ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Su yükü, sığınmacılar ve güvenlik [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 11-20 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.48108  

Su yükü, sığınmacılar ve güvenlik

Özlem Aksoy1, Cahit Armağan Dilek2, Başak Taşeli3
1Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
221. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
3Giresun Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: İklim Değişikliği, Birleşmiş Milletler Küresel İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (BMİDÇS) “karşılaştırılabilen zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliklerine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişikliktir” şeklinde tanımlanmaktadır (UN, 1992). Jeolojik devirlerde de gerçekleştiği gözlenen iklim değişiklikleri sadece dünya coğrafyasını değiştirmemiş aynı zamanda ekolojik sistemler ve canlıların yayılışı üzerinde de kilit rol oynamıştır (Türkeş M., Sümer U. ve Çetiner G., 2000). Küresel iklim değişikliği, hem sahip olduğu ölçek hem gelecekle ilgili oluşu sebebiyle diğer tüm sorunlardan farklı bir sorundur (Giddens A., 2011). Bu farklılık içerisinde öne çıkan noktalardan birisi mevcut su kaynaklarının ve su tüketiminin nasıl etkilenebileceği yer almaktadır. İnsani su tüketimi ile ilgili en temel belirleyici olan nüfus verilerinden yola çıkarak Türkiye coğrafyası içerisinde son dönemde artan sığınmacıların yerleşik hale gelmesi halinde insani su tüketiminin nasıl şekillenebileceği ve iklim değişikliği etkileri ile önümüzdeki yıllarda ne tür sonuçların ortaya çıkabileceği bu araştırmanın odak noktasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: “Suriyeli Sığınmacılar ve Demografik Projeksiyonlar” (Saryal N., 2019) isimli özel rapordan alınan Türkiye nüfusuna ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin nüfus artışına ilişkin nüfus projeksiyonu hesaplamaları kullanılarak söz konusu sığınmacıların en çok bulunduğu on ile ait kişi başı çekilen günlük su miktarı (TÜİK, 2016) ile 2040 projeksiyonu yapılmış yine oluşabilecek bu varsayımsal ihtiyaç ile sunulması planlanan su temini hizmeti karşılaştırılmıştır. Akabinde bu etkilenimlere iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etki senaryoları eklenerek (SYGM, 2019) nihai değerlendirmelerde bulunulmuştur.
BULGULAR: Araştırma sonuçları göstermiştir ki 2040 yılı itibariyle günlük 3.568.208,868 ton m³ ile en yoğun su tüketim ihtiyacı İstanbul’da oluşabilecekken ikinci sırada 1.089.147,202 ton m³ ile Gaziantep ve üçüncü sırada 908.527,492 ton m³ ile İzmir yer almaktadır. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi 2040 yılı senaryoları ile örtüştürüldüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi İllerine ait verilerin en kritik seviyelerde yer aldığı görülmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İklim değişikliği etkilerinin doğal kaynaklar üzerinde yarattığı baskılara ilaveten kritik bölgelerde yer alan ani sığınmacı veya mülteci hareketlilikleri bölgelerin iklim değişikliği etkileri karşısında daha savunmasız ve de yetersiz kalmasında neden olacaktır. Söz konusu kitlesel insan hareketleri yönetilirken, su ve diğer kaynaklar üzerinde yaratacağı etkiler hesaplanmalı ve oluşturulacak olan politikalar bu çerçevede şekillendirilmelidir. Türkiye’nin acilen su kaynakları açısından “Zero Day” hesaplamasını havza ve tüm satıh ölçeklerinde yapmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: iklim değişikliği, su tüketimi, nüfus projeksiyonu, su yükü, havza güvenliği


Burden of water, refugees and security

Özlem Aksoy1, Cahit Armağan Dilek2, Başak Taşeli3
1Ministry of Environment and Urbanization
221. Century Institution of Turkey
3Giresun University Department of Environmental Engineering

INTRODUCTION: Climate changes, which have been observed to occur in geological periods, have not only changed the geography of the world, but also played a key role in the spread of ecological systems and living things (Türkeş M., Sümer U. and Çetiner G., 2000). Global climate change is a different problem from all other problems due to its scale and relation to the future (Giddens A., 2011). One of the prominent points in this difference is how existing water resources and water consumption can be affected. The focus of this research is how human water consumption can be shaped and with the effects of climate change what kind of results can emerge in the coming years in condition of settling the growing refugee population on Turkey's geography in the last period on the basis of population data obtained previously.
METHODS: Turkey’s population and population projections related to population growth of the Syrian refugees under temporary protection are obtained from a special report; “Syrian Refugees and Demographic Projections "(Saryal N., 2019) and top ten provinces’ -which chiefly hosting these refugees- daily taken amount of water per person (TSI, 2016), and 2040 projections were calculated and this hypothetical need and the water supply service planned to be presented were compared. Subsequently, these impacts have been assessed by adding the impact scenarios of climate change on water resources (GDWM, 2019).
RESULTS: The results of the research showed that as of 2040, the most intensive water consumption need may occur in Istanbul with 3.568.208,868 tons of m³ per day, while Gaziantep takes the second place with 1.089.147,202 tons of m³ and İzmir with 908.527,492 tons of m³. When the impact of climate change on water resources is matched with the scenarios of 2040, it is seen that the data of the provinces of Southeast Anatolian Region are at the most critical levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In addition to the pressures created by climate change effects on natural resources, sudden asylum seeker or refugee movements in critical regions will lead the regions to be more vulnerable and insufficient in to the climate change effects. While managing these massive human movements, the impacts on water and other resources should be calculated and the policies to be formed should be shaped in this framework. "Zero Day" calculations in terms of water resources in Turkey are urgently needed to be done at the scales of the basins and the entire land surface.

Keywords: climate change, water consumption, population projection, burden of water, basin security


Özlem Aksoy, Cahit Armağan Dilek, Başak Taşeli. Burden of water, refugees and security. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 11-20

Sorumlu Yazar: Özlem Aksoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (28 kere görüntülendi)
 (122 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale