ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
S19 Hayvan Aşısının Kazayla İnokülasyonu Sonucu Gelişmiş Bir Bruselloz Olgusu [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(1): 37-40 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2012.64325  

S19 Hayvan Aşısının Kazayla İnokülasyonu Sonucu Gelişmiş Bir Bruselloz Olgusu

Ahmet Karakaş1, Gürkan Mert1, Ömer Çoşkun1, Ömer Hilmi Alga2, Bülent Ahmet Beşirbellioğlu1, Can Polat Eyigün1
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Özel Konak Hastanesi, Kocaeli

Bruselloz, gram negatif kokobasil olan Brucella cinsi bakterilerin neden olduğu, insanlarda ateş, terleme, kas ve eklem ağrısı gibi belirtilerle seyreden bir zoonotik hastalıktır. Bruselloz esas olarak enfekte hayvanlarla temas ve enfekte süt-süt ürünlerinin tüketilmesi ile bulaşmasına rağmen, literatürde aşı kaynaklı olgular nadiren bildirilmektedir. Burada; genç sığırların aşılanması sırasında canlı Brucella abortus S19 aşısına maruz kalan bir veteriner hekimde gelişen mesleki bruselloz olgusu sunulmuştur. Yirmidört yaşındaki erkek veteriner hekim, Brucella abortus S19 aşısı ile sığırları aşılarken aşıyı yanlışlıkla sol el başparmağına inoküle etmişti. Hasta, aşı inokülasyonundan 36 saat sonra hastanemize başvurdu. İlk müracaat ettiğinde aşı inokülasyon yerinde ödem, şişlik ve hassasiyet saptandı. Diğer fizik muayene bulguları normal olarak değerlendirildi. Başlangıçta çalışılan serolojik testler (rose bengal ve serum tüp aglütinasyon testi) negatif bulundu. Rutin biyokimyasal testler normal sınırlarda bulundu. Ayrıca inokülasyon yerinden alınan yara kültüründe bakteri izole edilemedi. Hasta, doksisiklin ile kemoproflaksi uygulanmasına rağmen olaydan 21 gün sonra ateş, terleme ve testis ağrısı ile tekrar başvurdu. İkinci müracaatında ateş 38,3 °C idi. İnokülasyon bölgesinde fleksiyon sırasında ağrı ve gerginlik yakınması vardı. Laboratuar incelemesinde aspartat aminotransferaz (AST) 32 U/L, alanin aminotransferaz (ALT) 25 U/L, CRP 8,94 mg/dL, serolojik incelemede rose bengal pozitif ve standart tüp aglütinasyon testi 1/320 olarak saptandı. Alınan kan kültüründe bakteri izole edilmedi. Hastaya klinik belirti ve serolojik bulgular ışığında bruselloz tanısı kondu ve altı hafta süreyle doksisiklin (200mg/gün) ve rifampisin (600 mg/gün) kombinasyon tedavisi verilerek kontrole çağrıldı. Takip muayenelerinde semptomları kayboldu ve relaps görülmedi. Veteriner hekimler aşı kaynaklı bruselloz açısından risk altındadırlar. Aşıya maruz kalanlara proflaksi uygulanmalıdır. Ancak aşıya maruziyet sonrasında uygulanacak proflaksinin her zaman hastalık gelişimini engelleyemeyeceği ve temaslıların yakından takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Brusella aşıları, Mesleki temas, Veteriner;S19 aşısı


A Case of Human Brucellosis Associated with Unintentional Inoculation of the Animal Vaccine S19

Ahmet Karakaş1, Gürkan Mert1, Ömer Çoşkun1, Ömer Hilmi Alga2, Bülent Ahmet Beşirbellioğlu1, Can Polat Eyigün1
1Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Gulhane Military Medical School, Ankara
2Konak Private Hospital, Kocaeli

Brucellosis is a zoonotic disease caused by Brucella species that is a gram negative coccobacilli and that may present itself with symptoms such as fever, diaphoresis, arthalgia, and myalgia. Although humans become infected by coming in contact with animals or consuming dairy products that are contaminated with brucella, cases where humans are infected by vaccination are rarely mentioned in the literature. Here, we present a case where a veterinarian was diagnosed with brucellosis upon being exposed to Brucella abortus S19 during vaccination of young cattle. A 24-year old male veterinarian accidentally inoculated Brucella abortus S19 vaccine to the thumb of his left hand during vaccination of cattle. He was admitted to the hospital 36 hours after the inoculation and he was presented with edema and sensitivity on the innoculation site. Other physical examination findings revealed normal. Firstly, serological tests (rose bengal and standard tube agglutination test) turned out to be negative. Routin biochemical results were within normal range. In addition, wound culture that was extracted from the inoculation site didn’t show any bacterial growth. Despite chemoprophylactic treatment with doxycycline, the patient developed fever, diaphoresis, and testicular pain 21 days after the contact. His body temperature was 38.3 °C during his second visit. The patient complained about pain and edema during flexition at the inoculation site. Laboratory tests showed aspartat aminotransferaz (AST) 32 U/L, alanin aminotransferaz (ALT) 25 U/L, and CRP 8.94 mg/dL. The serological tests found positive for rose bengal and showed standard serum agglutination at 1/320. Blood culture was negative. Based on clinical and serological findings, the patient was diagnosed with brucellosis and treated successfully by doxycycline (200mg/day) and rifampicin (600mg/day) combination for six weeks. He was then followed up. The following examinations didn’t show any symptoms and no relapse was noted. Veterinarians are under risk due to vaccination. Those who have been infected by vaccination should receive prophylactic treatment. However, post exposure prophylactic treatment won't always prevent progress of the disease and patients need to be followed up closely.

Keywords: Brucellosis, Brucella Vaccines, Occupational Exposure, Veterinerian;S19 Vaccine


Ahmet Karakaş, Gürkan Mert, Ömer Çoşkun, Ömer Hilmi Alga, Bülent Ahmet Beşirbellioğlu, Can Polat Eyigün. A Case of Human Brucellosis Associated with Unintentional Inoculation of the Animal Vaccine S19. Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(1): 37-40

Sorumlu Yazar: Ahmet Karakaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (71 kere görüntülendi)
 (2793 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale