ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Pseudomonas aeruginosa PAO1’de QS ilişkili genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine Lactobacillus sp. metabolitlerinin anti-quorum sensing etkilerinin belirlenmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(3): 311-318 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.57873  

Pseudomonas aeruginosa PAO1’de QS ilişkili genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine Lactobacillus sp. metabolitlerinin anti-quorum sensing etkilerinin belirlenmesi

Didem KART1, Suna Sibel GÜRPINAR2, Müjde ERYILMAZ2
1Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Pseudomonas aeruginosa hastane enfeksiyonları ile ilişkili önemli bir patojen olup, patojenitesi çoğunlukla quorum sensing (QS) sistemi ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, vajinal Lactobacillus sp. izolatlarının metabolitlerinin anti-QS aktivitelerinin değerlendirmesi ve metabolitlerin P. aeruginosa PAO1’in QS ilişkili genlerinin transkripsiyonel regülasyonu üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda daha önce 16S rRNA gen dizi analizi ile tanımlanmış olan 13 adet Lactobacillus spp. izolatı kullanılmıştır. Bu izolatların metabolitlerinin, Chromobacterium violaceum CV12472 suşu kullanılarak anti-QS aktiviteleri değerlendirilmiştir. Metabolitlerin QS ile ilişkili genlerin ekspresyonları üzerindeki etkisi kantitatif reverz transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu RT-qPZR ile araştırılmıştır.
BULGULAR: Test edilen tüm metabolitler C. violaceum ’un şeffaf zon bölgesi görünümü ile karakterize edilen anti-QS aktivite göstermişlerdir. Metabolitlerle temas sonrasında P. aeruginosa PAO1'de, test edilen tüm quorum sensing ilişkili genler (lasI, lasR, rhlR ve mvfR ) anlamlı bir down-regülasyon göstermişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Antibakteriyel direncin artması nedeniyle, farklı etki mekanizmasına sahip doğal kaynaklardan köken alan, enfeksiyonlara karşı yeni ajanlar gerekmektedir. Çalışmamız, in vitro Pseudomonas biyofilmlerinin kontrolünde Lactobacillus metabolitlerinin olası anti-QS ajanı olarak kullanılabileceklerini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: anti-quorum sensing aktivitesi, Lactobacillus sp., metabolitler, RT-qPCR, Pseudomonas aeruginosa.


Assessment of the anti-quorum sensing effect of Lactobacillus sp. metabolites on expression levels of QS-related genes in Pseudomonas aeruginosa PAO1

Didem KART1, Suna Sibel GÜRPINAR2, Müjde ERYILMAZ2
1Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology, Ankara
2Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology, Ankara

INTRODUCTION: Pseudomonas aeruginosa is an important pathogen associated with nosocomial infections and its pathogenicity is mostly linked with the quorum sensing (QS) system. The aim of this study was to evaluate the anti-QS activity of the metabolites of vaginal Lactobacillus spp. isolates and to investigate the effect of these metabolites on transcriptional regulation of QS related genes in P. aeruginosa PAO1.
METHODS: In this study, 13 Lactobacillus spp. isolates that were previously identified by 16S rRNA gene sequence analysis were used. Metabolites of these isolates were assessed for the anti-QS activity by using Chromobacterium violaceum CV12472. The influence of metabolites on the expression of QS related genes was also examined by reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR ).
RESULTS: All tested metabolites exhibited anti-QS activity with the appearance of a non-pigmented zone of C. violaceum. All tested quorum sensing-related genes (lasI, lasR, rhlR and mvfR) in P. aeruginosa PAO1 showed significant down-regulation after treating with the metabolites.
DISCUSSION AND CONCLUSION: New anti-infection agents from natural resources with a different mode of action are necessary due to the increasing occurrence of antibacterial resistance. Our study highlights the possible usage of Lactobacillus metabolites as an anti-QS agent against P. aeruginosa biofilm cells in vitro.

Keywords: anti-quorum sensing activity, Lactobacillus sp., metabolites, RT-qPCR. Pseudomonas aeruginosa


Didem KART, Suna Sibel GÜRPINAR, Müjde ERYILMAZ. Assessment of the anti-quorum sensing effect of Lactobacillus sp. metabolites on expression levels of QS-related genes in Pseudomonas aeruginosa PAO1. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(3): 311-318

Sorumlu Yazar: Didem KART, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (57 kere görüntülendi)
 (36 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale