ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Yumurtalık Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi Stratejilerinde Moleküler Mekanizmaların Rolü [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 153-162 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.60362

Yumurtalık Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi Stratejilerinde Moleküler Mekanizmaların Rolü

Betül ÇOLAK, Demet CANSARAN DUMAN, Erkan YILMAZ
Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Gümüşdere Yerleşkesi, 06135, Keçiören, Ankara,

Kanser, kontrol edilemeyen hücre bölünmeleri sonucunda doku ve organlarda meydana gelen hasarların bütünüdür. Farklı görülme sıklığı ve ölüm oranları ile ilişkili birçok kanser türü vardır. Yumurtalık kanseri dünya genelinde yaygınlık olarak yedinci sırada gelmekte olup, kansere bağlı ölüm nedeni olarak beşinci sırada gelmektedir. Kanser türlerinin kendi içinde standart tedavi yöntemleri olmasına rağmen bireyler bu tedavi yöntemlerine farklı cevaplar vermektedir. Geliştirilen tüm tedavi stratejilerine rağmen, yumurtalık kanseri hala yüksek bir ölüm oranına sahiptir. Bu sebeple günümüzdeki tedavi yöntemlerinin etkinliğini engelleyen ilaca karşı oluşan direnç mekanizmalarını kavramak, yeni tedavi yöntemleri geliştirmek ve moleküler karakterizasyonunu belirlemek oldukça önemlidir. Son yıllarda oldukça gündeme gelen yumurtalık kanserinde hedefe yönelik terapi stratejileri geliştirilmesi kapsamında yolak analizleri üzerine odaklanılmıştır. Bu kapsamda onko-proteinlerin WNT, Hedgehog ve NOTCH sinyal yolağı gibi yolaklarda ki etkinlik durumları değerlendirilmiştir. Ayrıca son yıllarda etkinliği belirlenmiş Nanog proteini ve fotodinamik tedavi seçeneklerinin yumurtalık kanseri üzerindeki yenilikçi tedavi etkinliği detaylandırılmıştır. Yumurtalık kanseri tedavisinde mevcut ve geliştirilmesi hala devam eden tedavi yöntemlerin moleküler karakterizasyonlarının aydınlatılması ile bu hastalıktan muzdarip olan hastaların iyileşme süreç kalitesinin artırılması mümkün hale gelebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yumurtalık kanseri, hedefe yönelik tedaviler, moleküler karakterizasyon.

The Role of Molecular Mechanisms in Targeted Therapy Strategies in Ovarian Cancer

Betül ÇOLAK, Demet CANSARAN DUMAN, Erkan YILMAZ
Ankara, University, Biotechnology Institute, Gumusdere Campus, 06135, Keçiören, Ankara,

Cancer is a disease that occurs in tissues and organs as a result of uncontrolled cell divisions. There are numerous types of cancer related with different frequencies and mortality rate. Ovarian cancer is the seventh common type of cancer worldwide and is the fifth cause of cancer-related death. Although there are standard treatment methods for cancer types, people give different responses to these treatment methods. In spite of all the treatment strategy developed, ovarian cancer still has a high mortality rate. For this reason, it is very important to better understand the drug resistance mechanisms that prevent the effecttiveness of today's treatment methods, to develop new treatment methods and the determination of molecular characterization. In recent years, research has focused on methods containing pathway analysis within the scope of developing targeted therapy strategies for ovarian cancer. In this context, the activity status of onco-proteins in pathways such as WNT, Hedgehog and NOTCH signaling pathways were evaluated. In addition, the innovative treatment efficiency of Nanog protein and photodynamic therapy options on ovarian cancer has been detailed in recent years. It will be possible to increase the quality of the healing process of patients suffering from this disease by enlightening the molecular characterizations of the treatment methods that are available and still being developed in the treatment of ovarian cancer.

Keywords: Ovarian Cancer, targeted therapy strategies, molecular characterisation.

Betül ÇOLAK, Demet CANSARAN DUMAN, Erkan YILMAZ. The Role of Molecular Mechanisms in Targeted Therapy Strategies in Ovarian Cancer. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 153-162

Sorumlu Yazar: Demet CANSARAN DUMAN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w