ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Dondurma Örneklerinde Bazı Mikroorganizmaların Varlığı Üzerine Bir Araştırma [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(3): 165-170

Dondurma Örneklerinde Bazı Mikroorganizmaların Varlığı Üzerine Bir Araştırma

Nihal Yücel, Sumru Çıtak
Gazi Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 06500 Teknikokullar, Ankara

AMAÇ: Bu çalışma, Ankara’da halkın tüketimine sunulan dondurmaların mikrobiyolojik kalitesini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Haziran-Ağustos 1998 tarihleri arasında toplam 30 adet dondurma örneği toplanmıştır. Bu amaçla dondurma örneklerinde toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı (TABS), koliform, Escherichia coli, Staphylococcus a u r e u s, Enterococcus faecalis, maya ve küf ile psikrofil grubu mikroorganizmaların varlığı araştırılmıştır.
BULGULAR: Örneklerde en düşük ve en yüksek TABS 2.5x102-3.0x104 adet/ml, koliform 3.0x102-3.0x104 adet/ml, E. coli 2.0x101-3.0x103 adet/ml, S.aureus 1.0x102-3.0x103 adet/ml, Enterococcus faecalis 1.8x102-8.0x102 adet/ml, maya ve küf 4.5x101-3.0x103 adet /ml, psikrofil bakteriler 1.5x102-3.0x104 adet/ml değerlerinde bulunmuştur.
SONUÇ: Sonuç olarak Ankara’da tüketime sunulan dondurmaların tam olarak önerilen mikrobiyolojik standartlara uymadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dondurma, bakteriyolojik kalite


A Study On Existence Of Some Microorganisms In Ice-Cream Samples

Nihal Yücel, Sumru Çıtak
Gazi Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 06500 Teknikokullar, Ankara

OBJECTIVE: This study has been undertaken to determine the bacteriological quality of ice-cream consumed in Ankara.
METHODS: Total of 30 ice-cream samples were collected between June-August 1998. For this purpose count of total aerobic bacteria, coliform, Escherichia coli, S.aureus, Enterococcus faecalis, yeast and mould, psychrotrophic microorganisms were investigated.
RESULTS: In the ice-cream samples total aerobic bacteria was found between 2.5x102- 3.0x104 cfu/ml, coliform 3.0x102- 3.0x104 cfu/ml, E. coli 2.0x101- 3.0x103 cfu/ml, S. aureus 1.0x102-3.0x103 cfu/ml, Enterococcus faecalis 1.8x102- 8.0x102 cfu/ml, yeast and mould 4.5x101-3.0x103 cfu/ml and psychrotrophic bacteria was found 1.5x102-3.0x104 cfu/ml.
CONCLUSION: As a result, the bacteriological quality of ice-cream which consumed in Ankara were determined to be unsuitable for microbiological standart.

Keywords: Ice-cream, bacteriological quality


Nihal Yücel, Sumru Çıtak. A Study On Existence Of Some Microorganisms In Ice-Cream Samples. Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(3): 165-170

Sorumlu Yazar: Nihal Yücel


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (2521 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale