akdogan. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(2): 217-226

Sorumlu Yazar: Orhan Akpınar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (107 kere görüntülendi)
 (178 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale