ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Samsun İl Merkezindeki Hastane Mutfaklarının Hijyen Durumunun Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(1): 1-6

Samsun İl Merkezindeki Hastane Mutfaklarının Hijyen Durumunun Değerlendirilmesi

Cihad Dündar1, Funda Elmacıoğlu2, Murat Topbaş1, Yıldız Pekşen1
1Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M. Y. O., Samsun

AMAÇ: Toplu Beslenme Sistemleri belirli grupların beslenmesini bir merkezden planlayan ve yöneten birimlerdir. Toplu
beslenme hizmeti sunan bu kuruluşların en önemlilerinden birisi de yataklı tedavi kurumlarıdır. Hastalara tam gün
hizmet verilmesi nedeni ile enerji ve besin öğeleri gereksinimlerinin tümünün bu kuruluşların beslenmeden sorumlu birimlerince karşılanması gerekir. Verilecek beslenme hizmetlerinin beslenmeyi karşılamasının yanısıra hijyen açısından da kalitesinin yüksek olması zorunludur.
YÖNTEMLER: mutfaklarının hijyenik durumunu saptamak ve değerlendirmek amacı ile yürütülmüştür. Araştırmada “Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen Değerlendirme Formu” uygulanmış ve hastane mutfakları “çok iyi” (%86-100), “iyi” (%71-85), “kabul edilebilir” (%61-70) ve “sağlıksız” (%60 ve altında) olarak sınıflandırılmıştır.
BULGULAR: 71-85), “kabul edilebilir” (%61-70) ve “sağlıksız” (%60 ve altında) olarak sınıflandırılmıştır.
Araştırma sonucu elde edilen verilere göre hastane mutfaklarının tuvalet ve duş alanları ile personel hijyeninde olumsuzluklar saptanmış olup; depolama alanları “iyi”, bulaşık yıkama ve çöp atım alanlarının “çok iyi” durumda olduğu; besin hijyenine de gereken önemin verildiği saptanmıştır.
SONUÇ: Araştırmanın sonuçları hastane mutfaklarında personel hijyeni ile yakından ilişkili olan tuvalet ve duş alanların hijyenik koşullarının düzeltilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastane, mutfak, hijyen

The Hygienic Evaluation Of Hospital Kitchens In Samsun Province

Cihad Dündar1, Funda Elmacıoğlu2, Murat Topbaş1, Yıldız Pekşen1
1Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M. Y. O., Samsun

OBJECTIVE: Mass catering systems are places where the catering of a certain group of people have been planned and
managed from a center. One of the most important of such places is the hospital where the patients have been given a full-time treatment. Energy and food needs of the people who are in charge of these units must be covered. The feeding services to be provided must fit the hygienic rules as well as covering the needs for catering.
METHODS: This survey has been carried out in eigth hospitals in Samsun province in order to determine the hygienic
conditions of their kitchens. “Hygiene evaluation form for mass catering system” has been used in this survey and the hospital kitchens has been classified on (86-100%) points as “excellent”, (71-85%) points as “good”, (61-70%) points as “acceptable” and (60% - below ) points “unhealthy”.
RESULTS: According to the results of the survey, the toilet and bathrooms of the kitchens of hospitals and the personal hygiene have been found negative, whereas, the storage areas have been found “good” and dish washing and garbage disposal conditions have been found “very good”.
CONCLUSION: The results in the hospital kitchens show that the toilet and bathrooms conditions must be improved.

Keywords: Hospital, kitchen, hygiene

Cihad Dündar, Funda Elmacıoğlu, Murat Topbaş, Yıldız Pekşen. The Hygienic Evaluation Of Hospital Kitchens In Samsun Province. Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Cihad Dündar
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2866 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w