ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
In Vitro Reactivation Potency Of Newly Developed Oximes [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2006; 63(1): 151-156

In Vitro Reactivation Potency Of Newly Developed Oximes

Kamil Kuca, Jiri Cabal, Daniel Jun, Martina Hrabınova, Jiri Kassa
Department Of Toxicology, Faculty Of Military Health Sciences, University Of Defense, Czech Republic

AMAÇ: In 2003, we have developed two promising acetylcholinesterase (AChE; EC 3.1.1.7) reactivators – K027 and K048.
YÖNTEMLER: Both of them were designed as derivatives of HI-6 and trimedoxime (TMB-4). They consist of two quaternary pyridinium rings, one oxime group in the position four at the first pyridinium ring, one carbamoyl group at the position four at the second pyridinium ring and they differ just in the length of the connection chain between both pyridinium rings (K027 – three-methylene bridge, K048 – four-methylene bridge).
BULGULAR: In our study, we would like to show their potency to reactivate in vitro AChE inhibited by nerve agent tabun (GA). We have used rat and human brain cholinesterases as the appropriate source of the enzyme. As resulted from this work, there are differences in the
course of the reactivation process between rat and human species.
SONUÇ: Owing to this fact, reactivation test with human species should be included in the AChE reactivator developmental process.

Anahtar Kelimeler: Acetylcholinesterase reactivator, acetylcholinesterase reactivator I (K027), acetylcholinesterase reactivator II (K048), tabun.


Yeni Geliştirilen K027 Ve K048 Oksimlerinin İn Vitro Reaktivasyon Potensi

Kamil Kuca, Jiri Cabal, Daniel Jun, Martina Hrabınova, Jiri Kassa
Department Of Toxicology, Faculty Of Military Health Sciences, University Of Defense, Czech Republic

OBJECTIVE: 2003 yılında, K027 ve K048 adlı iki yeni ümit verici asetilkolinesteraz reaktivatörü (AChE; EC 3.1.1.7) geliştirilmiştir.
METHODS: Her ikisi de HI-6 ve trimedoxime (TMB-4) türevleri olarak tasarlanmıştır. Bunlar birinci piridin halkasında dördüncü pozisyonda bir oksim grubu, ikinci piridin halkasında dördüncü pozisyonda bir karbomil grubu olmak üzere iki kuarterner piridin halkası içermekte ve sadece iki piridin halkası arasındaki bağlantı halkasının uzunluğu bakımından farklılık göstermektedirler (K027 – üç metilen köprüsü, K048 – dört metilen köprüsü).
RESULTS: Bu çalışmada, söz konusu reaktivatörlerin sinir gazı tabun (GA) ile inhibe edilen AchE’ı in vitro olarak tekrar aktifleştirme güçleri gösterilmek istenmiştir. Uygun enzim kaynağı olarak sıçan ve insan beyni kolinesterazları kullanılmıştır.
CONCLUSION: Bu bulguya dayanarak insanlarla ilgili reaktivasyon testlerinin AChE reaktivite gelişim yöntemlerini de içermesi gerektiği düşünülmektedir.

Keywords: Asetilkolinesteraz reaktivatör, asetilkolinesteraz reaktivatör I (K027), asetilkolinesteraz reaktivatör II (K048), tabun.


Kamil Kuca, Jiri Cabal, Daniel Jun, Martina Hrabınova, Jiri Kassa. Yeni Geliştirilen K027 Ve K048 Oksimlerinin İn Vitro Reaktivasyon Potensi. Turk Hij Den Biyol Derg. 2006; 63(1): 151-156

Sorumlu Yazar: Kamil Kuca


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1894 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale