ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Gateway Klonlama Teknolojisine Genel Bakış Daha Hızlı, Daha Kolay, Daha Etkin Bir Klonlama Yöntemi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(1): 45-51

Gateway Klonlama Teknolojisine Genel Bakış Daha Hızlı, Daha Kolay, Daha Etkin Bir Klonlama Yöntemi

Meryem Jefferies, Mustafa Hacıömeroğlu
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Aşı Serum Üretim Ve Araştırma Müdürlüğü, Ankara

Gateway Klonlama Teknolojisi, James Hartley, Dominic Esposito ve Mike Brasch adlı araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Bu teknoloji temel olarak, bakteriyofaj lambdanın spesifik rekombinasyon özelliklerine göre ayarlanabilen, evrensel bir klonlama yöntemidir. Gateway Klonlama iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Amplifiye edilen ve attB içeren PCR ürününün, attP içeren uygun bir donör vektörle BP klonaz enzimi yardımıyla birleşerek attL içeren bir giriş klonu meydana getirdikleri aşama BP olarak adlandırılan birinci aşamadır. İkinci aşama ise LR aşaması olarak adlandırılmaktadır. Bu aşamada, BP aşaması ile elde edilen giriş klonu, attR içeren hedef vektöre LR klonaz enzimi yardımıyla transfer edilerek, attB içeren hedeflenen klon elde edilmektedir. Gateway Klonlama Teknolojisinin birçok avantajı bulunmaktadır. Bu ileri klonlama teknolojisi, hızlı ve etkili bir şekilde DNA zincirinin çoklu vektör sistemine uygulanarak istenen proteinin elde edilmesini ve fonksiyonel analizinin yapılmasını olanaklı kılmaktadır. Ayrıca çok sayıda genetik DNA zincirinin çoklu sayıda hedeflenen vektörlere transferini sağlamaktadır. Çok sayıda örneklerin uygulanmasına uygun formatta adapte edilebilmektedir. İstenen vektör, hedeflenen gateway vektörüne kolaylıkla transfer edilebilmektedir. Sonuç olarak Gateway Klonlama Teknolojisinin başarılı sonuçları ve avantajları nedeniyle; özellikle aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında ülkemiz bilim insanlarınca da tercih edilmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: Gateway klonlama teknolojisi


General View on Gateway Cloning Technology Faster, Easier, More Accurate Cloning Method

Meryem Jefferies, Mustafa Hacıömeroğlu
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Aşı Serum Üretim Ve Araştırma Müdürlüğü, Ankara

Gateway technology is developed by scientists who are James Hartley, Dominic Esposito and Mike Brasch. The Gateway Cloning Technology is a universal cloning method based on the site-specific recombination properties of bacteriophage lambda. The Gateway Cloning is performed in two steps. The first step, called BP recombination, the reaction between an attB-flanked DNA fragment and an attP-containing donor vector to generate an entry clone. The second step is called as LR Reaction. In this stage, LR recombination reaction between an attL-containing entry clone and an attR-containing destination vector to generate an expression clone. Gateway Technology have lots of advantages. Advanced cloning technology, provides a rapid and highly efficient way to move DNA sequences into multiple vector systems for functional analysis and protein expression. Easily accommodates the transfer of a large number of DNA sequences into multiple destination vectors. Suitable for adaptation to high-throughput formats. Allows easy conversion of your favorite vector into a Gateway destination vector. It is the system that will be succesfully used on vaccine and drug development researches. As result, due to the Gateway Technology’s succesful results and advantages, it is reccommended that this technic should be preferred by our scientists particulary on drug and vaccine development.

Keywords: Gateway cloning technology


Meryem Jefferies, Mustafa Hacıömeroğlu. General View on Gateway Cloning Technology Faster, Easier, More Accurate Cloning Method. Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(1): 45-51

Sorumlu Yazar: Meryem Jefferies, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (9 kere görüntülendi)
 (4170 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale