ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Menstrual parameters in the graduate students undertaking mental or physical activity based education [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 15-24 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.70033  

Menstrual parameters in the graduate students undertaking mental or physical activity based education

Seda UĞRAŞ1, Sedat YILDIZ2
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Mental aktivite ve fiziksel aktivite vücut fonksiyonlarını farklı şekilde etkiler. Her iki aktivitenin de kadınların üreme fonksiyonlarını etkilediği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, mental aktiviteye temelli eğitim (MABE) ile fiziksel aktiviteye temelli eğitim (PABE) alan öğrencilerin menstrual siklus parametrelerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya toplamda 390 kadın öğrenci katıldı. Ancak herhangi bir ilaç kullanan (ağrı kesici, kontraseptif vb.) öğrenciler çalışmadan çıkarıldı ve gruplar 171 MABE öğrencisi (tıp fakültesi öğrencisi), 169 PABE (spor bilimleri fakültesi) öğrencisinden oluşturuldu. Katılımcılardan menstrual siklusları, uyku kalitesi ve ağrı algısı hakkında bilgi istendi. Ayrıca katılımcılara görsel, sözlü, tatsal, zihinsel, işitsel ve fiziksel aktivitelere yönelik tercihleri hakkında bir anket yaptırıldı.
BULGULAR: Menstrual siklus uzunluğu MABE ve PABE arasında benzerdi (sırasıyla 29.5±0.3, 29.0±0.2 gün, p>0.05) ancak MABE öğrencilerinin menstruasyon süresi daha uzundu (6.0±0.1 ve 5.5±0.1 gün, p=0.007). MABE öğrencilerinin gece daha çabuk uyudukları, 1 saat daha az uyudukları ve daha iyi uyku kalitesiyle daha erken uyandıkları saptandı. PABE öğrencileri alışveriş yapmak ve saçlarını kestirip boyatmak isterken MABE öğrencileri bir arkadaşıyla sohbet etmek veya yolculuk yapmak istedikleri saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MABE öğrencilerinde daha uzun menstrual kanamalar, demir eksikliği anemisine neden olabileceğinden özel dikkat gerektirmektedir. Ayrıca farklı fizyolojik (yani menstruasyon, uyku-uyanıklık siklusu) özellikler ve günlük yaşam öncelikleri eğitim formatının ve kadın öğrencilerin sosyal aktivitelerinin her eğitim türü için farklı yaklaşımlar gerektirebileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mental aktivite, fiziksel aktivite, menstrual siklus, menstruasyon


Mental veya fiziksel aktivite temelli eğitim alan öğrencilerde menstrual siklus parametreleri

Seda UĞRAŞ1, Sedat YILDIZ2
1Department Of Physiology, Faculty Of Medicine, Yozgat Bozok University, Yozgat, Turkey
2Department Of Physiology, Faculty Of Medicine, Inonu University, Malatya, Turkey.

INTRODUCTION: Objective: Mental activity and physical activity appears to affect body functions differently. Both activities appear to have impact on reproductive functions of the women. Aim of the current study was to compare the students undertaking mental activity-based education (MABE) and physical activity-based education (PABE) on menstrual cycle parameters.
METHODS: Methods: A total of 390 female students participated to the study. However, the students who were using any drugs (painkiller, contraceptives etc.) were removed and the groups consisted of 171 MABE students (faculty of medicine) and 169 PABE students (faculty of sports sciences). Participants were asked to provide information about their menstrual cycles, sleep quality, pain perception. Moreover, they filled in a questionnaire about their preferences for visual, verbal, gustatory, mental, auditory, and physical activities.
RESULTS: Results: Length of the menstrual cycle was similar between the MABE and PABE (29.5±0.3, 29.0±0.2 days, respectively, p>0.05) but length of menstruation was longer in MABE students (6.0±0.1 and 5.5±0.1 days, p=0.007). MABE students fall asleep quicker in the night, slept 1 h less and woke up earlier with better sleep quality. PABE students wanted to do shopping and have their hair cut and dyed while MABE students wanted to chat with a friend or make a voyage.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusions: Longer menstrual bleeding in MABE students requires special attention as it may result in iron deficiency anemia. Moreover, different physiological (i.e., menstruation, sleep-wake cycle) characteristics and everyday life priorities suggest that format of education and social activities of female students might require differential approaches for each education types.

Keywords: Mental activity, physical activity, menstrual cycle, menstruation


Seda UĞRAŞ, Sedat YILDIZ. Mental veya fiziksel aktivite temelli eğitim alan öğrencilerde menstrual siklus parametreleri. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 15-24

Sorumlu Yazar: Sedat YILDIZ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (67 kere görüntülendi)
 (72 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale