ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Renal Transplantlı Bir Hastada Cyclospora Cayetanensis Enfeksiyonu [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(1): 25-27

Renal Transplantlı Bir Hastada Cyclospora Cayetanensis Enfeksiyonu

Zeynep Güçlü Kılbaş1, Müjdat Yenicesu2, Engin Araz1, Mehmet Tanyüksel1
1Gata, Tıbbi Parazitoloji Bd Etlik / Ankara
2Gata, Nefroloji Bd Etlik / Ankara

Bu çalışmada, altı yıl önce böbrek nakli yapılan ve sürekli takrolimus, azotioprin, pred-nizolon tedavisi alan ve üç hafta süre ile devam eden sulu ishal, karın ağrısı, halsizlik ve kilo kaybı şikâyetleri ile nefroloji kliniğine başvuran 50 yaşındaki bir erkek hastada cyclosporiasis tanımlanmıştır. Kinyoun modifiye asit-fast ile boyanmış dışkı örneklerinde Cyclospora ookistleri bulunmuştur. Hastaya bir hafta süreyle trimetoprim/ sülfometak-sazol (160/800 mg) uygulanarak tedavi edilmiştir. Bağışıklık sitemi bozuk kişilerde uzun süren ishal etkenleri arasında Cyclospora da akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Cyclospora, renal transplantasyon

Cyclospora Cayetanensis Infection İn A Patient With Renal Transplant

Zeynep Güçlü Kılbaş1, Müjdat Yenicesu2, Engin Araz1, Mehmet Tanyüksel1
1Gata, Tıbbi Parazitoloji Bd Etlik / Ankara
2Gata, Nefroloji Bd Etlik / Ankara

In this study, Cyclosporiasis was described in a 50 year-old man who had a renal trans-plantation six years ago and having treatment with tacrolimus, azathioprine,prednisolone, complained of wasting diarrhea, abdominal pain, weakness and weight loss. Cyclospora oocysts were found in Kinyoun’s modified acid fast stained stool samples. The patient was treated with trimethoprim/sulphamethoxazole (160/800 mg) for one week. Cyclospora should be considered in immune deficient patient with prolonged diarrhea.

Keywords: Cyclospora, renal transplantation

Zeynep Güçlü Kılbaş, Müjdat Yenicesu, Engin Araz, Mehmet Tanyüksel. Cyclospora Cayetanensis Infection İn A Patient With Renal Transplant. Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(1): 25-27

Sorumlu Yazar: Zeynep Güçlü Kılbaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2215 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w